BOS+ en Fris in het Landschap ontvangen Bouwmeester Label voor de promotie van vergroening in penitentiaire centra

hek (1).jpgdonderdag 07 november 2019 15:00

De Vlaamse Bouwmeester en het Vlaams Architectuurinstituut kenden vorige week de zevende reeks Bouwmeester Labels toe. Eén van de 3 laureaten voor 2019-2020 werd het partnerschap tussen BOS+ en ontwerpbureau Fris in het Landschap, met het project 'Zuurstof voor de gevangenis'.

Bouwmeester Labels voor maatschappelijk geïnspireerde ruimtelijke concepten en onderzoek


De Vlaamse Bouwmeester en het Vlaams Architectuurinstituut kenden vorige week de zevende reeks Bouwmeester Labels toe. Met dit initiatief willen zij steun bieden aan sterke ruimtelijke concepten en geïntegreerde onderzoeksvragen die een positief maatschappelijk verschil kunnen scheppen. Eén van de drie laureaten voor 2019-2020 werd het partnerschap tussen BOS+ en ontwerpbureau Fris in het Landschap, met het project 'Zuurstof voor de gevangenis'. 

Hiermee engageren we ons om een kwalitatieve vergroening van penitentiaire centra en de belangrijke sociale, ecologische en gezondheidsvoordelen die hieruit voortkomen (o.a. verhoogd mentaal en fysiek welzijn van gevangenen en personeel, agressiepreventie, recidive beperking, verhoogde biodiversiteit, klimaatadaptatie en mitigatie) te promoten. Met een inspiratiegids voor gevangenisbesturen willen we bovendien praktische handvaten bieden om die vergroening te realiseren.


Zuurstof voor de gevangenis: verhoogd welzijn via vergroening in penitentiaire centra

 

Vlaanderen telt vandaag zo’n 5.000 gedetineerden, verdeeld over 17 reguliere gevangenissen, 2 jeugdgevangenissen en 2 gesloten jeugdinstellingen. De penitentiaire sector is daarmee een substantiële sector met hele eigen, specifieke uitdagingen. Recent onderzoek toonde aan dat 37% van de Vlaamse gedetineerden kampt met ernstige psychische problemen. Ter vergelijking: over de hele Belgische bevolking is dat zo’n 17%.

Voor de meeste gedetineerden zijn de gevangenisterreinen de enige omgeving die ze tijdens hun verblijf ervaren. Toch wordt die omgeving nog te vaak gedomineerd door beton en beslotenheid. Het gros van de Vlaamse gevangenissen werd gebouwd naar het 19de eeuwse Ducpétiaux-model; verregaande controle en efficiëntie domineren de architectuur en de ruimtelijke inrichting. Groen is vaak zeer beperkt of eenzijdig aanwezig (lees: kort gemaaide grasvelden waar men de gevangenen kan ‘luchten’). 13 van de 17 gevangenissen liggen bovendien in een stedelijke context, veelal binnen de stadsring. Ruimte is hier schaars en kwalitatief groen werd vaak weggeschoven ten voordele van andere faciliteiten. 

Daartegenover staat het enorme potentieel van een gezonde, natuurlijke leefomgeving voor ons mentaal en fysiek welzijn. Internationaal onderzoek heeft een groene omgeving overtuigend gelinkt aan o.m. stressreductie, lagere criminaliteitscijfers, agressiepreventie, verbeterd mentaal welzijn, socialer gedrag en hogere empathie. Daarom willen BOS+ en Fris in het Landschap kwalitatieve vergroening voor een verbeterde ruimtelijke gevangenisinrichting promoten. In een sector die voortdurend kampt met plaatsgebrek en beperkte middelen, is een snelle en radicale omschakeling van de gebouwde omgeving uiteraard niet evident. Maar net door binnen die gegeven ruimtelijke condities strategische vergroening in te brengen kan er op een efficiënte manier significante winst geboekt worden. 

Verder lezen? 


Het volledige projectvoorstel kan je hier nalezen.
Meer info over de Bouwmeester Labels en de andere laureaten vind je op de website van het team Bouwmeester.

« Terug