BOS+ zegt 'nee' tegen industrie in natuurgebied de Groene Delle

march-for-science-2252980_1920.jpgmaandag 13 juli 2020 16:18

Samen met Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, Greenpeace, WWF en Vogelbescherming Vlaanderen, dient BOS+ een bezwaar in tegen de plannen van de Vlaamse Overheid voor industrie uitbreiding in natuurgebied de Groene Delle. Met dit bezwaar sluiten we ons aan bij de lokale groep en initiatiefnemer van het protest ‘Vrienden van de Groene Delle’, die reeds 34 000 handtekeningen verzamelde tegen de plannen.

Het kostbaar stukje natuur, de Groene Delle

De Groene Delle is een kostbaar, 100 hectare-groot natuurgebied, gelegen langs het Albertkanaal in Stokrooie-Hasselt. Het gebied ontleent haar naam en waarde aan een kenmerkende inzinking in het landschap. Deze put, ook wel t‘ Koet genoemd, werd gegraven bij de aanleg van de autosnelweg en vormt nu een waterplas met een oppervlakte van 8 hectare.

Het Koet, de natte beekvallei, veenbodems, vennen en de broekbossen, maken de Groene Delle een nat natuurgebied en echt waterreservoir, wat het in tijden van klimaatverandering en toenemende droogte nog waardevoller maakt. Een verharding van dit gebied zou onvermijdelijk leiden tot een verminderde infiltratie van water bij regenbuien en een toenemende verdroging van de bodem. Het gebied is bovendien de woonplaats van heel wat oude bomen, zoals zomereiken en berken, die een cruciale rol spelen in het waarborgen van onze biodiversiteit.

birch-2801184_1920.jpg

Meer dan 90% van de oppervlakte van de Groene Delle is volgens de biologische waarderingskaart waardevolle tot zeer waardevolle natuur. Het opgestelde Milieueffectenrapport geeft aan dat een compensatie van de oude bossen in het gebied moeilijk en pas op zeer lange termijn haalbaar is. Compensatie kan met andere woorden wel op papier, maar is in realiteit niet voor de hand liggend. Het verlies aan biodiversiteit bij het doorgaan van de plannen zou enorm zijn.

27 hectare industriezone

Op vrijdag 15 mei gaf de Vlaamse overheid toestemming voor de creatie van een watergebonden industrieterrein in het natuurgebied van de Groene Delle, met een oppervlakte van maar liefst 27 hectare. Het ruimtelijk uitvoeringsplan genaamd 'Zolder -Lummen-Zuid', stuitte onmiddellijk op heel wat onbegrip binnen de lokale gemeenschap.

smoke-258786_1920.jpg

Een plaatselijke beweging ‘Vrienden van de Groene Delle’ begreep onmiddellijk dat er zonder strijd geen overwinning mogelijk zou zijn, en stelde een petitie op tegen het project. De oproep zorgde voor maar liefst 34.000 handtekeningen en creëerde de nodige publieke commotie.

Samen sterk

Samen met Bond Beter Leefmilieu (BBL), Natuurpunt, Greenpeace, WWF en Vogelbescherming Vlaanderen, dient BOS+ een bezwaar in tegen de plannen van de Vlaamse Overheid en scharen we ons mee achter het protest van ‘Vrienden van de Groene Delle’. De plannen van industrie-uitbreiding zijn in tijden van klimaatverandering en waterschaarste absoluut onverantwoord. Ze zijn bovendien in strijd met het Klimaatplan en het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, van de Vlaamse regering.

Volgens het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen moet vooral gezocht worden naar het beter benutten van bestaande bedrijvenzones, om zo de schaarse open ruimte te bewaren. Met het Klimaatplan engageert de Vlaamse regering zich dan weer om koolstofvoorraden in de bodem te beschermen, in de eerste plaats in bestaande bossen en wetlands. Ook daar gaat het nieuwe bedrijventerrein volledig tegen in. De Vlaamse milieu- en natuurverenigingen roepen de Vlaamse regering dan ook op om consequent te zijn en het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Zolder-Lummen Zuid niet goed te keuren, om zo het natuurgebied Groene Delle integraal te behouden.

Samen met de andere milieuorganisaties vertegenwoordigen wij honderdduizenden leden, die belangeloos opkomen voor meer en betere natuur, voor iedereen. Deze stem kan niet anders dan gehoord worden door de regering. Het openbaar onderzoek over de plannen loopt nog tot 7 augustus, waarna minister van Omgeving Zuhal Demir een beslissing zal moeten nemen over de toekomst van het gebied. Laat ons samen hopen dat onze stem gehoord wordt, en de prachtige Groene Delle beschermd wordt.

 

 

« Terug