SOS Bolivia: hoe we met jouw gift minstens 100 hectare nieuw bos willen herstellen

Brandmannen.pngwoensdag 18 september 2019

Al meer dan vier miljoen hectare Boliviaans droogbos en graslanden zijn sinds deze zomer al in de as opgegaan. Wetenschappers schatten dat de regeneratie van het lokale ecosysteem ongeveer 300 jaar zal duren. BOS+ wil het herstel een duw in de rug geven en zet een grote geldinzamelactie op poten.  

Met het opgehaalde geld gaat BOS+ samen met haar Boliviaanse partners grootschalige herstelacties voor herbebossing uitvoeren, brandpreventie en blustraining geven en gemeenschappen ondersteunen rond duurzaam bosbeheer.   

Concreet: waar gaat de hulp naar toe?  

Voor een bedrag van 20.000€ kunnen we samen met onze partnerorganisaties in Bolivia minimaal  

  • 100 hectare Chiquitania droog bos volledig herstellen of opnieuw aanrijken, inclusief   

- de opkweek van inheems plantmateriaal in 5 kwekerijen in verschillende gemeenschapen  

- alle personeel om dit te plannen, uit te voeren en op te volgen gedurende 3 jaar  

- alle materialen en vervoer dat hiervoor nodig is, ook zaden van inheemse soorten en watertanks voor de kwekerijen  

  • De sensibilisering en opleidingen van de lokale bevolking van 5 gemeenschappen verzekeren. Volgende thema’s zullen behandeld worden: belang van bos, opkweek, aanplanting en monitoring van de aanplantingen, inclusief didactisch materiaal  
  • Twee bosopzichters per gemeenschap inzetten die enkele dagen per maand gedurende 3 jaar toezicht houden op hun bossen en de nieuwe aanplantingen;  
  • De lokale bevolking van 5 gemeenschappen opleiden voor het effectief toepassen van brandpreventiemaatregelen, in samenwerking met andere organisaties en de bevoegde overheidsdienst;   
  • Het nodige materiaal aankopen voor brandpreventie voor 5 gemeenschappen aankopen.

SOS Bolivia

 Help je mee om de herbebossing van Bolivia mogelijk te maken?


25 EUR        40 EUR       60 EUR       100 EUR        ANDER BEDRAG
Veel gestelde vragen 

Waarom gaat het geld niet naar het blussen van de branden? 

Op deze vraag antwoordt Lien Merre, BOS+ verantwoordelijk in Bolivia “dat er momenteel overal vrijwilligers zijn om te blussen; de regio kan de toestroom aan vrijwilligers niet meer aan. Ook de internationale hulp met experten-teams is op gang gekomen. Daarbij komt nog dat het voorzien van basismateriaal zoals krachtvoer, mondmaskers, oogdruppels of brandresistente handschoenen - zaken die heel erg nodig zijn bij het blussen van de bosbranden – niet binnen de expertise ligt van BOS+. En last but surely not least: de gemeenschappen en onze partners geven aan dat ze vooral hulp willen na de branden”, laat Lien Merre weten. 

Hoe kan je gemeenschappen helpen door bos te herstellen? Hebben ze niet eerder... een huis nodig?  

Het bos is hun thuis. De gemeenschappen in de Chiquitania leven net naast het bos. Voor hun levert het bos een inkomen op. Het is hun cultuur. Ze lijden dus niet alleen materiële schade door de bosbranden en het verlies van het droogbos maar ook economische schade.  

Hoe kunnen jullie mogelijke schenkers verzekeren dat hun geld goed besteed wordt?  

We werken al sinds 2012 in de regio met onze partners en kennen de noden uit eerste hand en de getroffen gemeenschappen persoonlijk. We hebben zicht op waar de hulp zal terecht komen en hoe ze zal ingezet worden.  

Waarom focussen jullie op de regio van Chiquitania? Zal BOS+ alleen aan de slag gaan?  

Deze regio is een van de zwaarst getroffen gebieden in Bolivia. BOS+ werkt er al sinds 2012 samen met verschillende Boliviaanse partnerorganisaties.  

Zullen er alleen bomen geplant worden met het opgehaalde geld? 

We willen uiteraard onze expertise inzetten om Chiquitania te helpen herbebossen. We werken er namelijk al jaren rond duurzaam bosbeheer, bosbehoud en herwaardering van het bos. Maar naast het planten van bomen, is het uiteraard ook erg belangrijk om extra middelen in te zetten voor brandpreventie, blustraining en extra ondersteuning rond duurzaam bosbeheer zodat de nieuw aangeplante bossen zo goed als mogelijk van toekomstige branden gevrijwaard kunnen worden. 

Werkt de aanpak van BOS+ ?

"Onze aanpak werkt, dat bewijzen de gemeenschappen waar BOS+ intensief mee samenwerkt; zij zijn tot nu toe het meest gevrijwaard gebleven van de branden", aldus Lien Merre, BOS+ verantwoordelijke van BOS+.SOS Bolivia

Help je mee om de herbebossing van Bolivia mogelijk te maken?


25 EUR        40 EUR       60 EUR       100 EUR        ANDER BEDRAG

Beeld banner: CC by 2.0 Francis Vallence

« Terug