Gezocht: 5 designers die creatief en inspirerend met houtige reststromen aan de slag gaan

C05536.pngdonderdag 07 mei 2020

Ben jij een ontwerper of ondernemer die duurzaamheid hoog in het vaandel draagt en graag wil samenzitten met collega’s en experts uit de Vlaamse houtsector om tot innovatieve oplossingen te komen? Het project WOOD-DESIGN biedt jou deze kans.

Via dit project willen BOS+, Flanders DCen Hout Info Bois jou ondersteunen om met een design-oplossing bij te dragen aan een meer duurzame wereld. Het project wordt ondersteund door Vlaanderen Circulair.

De primaire houtindustrie genereert aanzienlijke reststromen. De meeste van deze stromen vinden een duurzame afzet, maar desondanks zijn er toch heel wat restproducten die beter gevaloriseerd zouden kunnen worden. Een scheve stamvoet, kromgetrokken planken, aangetast hout,...van boom tot eindproduct verdwijnt een aanzienlijke fractie als ‘afvalhout’. Dit materiaal heeft echter vaak nog functionele of esthetische eigenschappen die met een design-oplossing kunnen benut worden. Het eindproduct hoeft niet per se een fysiek object te zijn, ook het herdenken of optimaliseren van bedrijfsprocessen kan een boeiend resultaat opleveren, bijvoorbeeld in de vorm van een uitgewerkt concept of een digitale applicatie.

De afgewerkte ontwerpen zullen we breed communiceren. Het uiteindelijke doel is immers dat ze op de volledige industrie een impact kunnen hebben. De geselecteerde designers die aan het project zullen deelnemen ontvangen een financiële ondersteuning van € 5000 incl. BTW.

Meer duiding over WOOD-DESIGN en de concrete voorwaarden van de oproep kan je hieronder terugvinden.

WOOD-DESIGN in het kort

Wat is WOOD-DESIGN?

Via het project WOOD-DESIGN gaan BOS+, Flanders DC, Hout Info Bois en Vlaanderen Circulair samen met de ontwerpers en houtbedrijven op zoek naar alternatieve bestemmingen voor afvalhout, designers meer inzichten verschaffen in werking van de Vlaamse houtindustrie en een optimalisatie van de processen in de houtverwerkende sector trachten uit te werken.

WOOD-DESIGN wil houtverwerkende bedrijven en designers dichter bij elkaar brengen via een tweejarig traject met pilootprojecten. 5 ontwerpers worden gematcht met 5 bedrijven uit de Vlaamse bos-en houtsector om tot realisaties te komen die de volledige sector kunnen inspireren.

Het project loopt van januari 2020 tot december 2021 en bestaat uit vijf stappen:

  1. Selectie van de deelnemende bedrijven en designers.
  2. Voortraject waarin er in elk van de deelnemende houtbedrijven een thematische sessie wordt georganiseerd waarop alle deelnemende designers uitgenodigd zijn.
  3. Matching tussen bedrijven en designers zodat zij als team verder kunnen werken.
  4. Het ontwerptraject. De designers krijgen een jaar de tijd om –samen met het houtverwerkend bedrijf –een nieuw product uit te werken,vertrekkendevan het aanwezige afvalhout, van de reststromenof van een analyse van de bedrijfsprocessen. We zorgen tevens voor sprekers die dieper kunnen ingaan op specifieke thema’s in het ontwerpproces. Bijkomend houden we tijdens dit traject de commercialiseerbaarheid van de ontwerpen en prototypes inacht, zodat het gebruik ervan in een later stadium opgeschaald kan worden.
  5. Promotie & communicatievan de resultaten.

Voor wie?

Houtbedrijven: in samenspraak met Hout info Bois werden reeds 5 bedrijven uit de houtverwerkende sector geselecteerd. De namen worden pas na de oproep voor ontwerpers bekendgemaakt, maar we kunnen alvast meegeven dat we voor uiteenlopende profielen hebben gekozen: een bosexploitant, een rondhouthandelaar, een loofhoutzagerij, een naaldhoutzagerij en een houthandel. Door de uitbraak van het coronavirus gaan bedrijven in de houtsector –net als vele andere sectoren –een onzekere toekomst tegemoet. Om deze reden werd de projectplanning al wat bijgesteld. We vragen om flexibiliteit over de planning en manier van samenwerken met deze bedrijven omdat de impact van het coronavirus nog onzeker is.

Ontwerpers: deze oproep is zowel gericht aan startende als ervaren ontwerpers. Of je al een band met duurzaamheid hebt in je eerdere werk speelt geen rol. Belangrijk is dat je ontwerp niet alleen ecologisch, maar ook sociaal en economisch duurzaam is.

We richten ons naar industrieel ontwerpers, meubelontwerpers, productontwikkelaars, interieurarchitecten, maar ook grafisch ontwerpers of autonome vormgevers die met deze uitdagingen aan de slag willen zijn welkom.

Vragen mogen jullie steeds doorsturen naar dries.vanderheyden@bosplus.be of liesbet@vlaanderen-circulair.be.

Dit verwachten we van jou

Voorstel

Bezorg ons een idee voor een product of een dienst dat past binnen de eerdere omschrijving van het project. We leggen daarbij geen vereisten op over toepassing, schaal of vorm. Belangrijker is dat de ingediende voorstellen een verschil willen maken en zich inschrijven in de visie van het project.

Deelnemende ontwerpers wordt het volgende gevraagd:

  • Een beschrijving van jeidee (voorontwerp) in een tekst en/of schets. Leg daarbij uit op welke manier jouw voorstel al dan niet tegemoet komt aan de richtlijnen van duurzaam design, wat jouw visie op duurzaamheid kenmerkten wat jouw motivatie is om deel te nemen aan dit project. Werk dit uit in maximaal 1 A4 tekst.
  • Een aanvullende nota over hoe ver je staat in de uitwerking van je idee en of dit deel uitmaakt van je reguliere werking.
  • Een overzicht of portfolio van je eerdere werk, of een verwijzing naar een website waar we dit kunnen terugvinden. Vermeld zeker of je al eerder hebt samengewerkt met bedrijven uit de houtindustrie. Vergeet je contactgegevens (e-mail en telefoonnummer) niet.

Stuur je voorstel naar dries.vanderheyden@bosplus.be.

Deelname aan het project

We starten met een voortraject waarin we 5 workshops organiseren bij de deelnemende houtbedrijven. Voorlopig is beslist om deze te laten doorgaan verspreid over september en oktober. Nadien brengen we de deelnemende ontwerpers nog enkele keren samen voor een uitwisselingsmoment of een lezing. Misschien vragen we je eens om een korte getuigenis te geven over je ervaringen in het project. We verwachten dat je op de bedrijfsbezoeken en uitwisselingsmomenten aanwezig bent. Uiteraard proberen we om met iedereen zijn agenda rekening te houden.

Deadline

De ontwerpvoorstellen moeten ons ten laatste bereiken op31 mei 2020.

Dit mag je van ons verwachten

Begeleiding

De projectpartners zorgen voor een persoonlijke begeleiding bij het uitwerken van je project. Je krijgt ondersteuning op het vlak van je samenwerking met een bedrijf, vragen over je ondernemerschap, vragen met betrekking tot duurzaamheid...

Netwerk

Het project zet in op een koppeling van ontwerpers met bedrijven uit de houtsector. Zo bieden we je de unieke kans jouw idee verder uit te werken en te realiseren in samenwerking met andere disciplines, en daarmee om kennis op te doen die je anders nooit zou opdoen.

Financiële steun

Ben je geselecteerd om deel te nemen aan WOOD-DESIGN? We verwachten een tastbaar resultaat in de vorm van een afgewerkt product of prototype in verre fase. Om dit te verwezenlijken geven we je graag een duwtje in de rug. We voorzien daarvoor een financiële ondersteuning van € 5.000 incl.BTW.

Publieksbereik en communicatie

Alle partners zullen actief communiceren over het project en de deelnemende ontwerpen, zowel naar het brede publiek toe als heel gericht naar de designsector en de houtsector. Algemene projectinfo is te vinden op www.duurzaamdesign.be. Ook de planning van de activiteiten zal op de website worden toegevoegd.

Vlaanderen Circulair.png

« Terug