Nieuwe oproep voor projecten Vlaams Fonds voor Tropisch Bos gelanceerd

DSC06832 (Middel).JPGdinsdag 05 maart 2019

In 2019 is er opnieuw de kans om projecten voor te stellen gefinancierd door het Vlaams Fonds voor Tropisch Bos van de Vlaamse Overheid. Voorstellen uit Bolivia, Peru, Ecuador en Suriname met focus op behoud en beheer van bos en paramo komen in aanmerking.

Het was alweer twee jaar geleden dat er een oproep gelanceerd werd voor projectvoorstellen van het Vlaams Fonds voor Tropisch Bos. Een fonds dat ondertussen al 16 jaar projecten ondersteund in Zuid-Amerika dankzij inspanningen van de Vlaamse Overheid, Ministerie van leefmilieu.

De doelstelling van deze projecten blijft duurzaam beheer van natuurlijke vegetatie, biodiversiteitsbehoud, ondersteuning van de sociaaleconomische ontwikkeling van lokale bevolkingsgroepen en klimaatverandering trachten te beperken en tegelijk ook aanpassingsmechanismen te ontwikkelen.

Er werden dit jaar enkele belangrijke aanpassingen doorgevoerd in de aanpak en de formaten. Voor het eerst wordt er gewerkt met een proces in twee fasen. In eerste instantie moet er een conceptnota worden voorgelegd. Alleen de best scorende voorstellen zullen uitgenodigd worden tot het insturen van volledige projectvoorstellen. De richtlijnen werden ook duidelijker geformuleerd en opgesplitst tussen de fasen en ook het evaluatiedocument (beoordelingsmemoranum) wordt beschikbaar gesteld.

Het totaal beschikbare subsidiebedrag voor cofinanciering van projecten in 2019 bedraagt € 304.000.

Er is tijd tot 15 april 2019 om voorstellen in te dienen. Alle informatie is beschikbaar in het Spaans en Nederlands en deels in het Engels

« Terug