Deze zaak gaat over Essers, maar staat ook symbool voor de honderden ontbossingen die onder de radar blijven

ef70f1a6-ef27-11e9-86fd-cd9ce3bb04f3_web_scale_0.0664894_0.0664894__.jpgdonderdag 18 juni 2020 09:15

Op 17/6 pleitte onze advocaat in de zaak ‘Essers vs. 9 hectare waardevol en zonevreemd bos’. Waarom is deze zaak zo belangrijk voor BOS+?

Met zijn nieuwe ontbossingsplannen draait Essers nog maar eens het mes in de al jaren etterende wonde van onze ruimtelijke wanorde. In het bosarme Vlaanderen bestaat 1/4 à 1/3 van ons bosareaal uit zonevreemde bossen. Dat zijn bossen die vaak al heel lang bestaan maar - veelal in de tweede helft van de twintigste eeuw - ooit werden ingekleurd met een andere "bestemming", bijvoorbeeld als woongebied of industriezone. Deze bossen kunnen met een spreekwoordelijke pennentrek veroordeeld worden, en dat gebeurt ook: jaar na jaar wordt zo het doodvonnis getekend voor tientallen bossen en bosjes. En door deze jarenlange sluipmoord op de zonevreemde bossen zakt onze bosindex steeds verder weg, onder een dikke laag chape en polybeton. Moest Vlaanderen een land zijn, dan was er nergens in Europa zo weinig bos als in Vlaanderen (Vaticaanstad, Monaco en consorten even buiten beschouwing gelaten).

Essers wil nu opnieuw 9 hectare zonevreemd bos kappen en verharden. De plannen van Essers zijn bovendien dubbel stuitend, omdat ze zich situeren in de regio van Vlaanderen met het hoogste aanbod aan beschikbare bedrijfsgronden: in een straal van een goeie 20 km rond de site bevinden zich vele honderden hectare 'actief aanbod' aan bedrijfsgronden, volgens het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen.
Toch kiest Essers voor ontbossing. Je zou dan verwachten dat het bedrijf de maatschappelijke noodzaak van die ontbossing extra goed onderbouwt en toelicht, maar het tegendeel is waar: in plaats van de in principe verplichte milieu-effectrapportering (MER) uit te voeren waardoor een grondige impactstudie en een zoektocht naar mogelijke alternatieve locaties zou moeten gedaan worden, vroeg en kreeg Essers een ontheffing van de MER-plicht.

BOS+ blijft dan ook ernstige tekortkomingen zien in het vergunningsproces, en daarom vechten we deze beslissing aan voor de Raad voor Vergunningenbetwistingen.

Deze zaak gaat over Essers, maar ze staat ook symbool voor de vele honderden ontbossingen die het nieuws niet halen en onder de radar blijven. Het is meer dan hoog tijd dat de sluipmoord op het Vlaamse bos stopt; het is tijd voor een betere bescherming van onze zonevreemde bossen.

Steun BOS+ in haar strijd tegen de ontbossingsplannen van Essers en voor het behoud van onze bossen via www.bosplus.be/essers

« Terug