Bewezen: biolandbouw is beter voor de bijen

annie-spratt-8_WZU5xKFKk-unsplash.jpgwoensdag 03 juli 2019 07:43

Een team onderzoekers van verschillende Franse instituten heeft voor het eerst kunnen aantonen hoe biologische landbouw ten goede komt van honingbijen in de buurt. Ze analyseerden daarvoor zes jaar aan data die verzameld werden via een uniek systeem rond 180 bijenkasten.

Bijen zijn bijzonder waardevol voor de mens, niet alleen omdat ze honing produceren maar vooral door hun rol als bestuivers van voedselgewassen, wilde bloemen en planten. Omdat ze zich enkel voeden met nectar en pollen hebben ze het moeilijk in regio’s met intensieve landbouw. Het tekort is vooral prangend in de maanden mei en juni, wanneer landbouwgewassen als koolzaad en zonnebloemen nog niet in bloei staan. 

Dat is in die maanden ook te zien aan de gezondheid van de kolonies, blijkt uit het onderzoek van de Franse instituten CNRS, INRA en de Universiteit van La Rochelle in het Journal of Applied Ecology. De wetenschappers verzamelden zes jaar lang gegevens over 180 bijenkasten in Frankrijk. Daaruit blijkt dat het verzamelen van pollen en de groei van de kolonies achteruitgaat in de maanden mei en juni.

Onkruid

Uit het onderzoek blijkt dat biologische landbouw die achteruitgang beperkt. Bijenkasten die gelegen zijn tussen biologische percelen produceren gemiddeld 37 procent meer broedkamers, 20 procent meer volwassen bijen en zelfs 53 procent meer honing. 

Volgens de onderzoekers is dat niet alleen te danken aan de lagere blootstelling aan pesticiden. Ook de ruimere keuze aan bloemen uit “spontane vegetatie” - onkruid in de volksmond - biedt de kolonies kostbare grondstoffen in de moeilijke maanden mei en juni.

Voedsel Anders

Waarom u dit bericht tegenkomt op de website van BOS+? Naast onze grote bekommermis om de wereldwijde biodiversiteitscrisis, is BOS+ ook lid van Voedsel Anders, de beweging voor agro-ecologie in Vlaanderen. De Voedsel Anders-beweging streeft naar eerlijke en duurzame voedsel- en landbouwsystemen met een verantwoord beheer van bodems, landschap, planten, dieren en water. Samen werken we aan een voedsel- en landbouwsystemen waarbinnen boeren en burgers meer zeggenschap hebben. We willen eerlijke, kostendekkende prijzen voor de boer in alle delen van de wereld en genoeg en gezond voedsel voor iedereen. Dat betekent werken aan zowel voedselsoevereiniteit als aan voedselzekerheid. 

Agro-ecologie

Agro-ecologie betekent dat we voedsel produceren op een manier die echt duurzaam is. Lokaal, met de natuur en de kringloop mee. Met respect voor de rechten, de kennis en de noden van de mensen die het produceren.

Photo by Annie Spratt on Unsplash

Bron IPS

« Terug