Minder blabla en meer boomboom, klimaatbossenfonds van BOS+ financiert lokale vergroeningsprojecten

png.pngdinsdag 17 december 2019 07:15

Het plantseizoen is volop aan de gang: tijd om te vergroenen, tijd om bomen te planten. Daarom lanceert BOS+ de BlablaBoomBoom-campagne waarbij de wakkere burger wordt aangemoedigd om een vergroeningsproject in te dienen bij BOS+.

De Blablaboomboom-campagne, gefinancierd door het klimaatbossenfonds van BOS+, roept iedereen op om een project in te dienen dat een tastbare bijdrage levert aan de broodnodige vergroening van Vlaanderen. Met deze campagne wilt BOS+ een duidelijk signaal geven dat het samen met heel wat burgers het ambitieus bos- en natuurbeleid van de Vlaamse regering toejuicht, maar dat de blabla-ronde nu snel mag evolueren naar een boomboom-fase.

“De mismeestering van onze open ruimte eist doortastende en effectieve maatregelen om het hoofd te kunnen bieden aan de klimaat- en biodiversiteitscrisis die zich vandaag al sterk laat voelen. Geen tijd te verliezen dus; we hebben nood aan meer boomboom en minder blabla”, concludeert Bert De Somviele, directeur van BOS+.

Kleine revoluties

Gemeentes overtuigen om braakliggende stukken gronden te bebossen, scholen mee aan boord trekken om de speelplaats te vergroenen, steden écht werk laten maken van stadsvergroening om zich te wapenen tegen hitte-eilanden of de vergroening van openbare parkeerplaatsen van een winkel; het zijn maar enkele van de ‘kleine revoluties’ waartoe BOS+ de wakkere burger in staat acht.

In allereerste instantie zal het Klimaatbossenfonds van BOS+ instaan voor een beperkt aantal projecten. BOS+ laat weten dat het Klimaatbossenfonds verder op zoek zal gaan om op korte termijn zoveel mogelijk ingediende kwaliteitsvolle projecten te voorzien van financiële middelen. Projecten moeten ingediend worden op de nieuwe website van het Klimaatbossenfonds: www.klimaatbossenfonds.be.

Groene inspiratie

De Vlaamse regering wil 10.000 hectare bosuitbreiding tegen 2030, waarvan men tijdens de komende legislatuur reeds 4.000 hectare plant te realiseren. Een twintig jaar oude belofte wordt hiermee nieuw leven ingeblazen. Van het middenveld tot het bedrijfsleven en de overheid, minister van Omgeving Zuhal Demir bevoegd voor de Vlaamse bossen liet al weten dat ze iedereen zal nodig hebben om deze doelstellingen te halen.

BOS+ richt daarom zijn blik nu al op het volgende plantseizoen. De Blablaboomboom-campagne moet dan ook een voorloper zijn op het veelbelovende plantseizoen van volgend jaar dat van november 2020 tot maart 2021 zal plaatsvinden. Dan wilt BOS+ met zijn Klimaatbossenfonds alle registers opentrekken om zo veel mogelijk nieuwe bomen en bossen aan te planten.

“Daarvoor moeten we nu al intensief gronden beginnen te zoeken in heel Vlaanderen”, zegt Bert De Somviele.  “Aan burgers, boeren, overheden, kortom iedereen die in het bezit is van minimaal 5000 m² grond, geven we voortaan de boodschap mee: bebos je land samen met BOS+, zowel uw portemonnee als de maatschappij zullen u dankbaar zijn.”

Positief klimaat- en natuurverhaal

“Uiteraard zullen we met onze klimaatprojecten het klimaatprobleem en het probleem van onze schaarse groene, blauwe en open ruimte niet oplossen, maar het kan wel een hefboom zijn om van onze lokale, regionale en nationale politici hetzelfde te eisen maar dan op grotere schaal.”

“De BlablaBoomBoom-campagne is een positief verhaal: laat ons samen met de natuur hoopvol naar de toekomst kijken. Samen vergroenen, bomen planten en bossen aanleggen, weg van de vrees voor de natuur. Kortom, met de wakkere burger schrijven we samen aan een positief klimaat- en natuurverhaal.”

Meer informatie over de Blablaboom-campagne

« Terug