Op één jaar tijd dubbel zoveel bos

D'hont Arne - BE- 2020 - Wullebos (34).JPGvrijdag 29 januari 2021

Van 16,3 hectare naar 39.9 hectare nieuw bos, BOS+ heeft het voorbije jaar niet stil gezeten. We plantten meer dan dubbel zoveel bos aan als het jaar voordien. Al is het nog lang niet genoeg.

Van 16,3 hectare naar 39.9 hectare nieuw bos, BOS+ heeft het voorbije jaar niet stil gezeten. We plantten meer dan dubbel zoveel nieuwe bossen aan als het jaar voordien. Een mooi resultaat, al is het nog lang niet genoeg.

Een groot deel van de toename is te danken aan de goede samenwerking tussen BOS+ en Limburg.net. Limburg staat in voor een toename van 12.7 hectare nieuw bos t.o.v. het jaar voordien.

Bebossing door BOS+ per provincie, 2019 - 2020.png

“Er waait een nieuwe wind door het beleid en dat voelen we bij BOS+”, zegt Sander Van Daele, verantwoordelijke bebossing. “Bebossingen kunnen sinds kort op meer en betere steun rekenen vanuit de overheid. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) engageerde zich om 4.000 ha bos aan te planten tegen 2024. Die ambitie kunnen wij enkel toejuichen en we hopen dat dit tot een kentering leidt, zowel bij lokale overheden als bij de burger.”

De pandemie speelde hoogstwaarschijnlijk ook een rol. Grote drommen mensen trokken naar het bos. Hierdoor groeide bij velen het besef dat we ook onze spreekwoordelijke achtertuin moeten vergroenen. Neem daarbij de hittegolf en de droogteproblemen de afgelopen zomer en dan zien velen de waarde van bos snel in.

Eigen gronden

Sinds vorig jaar koopt BOS+ ook voor het eerst zelf gronden aan om te bebossen. Hiervoor zag een nieuwe vzw het licht, om het patrimonium in onder te brengen: BOS+ Tierra vzw. We zijn inmiddels trotse eigenaar van 6 hectare bos in eigen beheer.

D'hont Arne - BE- 2020 - Wullebos (47).JPG

Uiteraard leggen we die nieuwe bossen aan volgens de hoge standaarden die we in al onze bebossingsprojecten hanteren. Met een dure term heet dat dan: nieuwe multifunctionele bossen die tal van ecosysteemdiensten vervullen. Het betekent dat we aandacht bieden aan biodiversiteitsherstel en de strijd tegen de klimaatcrisis, maar ook aan de duurzame productie van hout in kader van de bio-economie en de sociale functie van het bos. Even gaan uitwaaien in het bos heeft positieve effecten op onze mentale en fysieke veerkracht, dat hebben we het voorbije jaar met zijn allen aan den lijve ondervonden.

Naast die eigen aankopen, blijven we natuurlijk met veel enthousiasme private eigenaars, lokale overheden en bedrijven steunen om hun bebossingsplannen waar te maken. Heb jij ook plannen om bosuitbreiding te realiseren of te ondersteunen? Wil je graag even je ideeën aftoetsen bij ons of hoor je graag wat wij voor jou kunnen betekenen (financieel, technisch, administratief)? Neem dan zeker even contact op met ons.

Vilda_55711_Ree_in_boslandschap_Lars_Soerink_1240_px_50680.jpg

Nog niet genoeg

Maar er is nog werk aan de winkel. BOS+ plantte dan wel dubbel zoveel bos aan het voorbije plantseizoen, er wordt ook nog altijd veel ontbost in Vlaanderen. Als we de doelstelling van 4.000 hectare netto bosuitbreiding willen halen, zal er moeten gezorgd worden voor beter bosbehoud, en moet ook de bosuitbreiding nog een versnelling hoger gaan dan nu reeds het geval is. Voor klimaat, voor biodiversiteit, en ja, voor onze gezondheid, moeten we die inspanningen écht leveren.

BOS+ is meer dan ooit gemotiveerd om onze missie waar te maken en onze schouders onder dit verhaal te zetten. Bossen zijn hét middel bij uitstek om de klimaatontwrichting tegen te gaan. De impact van bossen op het welzijn van de mens is essentieel. Een boshabitat is een leefomgeving voor een wondere wereld van (soms heel zeldzame en bedreigde) diersoorten.

Het kan anders en ook u kan uw boompje bijdragen. Bent u geïnteresseerd in de missie van BOS+? Teken simpelweg in op onze nieuwsbrief en volg mee wat u en wij kunnen doen.

Nieuwsbrief

« Terug