Welke Europese kandidaat tekent voor een beter mondiaal bosbeleid? Draagvlak verzekerd.

Facebook_ontbossing_NL.pngdinsdag 21 mei 2019 12:21

❗ Breaking ❗ Een nieuw onderzoek toont aan dat de Belgen zich bewust zijn van de verschrikkelijke gevolgen van ontbossing. 86% van de ondervraagde burgers wil niet medeplichtig zijn aan de vernietiging van bossen door de producten die ze consumeren. De boodschap is duidelijk, zullen de winnaars van de #Verkiezingen2019 actie ondernemen?

Om de illegale handel in hout en wilde soorten in België te stoppen, vragen WWF en BOS+ aan de volgende regering:

  • de uitwerking en uitvoering van een nationaal actieplan met het oog op het stoppen van de illegale handel in hout en wilde planten- en diersoorten in België. Dit plan definieert duidelijke prioriteiten op basis van de voornaamste risico's, voorziet de nodige middelen voor justitie (waaronder magistraten en gespecialiseerde rechtbanken), politie (met name om de dienst leefmilieu van de federale politie te versterken), douane en de milieudiensten, en bevordert eveneens een effectieve coördinatie en samenwerking bevordert tussen deze diensten op federaal en regionaal niveau;

  • de versterking van opsporing en controles (in het bijzonder op de belangrijkste plaatsen van binnenkomst en transit, maar ook op het internet);

  • het opleggen van strenge sancties voor overtredingen van de betrokken regelgeving, meer bepaald CITES en de EU-houtverordening;

  • het opvolgen van de ontwikkelingen in de illegale handel in planten- en diersoorten en de toepassing van nieuwe technieken en hulpmiddelen om producten op te sporen (bijvoorbeeld isotopen- en DNA-analyses);

  • de sensibilisering van consumenten en bedrijven om de handel in illegale producten te voorkomen.

De Forest Pledge: een belofte voor meer aandacht voor bos wereldwijd

Daarnaast steunt BOS+ samen met Natuurpunt, 11.11.11 en de Klimaatcoalitie de ‘Forest Pledge’ van de Europese organisatie Fern. We nodigen alle kandidaten voor de Europese verkiezingen uit om deze pledge te ondertekenen, en zich zo te engageren voor beleid met aandacht voor bossen wereldwijd. We vragen meer aandacht voor bossen in het Europese beleid. Daarmee bedoelen we aandacht voor behoud en herstel van Europese bossen maar ook voor de impact van Europa op de staat van bossen elders ter wereld. 

Hier vindt u meer informatie en alle ondertekenaars, en hier de Nederlandstalige tekst van de Forest Pledge.

« Terug