Eeuwenoud Ferrarisbos in Wilrijk nu definitief gered; H.Essers verkoopt bos aan stad Antwerpen

Vilda_140495_Bulskampveld_Yves_Adams_800_px_59735.jpgdinsdag 17 mei 2022

We zijn bijzonder verheugd met het nieuws dat het Ferrarisbos in Wilrijk van H.Essers in handen komt van de stad Antwerpen. Daarmee lijkt de toekomst van dit eeuwenoud bos nu definitief verzekerd en wordt voldaan aan een van de belangrijkste voorwaarden van het akkoord tussen BOS+ en H.Essers. Die overeenkomst maakte een einde aan de juridische uitputtingsslag tussen beide partijen en hun conflictueuze voorgeschiedenis, ten voordele van een akkoord dat een uitweg moest vinden uit de valse tegenstelling tussen economie en ecologie.

De eerste episode van onze turbulente relatie met H.Essers dateert van 2013. Het decor: het Ferrarisbos in Wilrijk. Het dispuut: de geplande kap van een deel van het eeuwenoude bos door het bedrijf. Enkele jaren en heel wat conflicten later kwamen we samen tot een akkoord waarin het bedrijf zich formeel tot een moratorium op verdere ontbossing engageerde.  

Dat een captain of industry zoals H.Essers zich formeel verbindt tot het realiseren van ambitieuze, niet commerciële duurzaamheidsdoelstellingen zoals een moratorium op verdere ontbossing en daarmee de kaart trekt van het behoud van ons schaarse bosareaal in Vlaanderen, is opzienbarend te noemen.  

Extra groen voor werknemers en infiltratie op een bedrijventerrein

In het akkoord werd ook een belangrijke clausule opgenomen m.b.t. het Ferrarisbos van Wilrijk. Het industrieterrein van H.Essers in Wilrijk beslaat 33 ha, waarvan 29,5 ha reeds ontwikkeld werd of in ontwikkeling is voor logistieke activiteiten. De overige 3,5 ha is begroeid met een eeuwenoud bos, het zogenaamde Ferrarisbos. Het bedrijf engageerde zich formeel om het Ferrarisbos niet verder te ontginnen. Met de verkoop aan de stad Antwerpen blijft het overgebleven deel van het eeuwenoude en waardevolle Ferrarisbos in Wilrijk dus gevrijwaard. 

De stad laat weten het Ferrarisbos sowieso te behouden als bosgebied. “Het zorgt onder meer voor infiltratiemogelijkheden op een sterk verhard bedrijventerrein en voor een groene plek voor de werknemers in de regio”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Annick De Ridder (N-VA). 

Een bosbezetting en een breed gedragen protest

Het behoud van dit laatste stukje Ferrarisbos is van groot belang voor onze organisatie. Op 30 juni 2013 startte – met steun van BOS+ - de bezetting door een aantal jongeren van het “Ferrarisbos”. Het bos werd kort ervoor uit zijn groene bestemming gehaald en ingekleurd als bedrijfszone. De eigenaar – H.Essers – wou deze site ontbossen om er bedrijfsgebouwen te bouwen.  

Tien jaar na de eerste bezetting van het Lappersfortbos bewees het Ferrarisbos in Wilrijk dat er weinig tot niets veranderd was. Even werd dit schitterende bos het nieuwe symbool voor de vele bedreigde bossen in Vlaanderen. Het bos werd een modelvoorbeeld voor de ecologisch waardevolle maar ruimtelijk bedreigde bossen die moesten gevrijwaard worden van vernietiging.  

Maar nog geen dag nadat de kapvergunning van kracht werd voor het vernietigen van het eeuwenoude Ferrarisbos in Wilrijk, verwijderde de politie manumilitari de bosbezetters, en werd het vergunde deel ervan met de grond gelijk gemaakt. Duizenden Vlamingen en tientallen prominenten uitten hun ongenoegen door het ondertekenen van een open briefaan bevoegde minister Schauvliege en Muyters (ruimtelijke ordening). 

De ‘kathedralen’ van ons bosareaal

Vandaag, bijna tien jaar later, komt er met de verkoop van het laatste stuk Ferarrisbos aan de stad Antwerpen voor eens en voor altijd een einde aan het oudste dispuut tussen het bedrijf, BOS+ en elke burger met een hart voor bos en natuur. En daar zijn we bij BOS+ uiteraard maar wat blij mee: eeuwenoude, waardevolle bossen zoals het Ferrarisbos zijn de ‘kathedralen’ van ons bosareaal, monumenten die we tot elke prijs moeten beschermen omdat ze uniek en onvervangbaar zijn.  

Het behoud van het Ferrarisbos in Wilrijk is uiteraard een zeer goede zaak en dit engagement vanuit de bedrijfswereld is uitermate lovend te noemen, maar tegelijkertijd legt dit dossier een van de grootste pijnpunten van het huidige bosbeleid bloot. Dat in het bosarme Vlaanderen van vandaag, anno 2022, onze meest waardevolle bossen nog steeds niet kunnen rekenen op een sluitende bescherming, valt amper te geloven. Het behoud van onze meest waardevolle bossen staat of valt nog steeds met de bestemming waarin ze liggen.   

Een betere bescherming van onze bestaande bossen

Het akkoord tussen BOS+ en H.Essers heeft natuurlijk geen juridische impact op alle zonevreemde bossen in Vlaanderen, maar het geeft wel een sterk signaal naar de Vlaamse regering om nu snel werk te maken van een betere bescherming voor al onze bossen. De Vlaamse regering is een ambitieus traject voor de realisatie van 4.000 hectare bosuitbreiding aan het uitzetten. Het noodzakelijke sluitstuk van die ambitie is een betere bescherming van onze bestaande bossen. 

In afwachting van betere wetgeving voert BOS+ dag in, dag uit een juridisch gevecht voor het behoud van vele stukken bos. Om dit te bekostigen, kunnen we steun van mensen zoals u gebruiken. Met een maandelijkse gift van bijvoorbeeld €5 bouwen we een gestage financiering op om in noodgevallen meteen een advocaat in te schakelen. Strijdt u mee met ons voor het behoud van onze bossen? 

Ik steun BOS+

Credit coverfoto: Vilda (Yves Adams)

« Terug