Help Bolivia herrijzen uit de as

Lien Merre - Chiquitania - Plantjes uitladen uit jeep 2.jpgdonderdag 01 april 2021

In 2019 haalden de extreme bosbranden in Bolivia het wereldnieuws. Met behulp van het Vlaams Internationaal Klimaatfonds schoot BOS+ daarop in actie en plantte al ettelijke duizenden nieuwe bomen.

In augustus 2019 haalden de extreme bosbranden in Bolivia het wereldnieuws. Duizenden en duizenden hectare waardevol woud brandden af. Inheemse boomsoorten en plantensoorten staan onder druk, er heerst extreme droogte in verschillende gebieden en ontelbaredieren moesten op zoek naar een nieuwe habitat.  

 “In de Boliviaanse regio Chiquitania ging sinds 2019 meer dan 3 miljoen hectare waardevol droogbos verloren”, zegt Lien Merre, tropenmedewerker voor Bolivia bij BOS+. “Doordat er zoveel bomen verdwenen, dringt het water niet goed meer in de bodem en vloeit af. Als er niet snel aan restauratie wordt gedaan, stevent de regio af op nog meer droogte en problemen.  

Het droogbos is van groot belang voor het klimaat, omdat deze ecosysteemdiensten voorzien zoals de bescherming van de waterbronnen, recyclage van de nutriënten (opslag, interne recyclage, opname van nutriënten), bescherming van de bodem (preventie van verlies van bodem door winderosie), regulering van het microklimaat (regulatie van de globale temperatuur en ander klimatologische processen) en de opvang en opslag van koolstof.   Daarbij komt nog de dreiging van de agro-industrie: hoe langer de gronden leeg blijven staan, hoe groter het risico dat de overheid ze vrijgeeft voor landbouwdoeleinden. Dan kunnen ze niet meer herbebost worden.” 

De oplossing 

Met behulp van het Vlaams Internationaal Klimaatfonds schoot BOS+ op 1 september 2020 in actie. 

“We zien dat bossen die in beheer zijn van inheemse gemeenschappen beter beschermd werden tijdens de bosbranden” legt Lien Merre uit. “Inheemse gemeenschappen zien de waarde van hun bos in en doen vaak al aan duurzaam bosbeheer en brandpreventie. Bij de eerste noties van brandhaarden schakelden ze meteen brandpreventieteams in om hun wouden te beschermen. Desondanks zagen ze toch grote delen van hun areaal in vlammen opgaan.” 

Die gemeenschappen zijn de sleutel tot de oplossing. “Zij zijn voorstander van bebossing op hun gronden”, zegt Lien Merre. “De nadruk van het project ligt op het planten van nieuwe bomen, wat op belangrijke wijze zal bijdragen aan de inspanningen van de gemeenschappen in het herstel van hun bos. We planten vooral inheemse boomsoorten, deze staan door de bosbranden nog meer onder druk. Bosherstel is het beste middel om toekomstige branden tegen te gaan dat tegelijk het probleem van watertekort voor de gemeenschappen vermindert. Want bos zorgt voor een betere opslag van regenwater en vermindert het risico op droogte. 

Lien Merre - Chiquitania - Mensen van de lokale gemeenschappen.jpg

Hoger inkomen, betere bescherming 

Een tweede pijler van het project is de focus op agroforestry systemen en de meerwaarde die een bos kan bieden. Zo zullen we de Chiquitana-noot aanplanten. Deze notelaar geeft noten die een erg hoge voedingswaarde hebben. De noten kunnen op termijn verhandeld worden wat de economie van de gemeenschappen ten goede komt. In de regio is de Chiquitana-notelaar steeds schaarser door ontbossing en bosbranden. Door deze inheemse boomsoort te herplanten beschermen we de soort ook tegen verdwijning.” 

Niet enkel bos brandde af, maar ook akkers waarop de gemeenschappen koeien hielden of velden waarop ze op zelfvoorzienende wijze gewassen kweekten. Nu een deel daarvan afbrandde komt hun voedselzekerheid in het gedrang. Onze partner Probioma zal de gemeenschappen helpen om deze moestuinen in het dorp te versterken. Onze partner IBIF zal helpen om voedselbossen te verankeren. 

Lien Merre - Chiquitania - Plantenkwekerij.jpeg

De gemeenschapskwekerijen starttein november 2020 met het opkweken van de plantjes. Specifiek gaat het om de gemeenschapskwekerijen van Vivero comunitaria Chuvirú: in MonteritoLomerio en Vivero comunitaria Mankitukux siborikix (geschreven in de inheemse taal Monkox) in Las trancasÑuflo de Chavez. In februari plantten de gemeenschappen al 15.000 bomen aan. 6500 Chiquitana amandelnoot boompjes2125 Tajibo boompjes, 2125 Roble boompjes, 2125 Morado boompjes en 2125 Cedro boompjes. 

Daarnaast biedt BOS+ samen met de lokale partners ook ondersteuning bij de opleiding, de organisatie en het netwerken van verschillende brandpreventieteams. Wanneer bosbranden alsnog toeslaan, worden ze zo beter beschermd.  

Voor deze projecten kunnen wij alle hulp gebruiken. Het beschermen van waardevol woud is belangrijker dan ooit. Uw steun kan het verschil maken. Doe daarom een gift via onderstaande knop, en laat de wouden van Bolivia uit hun as herrijzen. 

Steunen

Lien Merre - Chiquitania - Plantjes uitladen uit jeep.jpg

Dit project kwam mede tot stand dankzij het Vlaams Internationaal Klimaatfonds. 

04a_Logo_Gobierno Falmenco (1).jpg

« Terug