Vecht voor de educatie van meisjes, bescherm ons leefmilieu

children-876543_1280.jpgdinsdag 01 september 2020 09:42

Heel wat meisjes uit het Globale Zuiden dreigen de schoolbanken definitief te moeten verlaten en in te ruilen voor huishoudelijke taken door de economische gevolgen van de coronacrisis. Ook in Bolivia is dit zo, getuigt onze BOS+ medewerker. Opvallend is dat in kwesties betreffende de bescherming van het leefmilieu in het Zuiden, het vaak vrouwen zijn die het voortouw nemen. De educatie van deze meisjes beschermen geeft hen met andere woorden een stem en de kans een verschil te maken, die niet alleen hen, maar ons allemaal ten goede komt. Om op te komen voor deze meisjes lanceert VIA Don Bosco de campagne ‘Ik wil ook terug naar school’. Steun deze missie door de petitie te ondertekenen op www.allemeisjesnaarschool.be 

De gevolgen van de lockdown op samenlevingen en kinderen in het Zuiden 

Volgens een onderzoek van Unicef krijgt ongeveer een op drie kinderen wereldwijd geen les meer sinds het begin van de COVID-19 pandemie. Dit kan volgens de organisatie nog tientallen jaren gevolgen hebben voor de reeds kwetsbare economieën en samenlevingen. 

Vooral meisjes worden hard getroffen, omdat jongens binnen het gezin vaak voorrang krijgen als het gaat om educatie, zeker wanneer het financieel minder gaat. Meisjes komen terecht in het huishouden of worden uitgehuwelijkt, waardoor zij vaak nooit meer de kans krijgen om hun studies te hervatten. 

Geen mogelijkheid tot afstandsonderwijs 

Tijdens het hoogtepunt van de wereldwijde lockdowns hadden maar liefst 1,5 miljard kinderen te maken met schoolsluitingen. Unicef analyseerde de beschikbaarheid van technologie voor afstandsleren voor kinderen in honderd landen, van basisonderwijs tot en met voortgezet onderwijs. 

happy-children-876541_1280.jpg

De organisatie concludeerde dat zelfs wanneer er technologie beschikbaar was (radio, tv, internet), de thuisomgeving vaak ongeschikt bleek te zijn voor afstandsonderwijs. Kinderen werden bijvoorbeeld eerder aan het werk gezet of kregen te weinig steun en begeleiding bij hun taken. 

Definitieve lockdown voor meisjes 

Ook los van de coronacrisis krijgen meisjes in heel wat landen minder kansen om naar school te gaan. Na de lagere school wordt van hen verwacht dat ze huishoudelijke taken op zich nemen of worden ze uitgehuwelijkt en krijgen ze vaak op jonge tijd zelf al kinderen (Vrancken, I., 2020). 

kids-4790298_1920.jpg

Volgens het Malala Fonds zullen na de coronacrisis maar liefst 20 miljoen meisjes hun middelbare school niet kunnen afwerken. Dit zijn hallucinante cijfers en dreigen de verwezenlijkingen van de afgelopen jaren wat betreft de strijd voor gelijke kansen in het onderwijs terug te schroeven. 

De impact in Bolivia  

Ook onze BOS+ collega die normaal gezien in Bolivia vertoeft, getuigt dat de impact van de lockdown op meisjes in Latijns-Amerika niet te onderschatten is.  

In Bolivia is het zo dat een schooljaar loopt vanaf maart tot en met december. Na december hebben alle leerlingen met andere woorden twee maanden verlof. Aangezien de lockdown in het land van start ging midden maart en er geen teken is dat deze eind dit jaar beëindigd zal zijn, zullen alle kinderen in Bolivia dit jaar slechts 2 weken school hebben gehad. 

Onze medewerker bevestigt dat ook in Bolivia één van de grootste dreigingen van de lockdown is dat de meeste meisjes ook na de coronacrisis hun schoolcarrière niet meer zullen mogen hervatten.  

Meisjes als toekomstige leiders en boegbeeld voor de bescherming van het leefmilieu 

In Bolivia, maar ook in andere landen, zijn het heel vaak vrouwen die het opnemen voor de bescherming van hun leefmilieu en de natuur. Door onderwijs krijgen meisjes een stem, de kans om deel te nemen aan het openbare leven, een verschil te maken, of zelfs toekomstig leider te worden en hun land te vertegenwoordigen. 

girl-80327_1920.jpg

Het geeft hen de kans om hetgeen waarvoor ze willen vechten hard te maken en wat ze willen beschermen om te zetten in acties. Met andere woorden, willen we in de toekomst onze natuur beschermen, moeten we mee strijden voor schoolgaande jeugd, en in het bijzonder, meisjes. 

Steun de campagne van VIA Don Bosco en help om miljoenen meisjes terug naar school te krijgen! Teken de petitie op www.allemeisjesnaarschool.be 

 

Bronnen: 

1) IPS (2020, 27 augustus) 

2) Vrancken, I. (2020, 30 augustus). Hulporganisatie Plan International: "20 miljoen meisjes wereldwijd kunnen niet meer naar school door coronacrisis". Geraadpleegd via https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/08/30/20-miljoen-meisjes-wereldwijd-kunnen-niet-meer-naar-school/ 

« Terug