Giften zijn voortaan 60% fiscaal aftrekbaar

bos voor iedereen.jpgdonderdag 23 juli 2020 15:46

Eerder dit jaar besliste de Federale Overheid om de belastingvermindering voor giften vanaf 40 euro, die gedaan zijn in 2020, op te trekken van 45% naar 60%. Het plafond voor belastingvermindering voor giften wordt bovendien verhoogd van 10 naar 20% van het netto-belastbaar inkomen.  De beslissing om de belastingvermindering op te trekken is onderdeel van de steunmaatregelen van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming en is gericht op NGO’s en non-profitorganisaties die werken voor het maatschappelijk belang. Met deze aanpassing hoopt ook BOS+ om potentiële schenkers en eeuwige twijfelaars over de streep te trekken en te investeren in een groenere toekomst voor zichzelf en volgende generaties.  Door de bijstelling krijgen onze trouwe schenkers bovendien ook meer terug, een mooi gebaar voor hun steun van de afgelopen jaren.

Wat betekent deze maatregel nu concreet voor jou?

Voor de ingang van de maatregel (of voor 2020) was het zo dat als je 100 euro schonk aan BOS+, dit jou na fiscale aftrek 55 euro netto kostte. Wanneer je dit jaar echter een schenking verricht -of verricht hebt- ter waarde van 100 euro, krijg je nu 60 euro terug.

De netto-kost van een gift daalt dus van 55 naar 40 euro. Wanneer je dit jaar bijgevolg een gift wil doen – of hebt gedaan- die je netto 55 euro kost, doneer je nu in principe 137,5 euro aan jouw goed doel of NGO.

legaten.png

Er is bovendien beslist om het aandeel van het netto-inkomen dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering voor giften te verhogen van 10 tot 20%. Dit wil zeggen dat je een grotere gift kan doen, zonder jouw persoonlijke belasting bijdrage te verhogen.

BOS+ steunen

Waar het belang van bos en bomen voor het maatschappelijk welzijn vroeger soms over het hoofd gezien werd, heeft de huidige crisis daar voor velen verandering in gebracht. We trokken en masse naar lokale parken en bossen, kwamen opnieuw in contact met onze natuurlijke habitat en herontdekten er al haar diensten.

Onze gezamenlijke stormloop naar de natuur maakte echter ook pijnlijk duidelijk hoezeer de verdeling tussen onze man-made en natuurlijke habitat uit balans werd getrokken én wat voor implicaties dit onevenwicht heeft op sociaal gebied. Het is een pijnlijk harde les en het grote bewijs dat er aanzienlijke inspanningen nodig zijn voor het behoud, het duurzaam beheer en de uitbreiding van bossen, om te komen tot een leefbaardere en eerlijkere wereld. Niet alleen voor ons, hier en nu, maar ook voor de rest van de wereld, toekomstige generaties en al het leven op aarde.

father-2606964_1920.jpg

BOS+ doet aan bosbehoud, het duurzaam beheer van bos en bosuitbreiding van bossen, zowel hier, als in het Zuiden. We zetten ons bovendien in voor het vergroten van het maatschappelijk bewustzijn omtrent het belang van bossen en hebben jaarlijks tal van educatieve projecten voor kinderen en volwassenen.

Iedere gift of schenking die je aan BOS+ doet, zetten wij in voor meer en beter bos. Laat deze maatregel van de overheid voor jou het duwtje in de rug zijn om ons in onze missie te steunen.

Wat kan jij doen?

Door een gift te doen help je onze projecten in Latijns-Amerika of Afrika te financieren. In verschillende landen uit deze regio’s werken wij met inheemse gemeenschappen samen rond duurzaam bosbeheer. Wij steunen hen in het beschermen van het woud en in het leven van de diensten die dat woud hen te bieden heeft. Verder zorgen wij door middel van uw financiële steun ook voor bebossingen in de regio’s. De landen waar wij momenteel werken zijn Peru, Ecuador en Bolivia in Zuid-Amerika; en Ethiopië, Tanzania en Oeganda in Afrika.

Klimaatbossenfonds grote afbeelding.png

Daarnaast komt jouw financiële steun ook onze werking in Vlaanderen ten goede. Momenteel hebben wij in Vlaanderen enkele educatieve projecten lopen, zoals onder meer het project ’Speel-eet-beleefbossen’; waarmee we ons richten op de kennismaking van kinderen en jongeren met bossen en bomen in Vlaanderen en 'Andermaal', een educatief project van BOS+ Tropen. Maar ook projecten rond bosuitbreiding, zoals ‘Wonderwoudjes’ of 'Blablaboomboom' of ontspannende projecten, zoals Film in het Bos kunnen jouw steun gebruiken. Tot slot worden ook onze projecten rond bosbeheer en bosbeleid via jouw donatie aan het Klimaatbossenfonds gefinancierd.

Heb je interesse in het steunen van een van deze projecten, doe dan een gift aan ons Klimaatbossenfonds.

 

 

 

 

 

« Terug