BOS+ lanceert Klimaatbossenfonds; "hoog tijd voor een doorgedreven vergroening van Vlaanderen"

Finale.pngdinsdag 29 januari 2019

Vanop de plantactie voor de klimaatmars van 2 december en met de spade in de hand weerklonk de eis van BOS+ alweer wat luider: “het is tijd voor een rechtvaardig en ambitieus klimaatbeleid”. Volgens BOS+ vervult de strijd om bosbehoud en vergroening daarbij een prominente rol. De dramatische Vlaamse ontbossingscijfers van de afgelopen jaren bewijzen echter dat dit vooralsnog geen speerpunt is van het Vlaamse klimaatbeleid; sinds minister Schauvliege bevoegd is voor onze Vlaamse bossen, werd er al meer dan 2.000 hectare ontbossingen vergund.

De boomplantactie is een goed voorbeeld van een actie die nog lang een positieve stempel zal blijven zetten op ons klimaat. “Dit is exact het genre acties dat we ook van onze politici verwachten; sociaal rechtvaardige klimaatacties met een blijvende positieve impact, passend in een plan dat onze maatschappij volledig op de rails zet naar een duurzame en welvarende toekomst voor iederéén. Al zullen onze regeringen dus wel op een veel grotere schaal moeten denken dan de 75.000m² waarvoor we alvast zélf het heft in hand nemen”, aldus Bert De Somviele, directeur van BOS+. 

Het Klimaatbossenfonds van BOS+

Betonstop: betonflop of betonstrop?

Het lijkt er echter op dat onze overheden die boodschap nog niet begrepen hebben. Ons land beschikt over een recordaantal klimaatministers, maar Vlaams klimaatminister Joke Schauvliege geeft amper thuis, of stelt dat er eerst toch nog wat rondetafels zullen moeten georganiseerd worden en experten geraadpleegd vooraleer ze tot meer actie kan overgaan. Het brokkenparcours van deze minister is stilaan welbekend: naast haar non-beleid voor het klimaat heeft zij immers nog een pak andere bevoegdheden in portefeuille die een grote impact hebben op het klimaat en waarop ze telkens ondermaats presteert. Zo is er de aangekondigde betonstop: tegen 2040 moet het ruimtebeslag in Vlaanderen naar 0 gaan, maar in de feiten is de bebouwing opnieuw toegenomen naar maar liefst 7 hectare per dag.

2.000 hectare ontbost met vergunning

Ook met het bosbeleid blijft het goed foutlopen, en blijven er bijvoorbeeld over het zo lang beloofde plan van aanpak voor onze waardevolle bossen zeer veel vragen onbeantwoord. “Tijdens haar regeerperiode slaagde Schauvliege er ondertussen wel al in om meer dan 2.000 hectare ontbossingen te laten vergunnen, en alle beloftes ten spijt neemt het tempo zeker niet af: in 2017, het laatste jaar waarover officiële cijfers beschikbaar zijn, werd 259 hectare bos mét vergunning vernietigd; 71 hectare daarvan passeerden opnieuw via het achterpoortje van de zogenaamde ministeriële ontheffing, de uitzonderingsmaatregel op het ontbossingsverbod die de bevoegde minister discretionair kan toepassen”, aldus De Somviele.

Investeer daarom mee in het Klimaatbossenfonds van BOS+

Een nieuwe Klimaatbossencampagne

Voor ons is in elk geval duidelijk dat de 75.000m² die we nu voor de Klimaatmars planten, slechts een begin zijn van een Klimaatbossencampagne waarbij we samen met die wakkere burgers, met bezorgde middenveldorganisaties en met bedrijven die wél werk willen maken van verduurzaming, de noodzakelijke verandering waarmaken op het terrein, ruimte creëren voor nieuwe bossen en groenvoorzieningen die Vlaanderen echt helpen wapenen tegen de klimaatcrisis, en daarnaast een plek opeisen voor een nieuwe generatie politici voor wie het aangaan van de klimaatuitdaging niet langer een loze belofte is.

Handen uit de mouwen

“We nemen daarom de vlucht vooruit en lanceren een grote Klimaatbossencampagne met bijhorend fonds waarmee we samen onze schouders zetten onder een radicale vergroening van Vlaanderen”, aldus Bert De Somviele.

“De geschiedenis leert dat wanneer de overheid tekort schiet, er burgers opstaan, niet alleen om te eisen dat er een ander beleid wordt gevoerd, maar ook om zelf de handen uit de mouwen te steken en het hoofd te bieden aan de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. Het lijkt er meer en meer op dat dat scenario ook bij de klimaatcrisis van toepassing wordt, en dat het de burgers zullen zijn die Vlaanderen op het juiste pad zullen moeten dwingen”, besluit De Somviele.

Met deze Klimaatbossencampagne roepen we op om meer bomen aan te planten om Vlaanderen te wapenen tegen de klimaatcrisis. Alle burgers, middenveldsorganisaties, bedrijven, lokale besturen en steden worden actief betrokken om de eisen kracht bij te zetten.

Help mee en maak de klimaatbossen groter

« Terug