De aanplanting van stads(rand)bossen door de Vlaamse overheid zo goed als stilgevallen

GraphicDesign (3).pngmaandag 17 september 2018 15:41

De aanplanting van bossen in en om de steden, een belofte van de Vlaamse overheid, is zo goed als stilgevallen. Gent is de uitzondering.

In 2011 voerde BOS+ (toen nog Vereniging voor Bos in Vlaanderen - VBV) een eerste keer een studie uit naar de realisatie van de stads(rand)bossen in Vlaanderen. De Vlaamse regering communiceerde toen immers dat hun doelstellingen met betrekking tot de realisatie van stads(rand)bossen reeds werden gehaald. Onze studie wees echter uit dat er veel plannen waren voor stads(rand)bossen, maar weinig bomen op het terrein waren bijgekomen.

Nu, 7 jaar later, toont een nieuwe actualisatiestudie van BOS+ op vraag van GROEN aan dat de realisaties en ambities alleen maar zijn afgenomen. En dat terwijl de maatschappelijke waardering alleen maar is toegenomen. Zo gaat er de laatste jaren veel meer aandacht naar de gezondheidsbevorderende effecten van voldoende (toegankelijk) stadsgroen.

De resultaten van deze studie spreken voor zich. De voorbije 25 jaar werd slechts een kwart (27,3%) van de stads(rand)bosontwikkeling gerealiseerd die de Vlaamse overheid als noodzakelijk beschouwt. Nochtans passen de oppervlaktedoelstellingen voor de realisatie van de stads(rand)bossen perfect binnen het engagement van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen om 10.000 hectare bosuitbreiding te realiseren.

Opvallend is dat bijna de helft van de realisaties van de afgelopen 7 jaar zich situeert in 1 project, nl. het Parkbos Gent. Niet toevallig is het steeds dit project waarnaar bevoegd minister Schauvliege verwijst wanneer ze wordt bevraagd over de stads(rand)bossen. Deze ene, positieve, uitschieter maskeert echter een totale stagnatie van de realisatie van de stads(rand)bossen in de rest van onze (klein)stedelijke gebieden.

Aan de realisatiesnelheid van de voorbije 25 jaar zal het nog 66 (2084) jaar duren vooraleer de beoogde oppervlakte aan Vlaamse stads(rand)bossen gerealiseerd is en dat terwijl we vandaag nood hebben aan groene longen in elk (klein)stedelijk gebied.

De concrete resultaten kan u lezen in het volledige rapport, dat ook het belang en de beleidscontext van stads(rand)bossen toelicht en aanbevelingen formuleert om de broodnodige bosuitbreiding effectief te realiseren en bewoners van Vlaamse steden van voldoende stadsgroen te voorzien.

« Terug