Agroforestry: De volgende landbouwrevolutie om de wereld te voeden

agroforestry.jpgdinsdag 28 maart 2017

We moeten de mondiale landbouw drastisch veranderen door bomen een plaats te geven in het landbouwlandschap

De wereld staat op een scharnierpunt. Internationale beleidsmakers worden geconfronteerd met de onuitspreekbare mogelijkheid dat we misschien een tekort zullen hebben aan voedsel en land om het op de telen. Een sprekend cijfer: we moeten evenveel voedsel kweken in de volgende 40 jaar als we de afgelopen 8.000 jaar gedaan hebben.

In Afrika bijvoorbeeld wordt geschat dat een derde van de mensen niet genoeg voedsel heeft om te eten. Voor twee derde van de landbouwgrond in Afrika dreigt tegen 2030 degradatie of erger. Ondertussen blijft de wereldbevolking stijgen en is er in groeieconomieën een grotere vraag naar voedsel.

Een nieuwe manier om dit probleem aan te pakken is noodzakelijk om aan de voedselvraag te blijven beantwoorden, zeker met het oog op de verstedelijking in ontwikkelingslanden (binnenkort woont de meerderheid van de bevolking er in de stad) en de verwachting dat er tegen 2050 negen miljard monden te voeden zijn.

Ongeveer 140 miljoen hectare bos is er sinds 1990 verloren gegaan om grote oppervlaktes voedingsgewassen te planten. Maar bomen spelen een fundamentele rol in bijna alle ecosystemen op aarde en zorgen voor een reeks voordelen voor de rurale én stedelijke bevolking. Landschappen zonder bomen kunnen bijvoorbeeld snel eroderen.

Wanneer de natuurlijke vegetatie ontruimd wordt voor landbouw en andere types van ontwikkeing, moeten bomen echter geïntegreerd worden in de productieve landbouwlandschappen — een praktijk die bekend staat als agroforestry. Deze bomen leveren meer op dan alleen milieuvoordelen. Bomen toevoegen aan akkerland kan heel winstgevend zijn, door waardevol fruit, rubber, koffie, olie, cacao, medicinale en energetische producten te leveren.

Agroforestry is een geïntegreerd landgebruik dat door kleine boeren in alle uithoeken van de wereld is gebruikt. Bijna de helft van 's werelds landbouwgronden heeft al meer dan 10% boomdekking. Maar dat is niet genoeg om de goederen en ecosyssteemdiensten te leveren die vandaag nodig zijn.

Met groeiende erkenning dat landbouw een fundamentele omslag moet maken naar duurzamere landbouwsystemen, is er toenemende interesse in agroforestry. Het wordt steeds meer gepromoot door landgebruiksplanners en internationale ontwikkelingsorganisaties, omdat het zowel in levensonderhoud kan voorzien als milieuvoordelen kan opleveren, zeker in sommige van de armste en meest gedegradeerde gebieden op aarde.

In het zuiden is de werking van BOS+ gericht op twee peilers. Ten eerste gaan we reservaten en bosgebieden beschermen, door aan participatief bosbeheer te doen. Ten tweede zorgen we in de bufferzone van het bos voor duurzame landbouwpraktijken, agroforestry dus met lokaal relevante producten zoals cacao, bananen of ttara. Dit zorgt ervoor dat de lokale bevolking stappen zet richting duurzame ontwikkeling én dat de druk op het bos verminderd. Win-win.

Natuurlijke bossen worden meer en meer bedreigd wanneer populaties groeien. Deze druk kan verminderd worden door bomen buiten het bos te planten die dezelfde goederen en diensten kunnen bieden.

Bomen buiten het bos hbben ook een rol in klimaatverandering, zowel het afremmen ervan als voor het milderen van de effecten. Bomen slaan boven- en ondergronds koolstof op. Volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change heeft “de transformatie van gedegradeerde landbouwgronden naar agroforestry een veel groter potentieel om koolstof op te slaan dan eender welke andere verandering van landgebruik.” Bomen helpen om de impact van klimaatverandering te bufferen door erosie te verminderen, de wateropslag te verbeteren en schaduw te voorzien.

Het is duidelijk: een nieuwe en helemaal andere landbouwrevolutie is nodig. Bomen moeten deel uitmaken van de toekomstige landschappen.

Steun onze werking in de tropen

Meer weten:

Bron: Brian Clark Howard - National Geographic

« Terug