Cijfers zijn verpletterend; tropische bossen cruciaal om ons klimaat te regelen

iStock_Indonesia_palmolie vs bos.jpgwoensdag 10 oktober 2018

De bescherming van tropische bossen is essentieel voor het bereiken van de klimaatdoelstellingen van het Akkoord van Parijs. Global Forest Watch Climate heeft onlangs een schatting van de kooldioxide-uitstoot door  het verlies van tropische bomen in 2017 vrijgegeven, en de cijfers laten zien wat we eigenlijk al wisten: als het verlies aan tropische bomen aan het huidige tempo doorgaat, is het bijna onmogelijk om de opwarming onder de vastgelegde twee graden Celsius te houden.

Hieronder staan vijf cijfers die laten zien hoe belangrijk tropische bossen zijn om verdere klimaatverandering te voorkomen en waarom ze meer zichtbaarheid nodig hebben op de wereldwijde klimaatveranderingsagenda.

Als tropische ontbossing een land zou zijn, zou het de derde plaats innemen in de uitstoot van CO2-equivalenten, achter China en de Verenigde Staten van Amerika.

De jaarlijkse bruto CO2-uitstoot door boombedekking in tropische landen bedroeg tussen 2015 en 2017 gemiddeld 4,8 gigaton per jaar. Met andere woorden, het verlies aan tropische bomen veroorzaakt nu elk jaar meer uitstoot dan 85 miljoen auto’s verspreid over hun hele levensduur.

De verkeerde richting

Het wordt steeds erger. De gemiddelde jaarlijkse uitstoot in de laatste drie jaar was 63 procent hoger dan in de voorgaande 14 jaar.

In alle nationale klimaatbijdrages in het kader van het Akkoord van Parijs staan bossen garant voor een kwart van alle geplande emissiereducties tegen 2030. Hoewel het verlies aan boombedekking op sommige plaatsen is afgenomen, wijzen de meest recente gegevens voor 2017 erop dat veel landen zich in de verkeerde richting bewegen om de doelstellingen te bereiken. De gemiddelde uitstoot vanaf 2015 - toen het Akkoord van Parijs werd ondertekend - tot en met 2017 was 63 procent hoger dan het gemiddelde van de 14 jaar daarvoor (3,0 gigaton per jaar tegenover 4,9 gigaton per jaar).

2 airco’s per boom

Het is niet alleen koolstof in de bomen die bossen belangrijk maken voor het klimaat. Bossen hebben een gigantisch lokaal koelvermogen - tot op zekere hoogte meer dan 2 airco-eenheden per boom.

Naast hun rol in het mondiale koolstofbudget spelen bossen ook een belangrijke rol bij het reguleren van het klimaat op lokaal niveau door de bodem te verduisteren en water te laten verdampen. Elke 100 liter water – slechts een fractie van wat veel bomen dagelijks uitstoten -  die een boom laat verdampen levert het equivalent van twee centrale airconditioners die een hele dag staan te draaien (het verkoelende equivalent van 70 kilowattuur elektriciteit).

Anderzijds kan ontbossing de lokale temperatuur in de tropen en regio’s met een gematigd klimaat verhogen met één graad Celsius. De dagelijkse temperatuurvariatie zal met bijna twee graden Celsius in de tropen en 2,85 graden Celsius in de gematigde zone toenemen.

Tropische bossen: 8 procent van het probleem, 23 procent van de oplossing.

Ongeveer 8 procent van de wereldwijde uitstoot komt momenteel uit het verlies van de boombedekking in tropische bossen. Maar het zijn ook diezelfde bossen die 23 procent van de kosteneffectieve klimaatmatiging kunnen bieden die nodig is vóór 2030.

Nationale klimaatdoelstellingen blijven nog ver achter bij de totale mitigatie die nodig is om de uitstoot in 2030 in lijn te houden met een scenario van twee graden Celsius.

Ongeveer 7,1 gigaton kooldioxide kan jaarlijks beperkt worden door het beheer, de bescherming en het herstel van tropische bossen, mangroven en veengebieden. Dat komt overeen met de totale kooldioxide-equivalenten van Rusland, de Europese Unie en Japan samen in 2014. Dit potentieel komt voort uit de vermeden emissies door het stoppen van ontbossing en degradatie en de verwijdering van atmosferische koolstof die plaatsvindt door groei en herstel van bossen.

Slechts drie procent van het klimaatbudget 

Bossen ontvangen slechts 3 procent van de beschikbare financiering voor de wereldwijde klimaatmitigatie.

Ondanks het klimaatpotentieel van bomen en bossen, is bosgerelateerde financiering, zelfs voor landen met een hoge mate van ontbossing, goed voor minder dan drie procent van de wereldwijde ontwikkelingsfinanciering voor klimaatmitigatie.

Om de wereldwijde klimaatdoelstellingen te bereiken is het van cruciaal belang dat zowel nationale als lokale actoren de beproefde strategie om ontbossing tegen te gaan en zo de klimaatverandering tegen te gaan, verdubbelen.

Bron: World Resources Institute

Meer te weten komen over bet belang van bossen voor ons klimaat? Schrijf je dan hier in op een nieuwsbrief van BOS+. Het thema van de maanden november en december: klimaat. 

Meer weten over dit thema

« Terug