Waarom een inzamelactie voor nieuwe bossen in Bolivia echt wel nodig is

Nieuwe afbeelding.pngwoensdag 18 september 2019

Volgens officiële bronnen hebben Boliviaanse bosbranden sinds augustus vier miljoen hectare bos en grasland in de as gelegd, waarvan bijna de helft zich in "beschermde" gebieden bevinden, bekend om de hoge biodiversiteit. Wetenschappers van het College of Biologists in La Paz schatten dat de regeneratie van het lokale ecosysteem ongeveer 300 jaar zal duren. BOS+ zet daarom een grote geldinzamelactie op poten om samen met hun Boliviaanse partners grootschalige herstelacties voor herbebossing mee mogelijk te maken, brandpreventie en blustraining te geven en gemeenschappen te ondersteunen rond duurzaam bosbeheer.  

BOS+ zet een grote geldinzamelactie op poten om samen met hun Boliviaanse partners grootschalige herstelacties voor herbebossing mee mogelijk te maken, brandpreventie en blustraining te geven en gemeenschappen te ondersteunen rond duurzaam bosbeheer.

BOS+ hoopt om minimaal 20.000 EUR op te halen. "Met dit bedrag kunnen we samen met de Bolivaanse partnerorganisaties 100 hectare Chiquitania droog bos volledig herstellen of opnieuw aanrijken. Naast het planten van bomen wordt het geld ook ingezet voor opleidingen rond brandpreventie, de inzet van bosopzichters en de aankoop van materiaal voor brandpreventie.” 

Oncontroleerbare branden

Volgens officiële bronnen hebben Boliviaanse bosbranden sinds augustus twee miljoen hectare bos en grasland in de as gelegd. Daarvan bevinden zich bijna de helft in "beschermde" gebieden, bekend om de hoge biodiversiteit. Wetenschappers van het College of Biologists in La Paz schatten dat de regeneratie van het lokale ecosysteem ongeveer 300 jaar zal duren. De oncontroleerbare branden teisteren in toenemende mate het Chiquitania droogbos van Bolivia, een uniek inheems bos in het departement Santa Cruz in het zuidelijke centrum van Bolivia.

Het is in deze getroffen regio dat BOS+ al sinds 2012 samenwerkt met verschillende Boliviaanse partnerorganisaties. “Onze partners in de regio laten weten dat de toestand nog steeds dramatisch is”, zegt BOS+ verantwoordelijke Lien Merre in Bolivia. “Er verdwijnen de laatste weken gemiddeld duizend hectare kostbaar bos per uur”.  

Brandpreventie en blustraining

“Als bosexpert willen we samen met onze lokale partners inzetten op structurele hulp en geloven we in maatregelen die op lange termijn het verschil maken. Maar de situatie is momenteel zo dramatisch dat we besloten hebben om op korte termijn hulp te bieden door volop in te zetten op grootschalig herstel van het bos eens de branden geluwd zijn”, zegt Lien Merre.

Naast het planten van bomen, is het uiteraard ook erg belangrijk om extra middelen in te zetten voor brandpreventie, blustraining en extra ondersteuning rond duurzaam bosbeheer zodat de nieuw aangeplante bossen zo goed als mogelijk van toekomstige branden gevrijwaard kunnen worden. Dat deze aanpak werkt, bewijzen de gemeenschappen waar BOS+ intensief mee samenwerkt; zij zijn tot nu toe het meest gevrijwaard gebleven van de branden.SOS Bolivia

 Help je mee om de herbebossing van Bolivia mogelijk te maken?

Doe een giftSoorten die alleen daar voorkomen

Bosbranden legden in de regio al honderdduizenden hectare in de as. Dramatisch als je bedenkt dat het droogbos van de Chiquitania bekend staat om zijn hoge biodiversiteit en groot aantal endemische soorten - soorten die alleen daar voorkomen. Daarbij komt nog dat de bomen de belangrijkste producten leveren die de gemeenschappen van basisvoorzieningen en een inkomen voorzien. “Het droogbos van de Chiquitania is daarom levensbelangrijk, zowel voor de biodiversiteit als voor het welzijn van de lokale bevolking”, zegt onze lokale vertegenwoordiger Lien Merre. 

Hulp na de branden

Op de vraag waarom de geldinzameling van BOS+ niet rechtsreeks dient voor het blussen van de branden, antwoordt Lien Merre “dat er momenteel overal vrijwilligers zijn om te blussen; de regio kan de toestroom aan vrijwilligers niet meer aan. Ook de internationale hulp met experten-teams is op gang gekomen.

Daarbij komt nog dat het voorzien van basismateriaal zoals krachtvoer, mondmaskers, oogdruppels of brandresistente handschoenen - zaken die heel erg nodig zijn bij het blussen van de bosbranden – niet binnen de expertise ligt van BOS+. En last but surely not least: de gemeenschappen en onze partners geven aan dat ze vooral hulp willen na de branden”, laat Lien Merre weten.

De verantwoordelijkheid is internationaal

De afgelopen weken was er heel wat aandacht voor de branden in het Braziliaanse Amazonewoud, maar ook in Bolivia en Paraguay namen de intensiteit en de oppervlakte van de branden gigantische proporties aan. “Hoewel de verantwoordelijkheid van de nationale overheden verpletterend is - mede onder druk van de agro-industrie worden gecontroleerde bosbranden toegelaten voor meer landbouwgrond -, rijken de oorzaken en gevolgen van deze branden ver buiten de grenzen van deze landen. 

Onze levensstijl in Vlaanderen heeft namelijk een impact die tot aan de andere kant van de planeet reikt. De verantwoordelijkheid voor deze branden is dan ook internationaal. In dit opzicht komt deze geldinzameling niets te laat”, zegt Lien Merre. SOS Bolivia

 Help je mee om de herbebossing van Bolivia mogelijk te maken?25 EUR        40 EUR       60 EUR       100 EUR        ANDER BEDRAG« Terug