'Red de biodiversiteit, samen en nu'; coalitie van 39 natuur- en milieuorganisaties trekken campagne op gang

BIO_no text A4.jpgvrijdag 22 mei 2020

“Biodiversiteit” is een ingewikkeld woord, maar het staat voor iets geweldig moois: de fantastische verscheidenheid van al het leven op onze aardbol, van de microscopisch kleine algen tot de walvissen en olifanten. Biodiversiteit is meer dan de som van alle dieren, planten, paddenstoelen en micro-organismen samen: ze omvat eveneens hun genen en de ecosystemen waarin deze soorten leven.

Wetenschappers schatten dat er tot 10 miljoen verschillende soorten op aarde leven. Daarvan telt ons kleine landje er wellicht zo’n 55.000, waarvan intussen 36.300 soorten waargenomen zijn. Met andere woorden: zelfs op onze eigen vierkante zakdoek vallen nog veel onontdekte planten en dieren te ontdekken.

Zonder biodiversiteit zat jij dit artikel niet te lezen

De huidige biodiversiteit is het resultaat van meer dan 3,5 miljard jaar evolutie. De unieke verscheidenheid is essentieel voor ons overleven en welzijn. Zonder biodiversiteit zijn er ook geen levensnoodzakelijke producten zoals voedsel, geneesmiddelen, bouwmaterialen en kledingvezels. Sterker nog: gezonde ecosystemen bewijzen nog tal van andere diensten. Denk maar aan het zuiveren van water en lucht, de productie van zuurstof, het vruchtbaar maken van de bodem, de bestuiving van bloemen voor fruit, groenten, koffie en chocolade.

Daar blijft het niet bij. Biodiversiteit speelt eveneens een sleutelrol in tal van sectoren zoals landbouw, visserij, toerisme, industrie, bouw, onderwijs, wetenschap, cultuur en sport. De natuur als grootste werkgever ter wereld, zeg maar. En laat ons ook niet vergeten hoeveel schoonheid de biodiversiteit ons schenkt. Dichters ontroerd door een zonsondergang, schilders geïnspireerd door een landschap – de natuur zorgt voor verwondering, inspiratie en ontspanning.

Waarom deze beweging?

De voorbije 40 jaar gingen de populaties wilde dieren met 60% achteruit. De oorzaken? Vernietiging van hun habitats, verstedelijking, overexploitatie van hulpbronnen, industriële veeteelt en overconsumptie. En dit proces blijft versnellen. Als we niets veranderen, zal in 2050 slechts 10% van de natuur aan menselijke activiteit zijn ontsnapt. En dat is veel te klein om dieren, planten en hun leefomgeving te beschermen!

Nochtans gaan het verlies aan biodiversiteit, de klimaatverandering en het welzijn van de mens hand in hand. De biodiversiteit vernietigen brengt ons leven als mens zelfs in gevaar. Daar is de huidige crisis helaas een heel concreet voorbeeld van. Biodiversiteit kan dus een oplossing zijn, niet alleen om de klimaatverandering aan te pakken maar ook om onze gezondheid te verbeteren. Denk maar aan bossen en oceanen: zij nemen grote hoeveelheden CO2 op. En laten we ook alle geneesmiddelen die nog in de natuur moeten worden ontdekt, niet vergeten!

Zonder biodiversiteit is er geen leven op aarde. Toch zijn we volop bezig om de tak door te zagen waarop we allemaal zitten. De biodiversiteit gaat met rasse schreden achteruit, en dus ook de vruchten die we ervan plukken. De luchtkwaliteit gaat achteruit. Voedingsmiddelen worden schaarser en duurder. Nieuwe ziektes en epidemieën duiken op. Zoals corona, inderdaad.

Mensen moeten beseffen dat biodiversiteit levensbelangrijk is. En vooral: dat er werk aan de winkel is. Het tij keren kan door onze dagdagelijkse keuzes om te gooien. Door duurzaam te leven in respect voor de natuur. En het goede nieuws is: zo moeilijk is dat niet. Want je krijgt een bijzonder steuntje in de rug.

Heel het land staat achter jou.

De wereld redden lukt niet op je eentje. Daarom krijg je de steun van het allergrootste front ooit van Belgische organisaties. Musea, dieren- en plantentuinen, universiteiten, NGO’s, federale, regionale, lokale overheden en tal van andere organisaties vragen unaniem en dringend actie voor biodiversiteit. Zij verenigden zich in de beweging “Samen voor Biodiversiteit”. Op hun website lees je heel wat interessante informatie. Je vindt er ook concrete acties op maat van jezelf of je vereniging, waarmee je echt het verschil kan maken. De planeet dankt jou alvast van harte.

De beweging #SamenVoorBiodiversiteit wil een antwoord bieden aan de dringende nood aan aandacht voor onze biodiversiteit. Door actie te ondernemen, kunnen we onze gewoonten veranderen en duurzame productie- en consumptiepatronen stimuleren. Om de trend te kunnen keren, moeten we aan de slag gaan, samen en nu! De beweging wil concrete verandering teweegbrengen en een vaste waarde worden om beslissingen te kunnen beïnvloeden. De volgende conferentie van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit van de Verenigde Naties in 2021 in China zal beslissend zijn. Verschillende leden van de beweging zullen namelijk het Belgische standpunt tijdens deze "COP Biodiversiteit" coördineren en verdedigen.

Ook BOS+ doet mee. Jij ook?

BOS+ beseft hoe belangrijk een ecosysteem is dat bruist, zoemt, fladdert en kwaakt van het leven.

«Red de biodiversiteit, samen en nu!» 

Als Belgische leider in expertise rond biodiversiteit verzamelt de beweging op www.samenvoorbiodiversiteit.be eenvoudige, individuele of gezamenlijke acties en tips.

Biodiversiteit is veerkrachtig, ze past zich makkelijk aan. Laten we haar een duwtje in de rug geven en ons inzetten voor één of meer acties, en anderen motiveren om hetzelfde te doen. Samen zijn we sterker! Dat is het doel van de campagne "Red de biodiversiteit, samen en nu".

De campagne neemt een vliegende start op de Internationale Dag van de Biodiversiteit: 22 mei. Vanaf dan zal biodiversiteit, de cruciale rol ervan en de bedreigingen voor dieren, planten en hun leefomgeving volop leven op sociale media. Overal in België – in Vlaanderen, Brussel en Wallonië – zullen er acties lopen. Alles info is te vinden op www.samenvoorbiodiversiteit.be.

Eén adres om de biodiversiteit te redden: www.samenvoorbiodiversiteit.be

  • download posters met het themabeeld van de campagne
  • verspreid het themabeeld via jouw social media met #samenvoorbiodiversiteit
  • deel het animatiefilmpje
  • en vooral: maak ook je familie, vrienden, collega’s, vereniging en gemeente bewust van het belang van biodiversiteit.

 

Basisprincipes van de beweging “Samen voor Biodiversiteit”

  • Biodiversiteit is het geheel van alle leven op aarde.
  • Biodiversiteit is cruciaal voor het overleven en welzijn van de huidige en toekomstige generaties mensen.
  • Biodiversiteit staat onder druk.
  • Actie voor biodiversiteit is dringend nodig en op grotere schaal.
  • Iedereen is aan zet om aan de slag te gaan voor biodiversiteit.

Wil je meer weten over de campagne “Red de biodiversiteit, samen en nu”?

Contacteer Marc Peeters, expert biodiversiteit van het Museum voor Natuurwetenschappen:

marc.peeters@naturalsciences.be

« Terug