Vergunning kap Essersbos II geschorst; transportbedrijf moet definitieve uitspraak afwachten

jh.jpgdinsdag 23 juni 2020 22:12

De Raad voor Vergunningenbetwistingen heeft de vergunning voor H.Essers om logistieke activiteiten uit te bouwen op de voormalige site Hörmann in Genk bij uiterst dringende noodzakelijkheid geschorst. Omdat BOS+ ernstige tekortkomingen bleef zien in het vergunningsproces, stapte ze naar de Raad voor Vergunningenbetwistingen. De natuurorganisatie  hekelde onder meer de vergunning voor de kap van bijna 9 hectare waardevol bos zonder dat er een milieu-effectrapportering werd uitgevoerd.

BOS+ reageert zeer tevreden dat Raad voor Vergunningenbetwistingen haar gevolgd heeft en dat de vergunning voor H.Essers geschorst is.“Dit is niet de definitieve vernietiging van de vergunning, maar het belet wel dat we voor voldongen feiten geplaatst worden”, zegt Bert De Somviele, directeur van BOS+. Essers zou mogelijks vanaf 1 juli legaal kunnen overgaan tot een kaalkap van het bos zonder de definitieve uitspraak af te wachten. Door deze schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet Essers nu de definitieve uitspraak afwachten.

“Dat Essers de definitieve uitspraak ten gronde moet afwachten, is eigenlijk de logica zelve”, vindt De Somviele. “Maar wat minstens even belangrijk is, is het feit dat de Raad voor Vergunningenbetwistingen ons volgt in onze stelling dat de ontheffing van MER-plicht een achilleshiel is in dit dossier.”

De Somviele wijst erop dat vanaf een ontbossing van meer dan 3 ha een verplichting tot milieueffectrapport geldt, maar Essers had daarvoor toch een ontheffing verkregen. Dat betekent dat de studie van alternatieve locaties of een diepgaand fauna- en flora-onderzoek niet zijn uitgevoerd. Het arrest spreekt over een gebrekkige onderbouwing van de aanvraag tot  MER-ontheffing.

Voor natuurorganisatie BOS+ legt dit arrest de vinger op de veel grotere zere wonde van het bosbehoud in Vlaanderen. Deze zaak is spijtig genoeg geen alleenstaand geval waar er te onbezonnen overgegaan tot ontbossing. Essers staat dan ook symbool voor de honderden ontbossingen die onder de radar blijven.

“We willen de hand reiken aan Essers en hen uitnodigen om deze plannen los te laten, en de juiste beslissing te nemen: kiezen voor bosbehoud en ontwikkeling van hun plannen op een reeds beschikbare en ontwikkelde bedrijfsgrond. Voor alle duidelijkheid: BOS+ is niet tegen jobcreatie, wel integendeel. Maar jobcreatie kan in het bosarme Vlaanderen niet langer gelijkstaan aan ontbossing, en al zeker niet in een regio waar het aanbod aan ontwikkelde bedrijfsgronden groot is.”

“We herhalen ook onze dringende oproep naar de Vlaamse regering voor een betere bescherming van onze zonevreemde bossen. Het is tijd voor beleid inzake zonevreemde bossen dat rekening houdt met de huidige klimaat- en biodiversiteitscrisis en niet blindelings de gewestplannen van jaren geleden volgt. Ook onze ruimtelijke ordening mag stilaan de 21ste eeuw betreden”, besluit De Somviele.

Steun BOS+ in haar strijd tegen Essers

« Terug