Frankrijk keurt de Verklaring van de Rechten van de Boom goed; hebben bomen er voortaan rechten?

DSC03820.pngdinsdag 16 april 2019

Op vrijdag 5 april is de "Verklaring van de Rechten van de Boom" aangenomen in een vergaderzaal van de Franse Nationale Vergadering in Parijs. Volgende stap: het stemmen van een wet die deze rechten van de boom beschermt.

"Een boom is een levend organisme waarvan de gemiddelde levensduur veel langer is dan die van een mens. Hij moet zijn hele leven gerespecteerd worden en heeft het recht zich vrij te ontwikkelen en te reproduceren, vanaf zijn geboorte tot aan zijn natuurlijke dood, of het nu om een stadsboom of een plattelandslandboom gaat. Een boom moet beschouwd worden als een rechtsubject, ook wanneer het gaat om wetten inzake menselijk eigendom."

Verklaring van de Rechten van de Boom

Deze verbazingwekkende afkondiging van rechten is misschien wel de meest extreme uiting van antispeciesisme – een ideologie die ingaat tegen de discriminatie op basis van soort en de mens beschouwt als een soort tussen alle andere soorten - en gaat veel verder dan de eisen van dierenrechtenactivisten die al het mogelijke doen om de verschillen tussen de mensheid en de dierenwereld uit te wissen.

Nog opmerkelijker is dat deze "Verklaring van de Rechten van de Boom" op vrijdag 5 april in een vergaderzaal van de Franse Nationale Vergadering in Parijs werd aangenomen. Deze tekst moet als besis dienen voor het opstellen van een wet die bomen in de toekomst beter moet beschermen. 

Maak de klimaatbossen van BOS+ groter

Een boom als levend wezen met gevoel

Het symposium waar de Verklaring werd goedgekeurd werd georganiseerd onder de titel "Opmerkelijke Bomen" door een lid van de Nationale Vergadering – de Franse Kamer van Volksvertregenwoordigers - en voormalig minister Delphine Batho, voorzitter van de Franse politieke milieupartij Génération Écologie; geen onbelangrijk figuur dus.

Ze werd in 2007 verkozen tot lid van de Nationale Vergadering en heeft sindsdien verschillende hoge functies vervuld. Zij was woordvoerster van François Hollande tijdens zijn campagne in 2012. Na zijn verkiezing tot president van Frankrijk werd zij vice-minister van Justitie, en na een kabinetswijziging, minister van Ecologie, Duurzame Ontwikkeling en Energie. Ze verliet de regering na kritiek te hebben geuit op het budget dat in 2013 aan haar ministerie was toegewezen en keerde terug naar het parlement als socialist voordat ze zich in 2018 bij de milieuactivisten aansloot.

Batho was voorzitter van het bomensymposium samen met de voorzitter van een vereniging voor de bescherming van bomen, "A.r.b.r.r.e.s". Batho zei: "Ons doel is om een wet te verkrijgen die bomen zal erkennen als wezens met gevoel."

Historische en onschatbare bomen 

Het doel van het symposium was niet onbezonnen: de deelnemers wilden een beter beheer van historische bomen die van onschatbare waarde zijn voor landschappen en steden. Werken aan een mooier milieu en vragen voor de bescherming van bomen uit een utilitair of commercieel oogpunt is daarbij zeer legitiem.

Tot op heden hebben honderden bomen in Frankrijk sinds 2000 het label "opmerkelijke boom" gekregen van de vereniging, rekening houdend met hun zeldzaamheid, leeftijd, grootte en pure schoonheid, en ze staan allemaal nog steeds overeind. Het gaat onder meer om een sprinkhanenboom aan de overkant van de Seine van de Notre-Dame-kathedraal in Parijs, geplant in 1601, een eik in Bretagne die ongeveer 1.600 jaar oud zou zijn en een bloeiende olijfboom op Corsica die naar schatting 2000 jaar oud is.

Respect voor Moeder Aarde

Moderne milieuactivisten interpreteren de bescherming van de natuur in de breedste zin van het woord en stellen het op één lijn met de rechten van de mens. Meer nog, het gaat niet meer in de eerste plaats over respect voor God en de medemens, maar wel – en vooral - over zorg voor het dieren- en plantenrijk. Respect voor het menselijk leven moet nu het hoogste schavot delen met respect voor "de planeet" of "Moeder Aarde". 

Deze filosofie stelt niet alleen het dieren-en plantenrijk op gelijke met de mensheid, maar ook "de natuur" wordt genoemd voor alles wat goed is. Het omvat daarbij ook het bevorderen van de inheemse visie op de krachten van de natuur als een wijze benadering van de wereld om ons heen.

Recht op fysieke integriteit 

Dat is precies het soort denken achter de "Verklaring van boomrechten" van Batho en vrienden, die een boom definieert als een "levend wezen dat gevoelig is voor veranderingen in zijn omgeving, en dat als zodanig gerespecteerd moet worden zonder dat het gereduceerd wordt tot de status van een louter object".

Bomen "hebben recht op het luchtruim en de ondergrondse ruimte die ze nodig hebben om zijn volledige groei en volwassen grootte te bereiken". "In deze omstandigheden hebben bomen recht op hun fysieke integriteit, of het nu in de lucht (takken, stam, gebladerte) of ondergronds (wortelnetwerk) is. Schade aan deze organen verzwakt ze aanzienlijk, net als het gebruik van pesticiden en andere giftige stoffen", vervolgt de verklaring, waarna voor elke boom "het recht" wordt opgeëist zich vrij te kunnen ontwikkelen en te reproduceren.

Respect voor de natuurlijke levenscyclus

De verklaring zegt ook dat "sommige bomen" zijn "geplant en gebruikt" voor de behoeften van de mens en niet kunnen worden behandeld volgens "de criteria zoals hierboven vermeld" - maar het voegt eraan toe dat zelfs voor deze bomen, hun "natuurlijke levenscyclus" moet worden gerespecteerd. 

Artikel overgenomen en aangepast van LifeSiteNews

Wil je meer weten over dit thema? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang artikels in je mailbox.

Inschrijven

« Terug