Spelen is leren; tijd om een stapje terug te zetten en kinderen, kinderen laten zijn

iStock-492418874-lopendeJongensInBos.jpgdinsdag 02 oktober 2018

Echt spelen voor kinderen is de vrijheid om zich bezig te houden met en te leren van de wereld om zich heen. Door te spelen maken kinderen mentaal en fysiek contact met de wereld en dat stelt hen in staat om de rest van hun leven te creëren en te groeien. Het is een fundamenteel recht voor alle kinderen.

Onderzoek toont aan dat spelen van vitaal belang is voor de ontwikkeling van een kind. Het rust hen uit met de vaardigheden die nodig zijn om de toekomst van de mensheid aan te pakken, zoals emotionele intelligentie, creativiteit en het oplossen van problemen. Een superheld zijn is leiden, een teddybeer ontvangen en een thee aanbieden is organiseren, een fort bouwen is innoveren: spelen is leren.

Het recht op een veilige omgeving om te spelen 

Kansen om te spelen moeten ten alle tijden aan kinderen aangeboden worden. Maar miljoenen jongeren over de hele wereld hebben geen veilige ruimte om te spelen. 78% van de ouders is het erover eens dat het in hun jeugd veiliger was om te spelen. Het is van cruciaal belang dat de vrijheid om veilig te kunnen spelen niet verloren gaat. Kinderen die in een veilige en ondersteunende omgeving kunnen spelen, ontwikkelen hun persoonlijke communicatie, de capaciteit om in team te werken en onderhandelingsvaardigheden, waardoor ze beter bestand zijn tegen de uitdagingen van het leven.

Speeltijd is voorbij

Ontzettend veel kinderen blijven spel missen, omdat het minder prioriteit krijgt door de druk en afleiding van onze geplande, competitieve en technologiegedreven wereld. Helaas wordt ons geloof in het vitale belang van spel, zowel binnen als buiten het klaslokaal, niet door zoveel mensen gedeeld als we zouden willen. Studies hebben aangetoond dat in de afgelopen 30 jaar de speeltijd van kinderen op school snel afneemt.

In sommige landen klagen maar liefst twee op de drie kinderen dat hun ouders te veel activiteiten voor hen organiseren buiten de school, en bijna de helft (49%) van de ouders vindt dat ze moeite hebben om tijd te vinden om met hun kinderen te spelen.

Een kind vs. een Amerikaanse gevangene 

Zolang onze steeds veranderende wereld nieuwe obstakels blijft vormen om (buiten) te spelen, zal het vermogen van kinderen om vaardigheden te ontwikkelen voor de toekomst - en voor de toekomst van de samenleving als geheel - worden belemmerd.

Hou u vast: maar liefst 56% van de kinderen wereldwijd brengen minder tijd buiten door dan een gevangene in een van de meest beveiligde gevangenissen van de VS. Als deze lijn zich doortrekt in de toekomst, dan zullen de volgende generaties hiervan de gevolgen dragen.

Spelen is creativiteit ontwikkelen, en nog veel meer...

Onze snel veranderende wereld, met inbegrip van de groei van technologieën zoals machinaal leren en artificiële intelligentie, betekent dat kinderen die vandaag naar de basisschool gaan, een baan zullen hebben die nog niet bestaat. Dit betekent dat we onze onderwijssystemen, onze trainingsprogramma's op de werkplek en onze evaluatieprocessen moeten heroverwegen en ontwikkelen, zodat de kinderen van morgen klaar zijn voor wat de toekomst te wachten staat.

Het belang van het vaardighedenspel in het licht van onze veranderende wereld is nog nooit zo groot geweest. Wanneer kinderen spelen, oefenen ze het origineel denken, wat een van de belangrijkste cognitieve processen van creativiteit is. Constructiespel in de vroege kinderjaren hangt samen met de ontwikkeling van ruimtelijke visualisatievaardigheden, die sterk verbonden zijn met wiskundige vaardigheden en probleemoplossende vaardigheden in het latere leven.

Hoe meer onze kinderen vandaag spelen, hoe beter voorbereid de toekomstige generaties zullen zijn. Spel is nodig om ons te voorzien van leiders die conflicten kunnen oplossen, problemen kunnen oplossen, sociaal verbonden gemeenschappen kunnen opbouwen en de samenleving kunnen inspireren om te floreren. Het idee moet staande blijven dat elk kind, waar ook ter wereld, zo iemand kan zijn.

Bericht overgenomen en vertaald van The World Economic Forum

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meer weten te weten komen over bet belang van buiten spelen, natuur, bos en gezondheid? Schrijf je dan hier in op een nieuwsbrief van BOS+. Thema van deze maand: bos en gezondheid. 

Meer weten over dit thema

« Terug