BOS+ in beroep tegen verkaveling van 4 ha Ferrarisbos in Rotselaar; "Opofferen van bossen voor bouwwoede niet langer van deze tijd”

DSC06540.pngwoensdag 23 maart 2022

Deze week (24 maart) behandelt de Raad voor Vergunningsbetwistingen een intussen fel omstreden ontbossingsdossier in het woonparkgebied Heikantberg in Rotselaar. In naam van BOS+, Natuurpunt Oost-Brabant en de lokale actiegroepen zal er gepleit worden voor het behoud van 4,1 hectare waardevol oud bos. Eerder dit jaar al werd een verkavelingsvergunning voor dit bosgebied geschorst bij hoogdringendheid, rekening houdend met de uitzonderlijke natuurwaarde van de site. De hoop is dat de Raad deze beslissing nu ook definitief maakt en daarmee een halt toe roept aan de verdere aantasting van een uniek bosgebied én een duidelijk signaal geeft over een achterhaald vergunningenbeleid en de noodzaak voor een sluitende bescherming van onze waardevolle, zonevreemde bossen.  

Het verhaal begon in 2020, toen een verkavelingsaanvraag werd ingediend voor 9 woningen in 4,1 hectare zogenaamd ‘Ferrarisbos’. Dat wil zeggen dat het bos al voorkomt op de bijna 250 jaar oude Ferrariskaarten en zich doorheen de eeuwen kon ontwikkelen tot een stabiel ecosysteem met een enorme natuurwaarde. Niet in het minst de opbouw van een levende en (bio)diverse bosbodem, die bovendien fungeert als zadenbank voor talrijke typische oud-bossoorten, is daarbij van cruciaal belang. Een verkaveling van dit bosgebied zou niet alleen leiden tot een rechtstreekse ontbossing voor de constructie van de woningen, maar ook tot de aantasting – door versnippering en ‘vertuining’ - van een ecologisch bijzonder waardevol en vooral onvervangbaar bosgebied.  

Steun BOS+, doe een gift

Door de ligging in woonparkgebied geniet het bos helaas een slechte bescherming. Decennia lang al wordt het gebied, vaak perceel per perceel, verkaveld en bebouwd. In 2017 was er nochtans hoop, toen het gebied werd opgenomen op de ontwerpkaart van ‘Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen’. Met dit initiatief wilde toenmalig minister Joke Schauvliege zo’n 12.000 hectare van de meest waardevolle ‘zonevreemde bossen’ die buiten groene bestemmingen liggen, vrijwaren. Maar toen dit project uitdraaide op een flop en de beruchte boskaart werd ingetrokken, werden deze bossen de facto vogelvrij verklaard. Dossiers als dit in Rotselaar tonen daarvan de rampzalige gevolgen op het terrein; onder druk van vermogende bouwpromotoren en projectontwikkelaars wordt ons schaarse bosareaal sindsdien steeds verder uitgehold.  

Lokaal kon de verkavelingsaanvraag in Rotselaar gelukkig van bij de start rekenen op veel verzet: ruim 370 buurtbewoners tekenden tijdens het openbaar onderzoek bezwaar aan tegen het project, en uit de protesten groeide zelfs een nieuwe natuurvereniging ‘Semper Ferraris’ (in een recente reportage van het duidingsprogramma Pano nog te zien in volle actie). Maar de lokale beweging stond daarin niet alleen. Ze kregen steun van BOS+ en Natuurpunt, én werden gesterkt door een negatief advies van het Agentschap Natuur en Bos en de Omgevingsdienst van Vlaams-Brabant. Alle actoren baseerden zich daarvoor op de hoge ecologische waarde van de site zelf, en op de nabijheid tot een beschermd VEN-gebied. In eerste instantie werden zij dan ook door de gemeente Rotselaar gevolgd en werd de vergunning niet verleend, maar na een beroepsprocedure bij de provincie kwam die er – begrijpe wie begrijpen kan – alsnog.   

De aanvrager hanteerde daarbij een wat kromme redenering over de ouderdom van het bos, door te stellen dat een vrij recente – nota bene illegale (!) - kapping van een gedeelte van dit bos de waarde ervan teniet zou hebben gedaan. Maar daarmee ‘vergeet’ men dat een belangrijk deel van de waarde van oud bos niet in de vegetatie maar in de bodem schuilt, en dat de ouderdom van een bos bijgevolg niet aan de bomen maar aan het landgebruik doorheen de eeuwen moet afgemeten worden. Daarom besliste BOS+, samen met Natuurpunt Oost-Brabant en Semper Ferraris opnieuw beroep aan te tekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het hoogste beroepsorgaan in deze kwestie. Op donderdag 24 maart wordt deze zaak gepleit, maar een uitspraak kan daarna nog een aantal weken tot maanden op zich laten wachten. BOS+ spreekt alvast de hoop uit dat de Raad vandaag, in volle klimaat- en biodiversiteitscrisis, de enige juiste en logische beslissing neemt en verhindert dat een uniek bosgebied nog wordt opgeofferd  aan een aantal nieuwe wooneenheden die je op 2 handen kan tellen. Of zoals de lokale actievoerders stellen: “dat belangen van burgers en milieu moeten wijken voor particuliere en louter financiële voordelen van de slechts enkelen.” 

BOS+ onderschrijft die visie volledig en verleent dit dossier daarom alle steun. Doet u hetzelfde, en wil u ons steunen bij het voeren van deze (juridische) strijd? Uw gift is meer dan welkom.

Doe een gift

« Terug