Nu ook in België: meer dan 100 beschermde bomen eisen hun rechten op

Banner Recht voor de boom2.jpgdinsdag 30 april 2019 23:50

In naam van een aantal beschermde bomen op publiek domein dienen burgers op vrijdag 3 mei 2019 een verzoekschrift in bij de rechtbank. Daarin vragen deze bomen toegelaten te worden om tussen te komen in de procedure die werd ingesteld door de vzw Klimaatzaak en de mede-eisers. Daarmee vragen ze ook aandacht voor de rechten van het niet-menselijke leven. Zij vonden hiervoor inspiratie in de onlangs in Frankrijk aangenomen Verklaring van de Rechten van de Boom.

Recht voor de boom is een actie van bezorgde burgers, die in naam van een aantal door de overheid beschermde bomen een verzoekschrift indienen bij de Franstalige Rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel. Zo willen ze erop wijzen dat bomen zowel slachtoffer van als oplossing voor klimaatontwrichting zijn en dat de vordering van de vzw Klimaatzaak en de mede-eisers om die reden moet ingewilligd worden.

De Klimaatzaak vraagt dat de Belgische overheden op alle niveaus de nodige maatregelen treffen om de uitstoot van broeikasgassen in ons land drastisch te verminderen in lijn met de vooropgestelde doelstellingen om tot een koolstofarme samenleving te komen in 2050. Daartoe spande de organisatie een rechtszaak aan tegen de vier Belgische overheden. Voor (menselijke) burgers is het nog mogelijk om mede-eiser te worden tot en met 26 mei 2019.

Op vrijdag 3 mei 2019 om 13u30 dient Recht voor de boom haar verzoekschrift in bij de griffie van de Franstalige Rechtbank van Eerste Aanleg, Wolstraat 25, 1000 Brussel. Voorafgaand is er een kleine actie aan het Justitiepaleis op het Poelaertplein gepland.

Wil je meer weten over dit thema? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang artikels in je mailbox.

Inschrijven

« Terug