Save the Date - 12 tot 14 Juni 2018 - Duinkerke (France)
 

bezoek geslaagde voorbeelden van duinherstel • netwerk met collega's • vind nieuwe opportuniteiten voor LIFE projecten in kustmilieus

Binnen het kader van het LIFE+FLANDRE project over de bescherming en het beheer van een grensoverschrijdend duinencomplex, nodigen het Vlaamse Agentschap voor Natuur en Bos and de Université du Littoral Côte d’Opale u uit voor een internationale workshop.

Thema's

  • Netwerking tussen LIFE projecten omtrent kusten
  • Natura 2000 Biogeografisch Proces – Coastal Dunes roadmap
  • Klimaatwijziging en atmosferische stikstofdepositie versus dynamiek en biodiversiteit van de kustduinen
  • Zeespiegelstijging en coastal squeeze: nood aan synergie tussen zeewering en natuurontwikkeling
  • Herstel van de ecologische connectiviteit tussen duingebieden langs verstedelijkte kusten
  • Beheerplanning en monitoring van het beheer in kustduinen en op zandstranden
  • Ecosysteemdiensten van kustduinen en zandstranden

Planning

Oproep voor papers: 20 Oct 2017 – 20 Jan 2018

Deadline voor inschrijving: 5 May 2018

Locatie

De workshop vindt plaats in Duinkerke (Frankrijk). Deze ligging in het grensoverschrijdend projectgebied, en het maritieme karakter van Duinkerke, maken van deze stad de ideale uitvalsbasis voor de workshop.

LIFE+FLANDRE - Flemish And North French Dunes Restoration • www.lifeflandre.be • LIFE+12 NAT/BE/000631/FLANDRE 
is een gezamenlijk project van het Agentschap voor Natuur en Bos (Vlaamse Overheid), het Conservatoire de l’Espace littoral et des Rivages lacustres en het Département du Nord. Dit project ijvert voor de bescherming en het beheer als een grensoverschrijdend natuurpark van de kustduinen tussen Duinkerke (Frankrijk) en Westende (België) en wordt medegefinancierd door de Europese Unie via het LIFE+ programma.

BOS+, European Centre for Nature Conservation (ECNC) en EUCC France ondersteunen het Agentschap voor Natuur en Bos bij de organisatie van deze workshop.

 
Klik hier om u af te melden