Maak je buurt groener met een Wonderwoudje, samen met BOS+

boy-1846236_1920.jpgdonderdag 16 juli 2020

Wonderwoudjes… Kleine groene oases van rust in de stad of jouw gemeente, een plek waar jong en oud kunnen ontsnappen aan de drukte van alle dag, een plaats waar ook stedelingen kunnen proeven van de natuur en kinderen heerlijk kunnen ravotten, zonder onderbroken te worden door voorbijrijdende wagens. Het klinkt even wonderlijk als het woord doet vermoeden en hoeft niet louter een toekomstdroom te zijn. BOS+ schiet in actie om gemeentes, particulieren en bedrijven te helpen bij het verwezenlijken van hun eigen wonderwoudje. Download de conceptnota met het aanbod en de voorwaarden hier.

Het belang van groen in de stad: de ecosysteemdiensten van wonderwoudjes

De ecosysteemdiensten die bossen ons bieden zijn enorm: ze reguleren onze temperatuur, zorgen voor de zuivering van de lucht die we inademen en waarborgen een goede waterkwaliteit. Hun aanwezigheid bevordert de biodiversiteit op aarde, ze zijn het leefgebied voor nuttige insecten, creëren visuele buffers en zorgen voor infiltratie van water in de bodem. Bossen beperken of verhinderen bovendien de kans op bodemerosie en zorgen voor natuurlijke evenwichten, door onderdak te bieden aan bestuivers en natuurlijke vijanden van plaagsoorten. Met andere woorden: bossen houden ons gezond  (zie infographic Dokter Bos, https://www.bosplus.be/nl/dokter-bos)

ecosysteemdiensten

In ons land zijn bossen echter vaak versnipperd door infrastructuur, woning- en landbouw of industrie. Grote bossen slinken en op sommige plaatsen – vooral in stedelijke gebieden – is er nog weinig tot geen groen te bespeuren. In de stad kan een bos echter soms nog meer voordelen of ecosysteemdiensten bieden dan in andere gebieden, zelfs wanneer dit bos slechts een ‘bosje’ is.

Kleine stukken groen remmen de almaar toenemende temperatuur in de stad af, reduceren zo de kans op het ontstaan van hitte-eilanden en blijken per oppervlakte-eenheid zelfs meer koolstof in de bodem vast te leggen dan in grote bosgebieden. Door die verhoogde koolstofopname worden er meer broeikasgassen uit de atmosfeer gehaald, wat in een stedelijke omgeving natuurlijk cruciaal is. De reden hiervoor is vermoedelijk te wijten aan het feit dat boomkronen minder dekkend zijn in kleine bossen, waardoor meer licht op de bodem kan doordringen.

park-3089907_1920.jpg

Maar, misschien wel de meest essentiële dienst die een wonderwoudje ons kan bieden in tijden als deze, is een oase van rust, een plek om op adem te komen, een plaats waar jong en oud kunnen ontsnappen aan de drukte van alle dag én een plek waar kinderen die normaal geen tot weinig toegang hebben tot groen, kunnen kennismaken met alles wat bossen ons kunnen bieden. Kleine bossen of wonderwoudjes schenken op die manier ook aandacht aan het sociale, iets wat al te vaak over het hoofd gezien wordt.  

Wij willen een wonderwoudje in onze stad of gemeente, wat nu?

Om een samenwerking met BOS+ aan te gaan voor de transformatie van een terrein naar wonderwoudje, moet de grond minstens 200m² groot zijn. Het kan bijvoorbeeld deel uitmaken van een publiek park, een bestaande speelzone of speelplaats, gemeenschappelijke gronden van een wijk of private gronden van particulieren of bedrijven.

Het traject voor de aanplant van een Wonderwoudje is volledig participatief. Dit betekent dat we samenzitten met alle toekomstige gebruikers om te beslissen hoe het woudje eruit zal zien. Dit kan bijvoorbeeld via een workshop met omwonenden of een school in de buurt, of met het bedrijf die haar grond ter beschikking stelt. Zo garanderen we dat we het Wonderwoudje van jouw dromen inrichten.

Eens we met iedereen hebben samengezeten stellen we een plan van aanpak op, dat bestaat uit een inrichtingsschets waarop de verschillende vegetaties en eventuele recreatieve infrastructuur of landmarks aangeduid worden. Per vegetatietype wordt een voorstel van de aan te planten soorten en beheer van die verschillende planten geformuleerd. Hierbij wordt er vooral gekeken naar inheemse soorten en autochtoon plantsoen, en een grote variatie aan soorten die ook in hoogte verschillen.

Schets

Nadat de gemeente dit plan heeft goedgekeurd, wordt de volgende stap gerealiseerd: de creatie van jouw wonderwoudje. BOS+ draagt in deze fase bij tot de communicatie, de terreinvoorbereiding, en de aankoop en aanplant van het plantgoed. Ook bij de aanplanting van het wonderwoudje zorgen we voor een brede participatie van omwonenden, kinderen van de nabijgelegen school, jeugdbewegingen en geïnteresseerde burgers, zodat zij niet alleen nauw betrokken zijn bij de inrichtingsvisie maar ook bij de uiteindelijke realisatie.

De kostprijs van het wonderwoudje omvat de manuren, de inrichting van het bosje met de natuurlijke materialen en de kwaliteitsvolle participatieve aanplant van een minimale zone van 200m². Dit kan uitgevoerd worden voor een budget van 9200€ (excl. BTW). (incl. fruit- en/of klimbomen en natuurlijke infrastructuren). Uiteraard kan er ook op grotere oppervlaktes aangeplant worden. In dat geval bekijken we samen wat de mogelijkheden zijn en wat het nodige budget daarvoor is.

Het Wonderwoudjes-team ging reeds van start in Menen, zijn jullie de volgende?

In West-Vlaanderen kunnen gemeentes en steden gedeeltelijk beroep doen op Gemeente voor de Toekomst voor de financiering van de aanleg van een Wonderwoudje. Hierdoor schoten al heel wat West-Vlaamse gemeentes in actie. Waaronder ook Menen. Het BOS+ team ging er gisteren op terreinbezoek.

 IMG_0105.JPEG

Een deel van de grond in Menen wordt volledig opnieuw ontworpen, andere delen worden opgefleurd en aangevuld. Het wonderwoudjes-team stelde een eerste draft op van het aanplantingsplan. Dit kan nog veranderen, maar het geeft alvast een beeld van hoe zo’n plan er precies uit kan zien.

2.png

De grijze zone rechts op het aanplantingsplan is het gebied dat je ziet op de foto. Dit gebied wordt aangevuld met een sneukelhaag (met framboos en zwarte bes), fruitbomen (zwarte moerbei en peer), picknickbanken en een klimboom. Het linkse gedeelte op de schets werd volledig gesloopt en zal worden gevuld met verschillende soorten bomen (waaronder hazelaars, haagbeuken, gewone vlieren en wintereiken). Er komen ook struikengordels (met kardinaalsmuts, veldesdoorn, rode kornoelje en vlier), zitstronkjes om op te spelen of uit te rusten, stapstenen, een infiltratiekom en een wilgentunnel.

Zoals je ziet zijn de mogelijkheden in een Wonderwoudje eindeloos. Door het participatief, inclusief traject garanderen wij voor ieder wat wils en richten we het woudje op maat van de omgeving in.

Voor meer info, check de conceptnota. Heb je interesse in een Wonderwoudje in jouw gemeente, op jouw grond, bij jouw bedrijf of in jouw stad? Aarzel dan niet met ons contact op te nemen.

Lauren.maes@bosplus.be

banner_gvdt.png

 

« Terug