Na taalimmersie, hoog tijd voor een natuurbad in de klas

Vilda_109800_Spelende_kinderen_Jeroen_Mentens_800_px_41646.pngwoensdag 24 oktober 2018

foto (Vilda/Jeroen Mentens)

Onderzoek toont aan dat kinderen beter leren en meer geconcentreerd leren in een groene omgeving (bos, park of natuur). Dit geldt zeker ook voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften. BOS+ werkte speciaal voor deze doelgroep een project met internationale allure uit.

In een groene omgeving leren loont; een aantal scholen hebben dit reeds goed begrepen. Meer en meer kinderen leren in de natuur, in bosscholen of openluchtklassen. Een mooi Belgisch voorbeeld hiervan is de Brussels Outdoor School.

Elk moment dat de kinderen buiten kunnen vertoeven is van groot belang. Daarbij is het ontzettend belangrijk dat kinderen kunnen spelen in een groene omgeving. “Maar van buiten spelen wordt eigenlijk nog veel te weinig gebruikt gemaakt, zowel voor het formeel leren (in de klas) als het informeel leren (buiten de klas)”, zegt Kristien Ooms, projectcoördinator bij BOS+. 

De natuur heeft materiaal in overloed

“Deze conclusie geldt des te meer voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften (bv. ADHD, autisme-spectrum, etc.) of leerstoornissen. In een informele natuurlijke omgeving leren deze kinderen beter dan in een klas. Door veel buiten te spelen nemen hun kansen in de samenleving dan ook sterk toe” aldus Kristien Ooms. 

Jammer genoeg zijn er weinig tot geen gestandaardiseerde curricula, off-the-shelf onderwijsmateriaal of methoden voor de ontwikkeling van basisvaardigheden in de natuur. In de natuur vinden we nochtans materiaal in overvloed om wiskunde en taal aan te leren, en ondertussen verbeteren we onze algemene vaardigheden zoals motorische vaardigheden, samenwerking, beoordeling en het omgaan met risico's, oriënterende vaardigheden, creativiteit, etc. 

Green Learning Environment

Het project Green Learning Environments tracht hierop in te spelen: het is een internationaal en multidisciplinair project van BOS+ dat de expertise van "groene" partners combineert met ervaringen van scholen voor kinderen met speciale behoeften en dit zowel in België, Vereningd Koningkrijk en Slovinië. 

Door middel van peer learning, uitwisseling van praktijken en capaciteitsopbouw tussen de betrokken partners ontwikkelden we een innovatieve toolbox voor het niet-formeel leren in een groene omgeving voor kinderen en jonge volwassenen met speciale onderwijsbehoeften. 

Hierbij krijgen jullie al een eerste sneak peek in de resultaten van het project: "Wat zijn goede praktijken om met de kinderen de natuur in te trekken?"

•             Algemeen rapport

•            Doorzoekbare database

•            Brochure omtrent de pedagogische aanpak

•            De toolbox met 18 uitgewerkte activiteiten (opdrachten, foto’s, etc.) 

•            Meer informatie vind je op de projectpagina terug 

 

En nu het bos in met de kinderen!

 

Wil je meer te weten komen over bet belang van buiten spelen, natuur, bos en gezondheid? Schrijf je dan hier in op een nieuwsbrief van BOS+. Thema van deze maand: bos en gezondheid.

Meer weten over dit thema

« Terug