800 grijze speelplaatsen worden openbare groene ruimtes; Parijs wilt afkoeling en gezonde lucht

45394731891_9a8ff53f70_o.jpgdonderdag 18 oktober 2018

In Parijs werd het ambitieuze plan aangevat om alle 800 scholen van de stad om te vormen tot groene ruimtes tegen 2040. Een drastische toename van het groen in de stad die voor afkoeling en propere lucht moet zorgen.

O zo gezellig, maar toch zo grijs. Parijs hoort bij de minst groene steden van Europa en de populatiedichtheid is bij de hoogste van het continent. Die grote bevolkingsdichtheid zorgt voor heel wat scholen, zo’n 800 in de hele stad. Elke Parisien leeft dan ook op minder dan 200 meter van een school.

Parijs wil nu alle 800 scholen van de stad omvormen tot groene ruimtes tegen 2040. Dit plan wordt gefaciliteerd door het netwerk 100 Resilient Cities dat grote steden helpt om veerkrachtig om te gaan met grote vraagstukken.

Groen en openbaar

Stel je even voor: een vergroening van 800 scholen in een stad. Dat betekent niet alleen een ongeziene toename van het stadsgroen, deze maatregel zorgt er ook voor ook dat elke Parijzenaar kan genieten van een groene zone op minder dan 200 meter van zijn of haar deur.

De toegang tot deze groene speelplaatsen zou niet beperkt blijven voor de leerlingen en leerkrachten van de school zelf. De nieuwe groene oases moeten ook toegankelijk worden voor kwetsbare mensen tijdens hittegolven en uiteindelijk ook voor het grote publiek. Zij het dan wel buiten de schooluren.

Parijs slaat op die manier meerdere vliegen in één klap; niet alleen de milieu-uitdaging wordt aangepakt, maar ook de sociale cohesie verbetert en er wordt een beter milieu gecreëerd voor de bewoners.

16% van de Vlaamse scholen matige tot slechte lucht

Eind september werden de resultaten van Curieuzeneuzen, het grootste burgeronderzoek naar luchtkwaliteit ooit, bekend gemaakt. Ook zo’n 650 scholen namen deel, en wat blijkt? Een zesde van de scholen heeft een matige tot slechte luchtkwaliteit. Een onrustwekkend aandeel als we dit doortrekken naar heel Vlaanderen.

Een soortgelijk onderzoek door Greenpreace wees dan weer op de slechte luchtkwaliteit in en rond Brusselse scholen en nadat een Pano-uitzending in maart uitwees dat er roet in de urine van Brusselse schoolkinderen zat, ondernamen de betrokken ouders en leerlingen actie.

Ze zetten de straat van de school af en eisten schone luchten. Het was meteen het startschot van het burgerinitiatief Filter Café Filtré waarbij ouders politici uitnodigen voor een kop koffie. Tijdens deze koffieklets wordt gevraagd aan de politici om de schoolomgevingen anders in te richten. Aan medeouders om hun kroost niet langer met de auto naar school te brengen.

Een andere cruciale maatregel zou dus het massaal vergroenen van speelplaatsen kunnen zijn. Nogmaals: niet alleen de lucht verschoont, ook het probleem van de stad als hitte-eiland wordt zo aangepakt.

Pimp je speelplaats

In Vlaanderen voelen veel scholen ook die nood. Dat bewijst ‘Pimp je speelplaats’, een project opgezet door MOS, ANB en GoodPlanet. Pimp je speelplaats helpt scholen om hun speelplaats natuurrijker en leuker te maken. Zij staan scholen financieel bij en begeleiden concreet met het vergroenen. Tijdens de eerste editie dienden al 500 scholen een project in.

Een groep experten ontwikkelde in 2015 ‘De toekomst van de speelplaats’, een visietekst met argumenten en streefpunten voor de natuurlijke speelplaats. Ook hier komt vanzelfsprekend het leefmilieu-argument terug: de speelplaats die zorgt voor verkoeling én verbetering van de luchtkwaliteit! Wil je hier zelf mee aan de slag? Meer info via http://www.pimpjespeelplaats.be/

Foto: Flickr (cc by 2.0)

Wil je meer te weten komen over bet belang van buiten spelen, natuur, bos en gezondheid? Schrijf je dan hier in op een nieuwsbrief van BOS+. Thema van deze maand: bos en gezondheid. 

Meer weten over dit thema

« Terug