Jonge Zweedse beslecht het pleit; 'er komt verandering, of ze nu willen of niet'

bb.pngdonderdag 06 december 2018 12:38

Het is vandaag jongerendag op de COP24, de Internationale klimaatconferentie in Katowice, Polen waar BOS+ aanwezig is. En wie klimaat en jongeren zegt, komt dezer dagen uit bij Greta Thunberg, ondertussen uitgegroeid tot een internationaal fenomeen. 

Greta Thunberg is een jonge Zweedse van 15 jaar en kwam enkele maanden geleden in de belangstelling toen ze op haar eentje een schoolstaking begon. Ze eiste van de Zweedse politici dat ze de klimaatverandering zouden aanpakken. Sindsdien zijn er – na verspreiding op sociale media - in heel de wereld gelijkaardige initiatieven opgestart.

De jonge Thunberg laat nu ook van zich horen op de klimaatconferentie in Katowice, Polen: "We zijn hier niet om de wereldleiders te smeken om voor onze toekomst te zorgen. Ze hebben ons in het verleden genegeerd en zullen dat in de toekomst ook doen. We zijn hier om hen duidelijk te maken dat verandering er komt, of ze het willen of niet".  

Jongeren zoals Greta Thunberg spelen een enorm belangrijke rol als drijvende kracht achter de transitie naar een model dat sociaal ecologische en economische rechtvaardigheid garandeert. 

Het potentieel van jongeren voor bos en klimaat 

Bosherstel en herstel van gedegradeerde landschappen in het algemeen zijn noodzakelijk om de klimaatsdoelstellingen te halen. Voor herstel op massale schaal zijn veel helpende handen nodig, zeker in de tropen. Daarom is herstel ook een opportuniteit in termen van werkgelegenheid, zeker voor jongeren in de lokale gemeenschappen waar herstel plaatsvindt. 

Een ander heel relevant thema dat vaak over het hoofd gezien wordt, is de rol van jongeren in voedselzekerheid. Wereldwijd is er steeds minder opvolging in familiale landbouwbedrijven; jongeren nemen massaal deel aan de plattelandsvlucht in een zoektocht naar beter betaald en makkelijker werk.  

Bruisend idealisme

Inclusiviteit, dat betekent niet alleen aandacht hebben voor gender, minderheden, inheemse gemeenschappen of mensen onder de armoedegrens, maar ook voor leeftijd en de samenwerking tussen verschillende generaties. 

Hoe jonger je bent, hoe relevanter het thema klimaat wordt. Het is daarom van cruciaal belang voor de maatschappij om jongeren actief te betrekken, hun deelname aan te moedigen en hun enthousiasme te versterken bij het aanpakken van de klimaatproblematiek.

Hun gedrevenheid, energie en bruisend idealisme gaan mooi samen met de ervaring, kennis en inzichten van oudere generaties. Samen zorgen ze voor andere perspectieven en de broodnodige drive en creativiteit om het hoofd te kunnen bieden aan wicked problems zoals de opwarming van de aarde of het wereldwijde biodiversiteitsverlies.

Internationale bijklank

Jongeren zijn de sleutel voor duurzame ontwikkeling. Een vaststelling die steeds meer internationale bijklank krijgt. Zeer recentelijk zijn er in de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zelfs specifieke targets opgesteld, gericht op kennisoverdracht en empowerment van jonge mensen (SDG 4, SDG Target 8.6) en het participatieve en inclusieve karakter van beleid en maatschappijontwikkeling, ongeacht leeftijd of andere status (SDG target 16.7). 

Er zijn ook steeds meer internationale initiatieven om jongeren, studenten en jonge professionals te ondersteunen opdat zij een voortrekkersrol kunnen spelen in de transitie naar een rechtvaardige sociaalecologische maatschappij. Zo zijn er bijvoorbeeld deze programma’s van de VN.

Er zijn ook internationale initiatieven die vanuit de jongeren zelf komen, bijvoorbeeld het Youth In Landscapes Initiatief.

De organisatie YPARD is dan weer geboren uit een initiatief van en voor jonge professionals en studenten die de wereldwijde landbouwproblematiek probeert aan te kaarten. Ze worden hierbij ondersteund door de FAO. 

BOS+ en jongeren, een heleboel handen op een buik

BOS+ beseft maar al te goed dat het noodzakelijk is om jongeren te betrekken bij haar werk in de tropen. “Meer nog, het is noodzakelijk om jonge mensen te versterken zodat ze een voortrekkersrol kunnen spelen in hun eigen gemeenschap. Zij moeten mee aan de kar trekken van de transitie naar een sociaalecologische duurzaamheid in hun eigen lokale gemeenschap”, zegt Pieter Van de Sype, vertegenwoordiger van BOS+ in Peru.

"In de interventie in en rond het Amarakaeri gemeenschapsreservaat bijvoorbeeld, in het zuidoosten van Peru, versterken we de gemeenschappen die rond het reservaat wonen zodat ze zelf een belangrijke rol kunnen spelen in de bescherming van het enorm rijke natuurgebied. Dit is niet enkel gunstig voor het behoud van biodiversiteit, maar ook om te verzekeren dat alle voordelen en nut dat het bos hen biedt, op lange termijn verzekerd is", aldus Pieter Van De Sype.  

In de gemeenschappen ondersteunt BOS+ ook duurzame economische activiteiten, die voor een groot deel afhankelijk zijn van de ecosysteemdiensten die worden geleverd door het bos in het reservaat. De rol van bos in betere economische opportuniteiten is een extra factor om de gemeenschappen achter het behoud van het bos te doen staan. Met een beter beschermd bos en betere opportuniteiten kiezen jonge gezinnen er terug voor om in hun gemeenschap te blijven wonen. 

Inclusiviteit - rekening houden met iedereen - en complementariteit - elkaar versterken met ieders sterke punten- van gender, minderheden, en over de generaties heen is een belangrijke basis voor het garanderen van een succesvolle transitie naar een rechtvaardig sociaalecologische model. BOS+ probeert dit zoveel mogelijk te integreren in haar werking. Voor meer en beter bos, betere levensomstandigheden van lokale gemeenschappen, én het klimaat.

« Terug