Grote opkomst voor studiedag Natuur en Gezondheid

studiedag - 6 van 36.jpgzondag 15 december 2019 20:21

Afgelopen donderdag 12 december werd in het Psychiatrisch Centrum Bethanië in Zoersel het Praktijkgericht Actieplan Natuur en Gezondheid voorgesteld aan een enthousiast publiek. Dit plan is het resultaat van een studie uitgevoerd door BOS+ en NatureMinded in opdracht van het Bosforum en het Agentschap Natuur en Bos.

Praktijkgericht actieplan natuur en gezondheid

Afgelopen donderdag 12 december werd in het Psychiatrisch Centrum Bethanië in Zoersel het Praktijkgericht Actieplan Natuur en Gezondheid voorgesteld aan een enthousiast publiek. Dit plan is het resultaat van een studie uitgevoerd door BOS+ en NatureMinded in opdracht van het Bosforum en het Agentschap Natuur en Bos. De studie bevroeg lopende initiatieven in binnen- en buitenland en onderzocht hun succesfactoren en valkuilen; de lessen hieruit werden gebundeld in een aantal concrete actiepunten en aanbevelingen voor bestaande en toekomstige initiatieven en beleid.

Voor de gelegenheid werd er een studiedag ingericht waarop betrokkenen en geïnteresseerden zich verder konden verdiepen in de effecten van natuurbeleving en natuurnabijheid op onze gezondheid. Dat dit thema mensen bezighoudt, werd al duidelijk bij de inschrijvingen; na amper een week was de studiedag met 120 deelnemers volzet. 

studiedag - 9 van 36.jpg

Uitwisseling en inspiratie

Naast de voorstelling en overhandiging van het actieplan zelf (door Katriina Kilpi van NatureMinded en Bert De Somviele van BOS+), kon het publiek luisteren naar inspirerende lezingen van Filiep Cardoen (ANB) over natuur als verbindend element,  Ilse Simoens (INBO) over het bredere belang van natuur voor onze gezondheid, een introductie van het netwerk Natuur en Gezondheid door Benno Geertsma (Natuurpunt) en een voorstelling van de werking rond natuur en gezondheid in PC Bethanië door psycholoog Bart Reynders. Bovendien konden de deelnemers op terreinbezoek bij onze gastheer zelf zien hoe de groene site wordt ingezet bij de gezondheidswerking voor de patiënten. 

Maar ook de eigen kennis en expertise van de deelnemers werd gevraagd. In bijna 20 rondetafelgesprekken bogen de aanwezigen zich over een aantal concrete vraagstellingen en uitdagingen, geformuleerd in het Praktijkgericht Actieplan. De output van deze sessies wordt nog verwerkt in het eindrapport en de definitieve versie van het plan.

 studiedag - 25 van 36.jpg

studiedag - 35 van 36.jpg

Wie de presentaties van de sprekers op de studiedag wil nalezen, kan deze hieronder downloaden. Ook de niet-technische samenvatting van het Praktijkgericht Actieplan Natuur en Gezondheid valt hier na te lezen. De definitieve versie van het plan wordt later gecommuniceerd. 

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
BartReynders_PCbethanie_natuurwerking.pdf198,5 kBapplication/pdfdownload
bennoGeerts_netwerknatuurengezondheid.pdf2,6 MBapplication/pdfdownload
Bosforum_Praktijkgericht Actieplan Natuur en Gezondheid_BOS+_NatureMinded2.pdf2,3 MBapplication/pdfdownload
FiliepCardoen_ANB_natuuralsverbindendelement3.pdf3,7 MBapplication/pdfdownload
Ilse Simoens_INBO_belangvannatuurvoorgezondheid.pdf3,1 MBapplication/pdfdownload
Niet-technische samenvatting_Praktijkgericht actieplan natuur en gezondheid.pdf649,8 kBapplication/pdfdownload

« Terug