Jaarlijks 600 miljard te verdienen aan extra natuurbescherming

hands-600497_1920.jpgvrijdag 10 juli 2020 09:44

Natuurbescherming wordt tot op heden vaak als obstakel gezien voor de economie. Het menselijk ingrijpen in de natuur in functie van verschillende economische activiteiten, werd tot nog toe verdedigd door verschillende stakeholders met het argument dat het een noodzakelijke voorwaarde zou zijn voor economische welvaart. Bescherming van die natuur zou alleen maar geld kosten. Niets blijkt nu minder waar.

Uit een recent, grootschalig wetenschappelijk rapport (besteld door de organisatie Campaign for Nature) blijkt dat indien 30 procent van het aardoppervlak beschermd zou worden, dat minstens vijf keer méér economische voordelen zou opleveren dan het kost. De wereldeconomie zou met andere woorden enkel baat hebben bij een grootschalige uitbreiding van het aantal beschermde gebieden op land en zee.

sunrise-1756274_1920.jpg

In het rapport hielden de wetenschappers van het onderzoek rekening met zowel de financiële voordelen van de bescherming van gebieden, als niet-monetaire voordelen, zoals ecosysteemdiensten, bescherming tegen overstromingen, schoonwatervoorziening en bodembescherming. Bij alle maatregelen zijn de experts van mening dat de voordelen groter worden naarmate er meer natuur wordt beschermd.

Nog belangrijker hierbij is dat indien men 30 procent van onze aarde zou beschermen, men de alarmerende ineenstorting van onze natuurlijke wereld zou beëindigen, en daarmee een miljoen soorten van uitsterven kan redden. Het VN-Verdrag inzake biologische diversiteit maakt hier werk van, en neemt het doel van 30 procent beschermd gebied op in haar ontwerpstrategie voor de komende tien jaar.

Natuurbescherming als economische sector?

Momenteel kent amper 15 procent van het land op aarde en amper 7 procent van de oceaan enige mate van bescherming. Aanvullende bescherming zou leiden tot een gemiddelde jaarlijkse toename van de economische output met maar liefst 250 miljard dollar en gemiddeld 350 miljard dollar aan verbeterde ecosysteemdiensten.

money-2724241_1920.jpg

Natuurbescherming kan dus als economische sector op zich beschouwd worden en blijkt zelfs een van de snelst groeiende sectoren van de afgelopen jaren. De sector zal volgens het rapport naar verwachting met 4 tot 6 procent per jaar groeien. Dit is een pak  meer dan de voorspelde 1 procent voor landbouw, visserij en bosbouw, nadat de wereld herstelt van de covid-19-pandemie.

COVID-19

De bescherming van natuurgebieden biedt daarnaast ook aanzienlijke voordelen voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid en vermindert het risico op nieuwe uitbraken van zoönotische ziekten, die overgaan van dieren op de mens. De VN waarschuwden eerder deze week nog dat de toenemende druk op de natuur dergelijke pandemieën in de hand werkt.

virus-4999857_1280.png

De economische berekeningen in het rapport houden nog geen rekening met die functie, hoewel de buitengewoon hoge economische kosten van de pandemie doen vermoeden dat het positieve saldo van milieubescherming na die berekeningen nog veel hoger uitvalt.

“Ons rapport toont aan dat bescherming in de huidige economie meer inkomsten oplevert en waarschijnlijk ook inkomsten toevoegt aan de land- en bosbouw, terwijl het tegelijkertijd klimaatverandering, watercrises, verlies aan biodiversiteit en ziekten helpt voorkomen”, zegt Anthony Waldron, coördinator van het rapport. “Het vergroten van de natuurbescherming is dus gezond beleid voor regeringen die met meerdere belangen moeten afwegen. Je kunt geen prijskaartje aan de natuur hangen - maar alle economische cijfers wijzen in de richting van bescherming.”

Het kost ons minder dan videogames

Bijna een derde van het aardoppervlak beschermen zou volgens het rapport zo’n 140 miljard dollar per jaar kosten. Tot nog toe investeert de wereld iets meer dan 24 miljard dollar per jaar in beschermde gebieden.

“Deze investering verbleekt in vergelijking met de economische voordelen die extra beschermde gebieden zouden opleveren en met de veel grotere financiële steun die momenteel aan andere sectoren wordt gegeven”, zegt coauteur Enric Sala van National Geographic. “Investeren om de natuur te beschermen zou minder dan een derde van het bedrag uitmaken dat overheden nu besteden aan subsidies voor activiteiten die de natuur vernietigen. Het zou zo’n 0,16 procent van het wereldwijde bbp vertegenwoordigen; minder dan de wereld elk jaar investeert in videogames.”

earth-11009_1920.jpg

BRON: IPS News (9 juli 2020)

« Terug