Agentschap Wegen en verkeer de weg kwijt

Art2 houtstapel.pngvrijdag 18 mei 2018 14:20

Opnieuw kapt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een groep bomen pal in de schoontijd, de periode van 1 april tot 30 juni waarbij er in bossen niet mag gewerkt worden. Deze keer moest het bos langs het klaverblad E17-E403 er aan geloven.

Opnieuw kapt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een groep bomen pal in de schoontijd, de periode van 1 april tot 30 juni waarbij er in bossen niet mag gewerkt worden. Deze keer moest het bos langs het klaverblad E17-E403 er aan geloven. Kostbare habitatverlies en overlast voor buurtbewoners zijn maar enkele van de kwalijke gevolgen van deze actie van het AWV. Na de illegale kapping “te bestrijding van de transmigranten” aan het benzinestation in Ranst, lijkt dit opnieuw een zeer onbezonnen actie van het AWV.

Als klap op de vuurpijl lazen wij tot onze stomme verbazing in het Laatste Nieuws dat BOS+, ANB en Natuurpunt dit kapbeheer van AWV zouden ondersteunen. BOS+ kan niet spreken voor ANB en Natuurpunt, maar met BOS+ staan wij net zeer kritisch tegenover de voorbeelden van het kapbeheer van Agentschap wegen en Verkeer zoals we die de laatste tijd met eigen ogen en in de pers kunnen vaststellen.

Het AWV de weg kwijt?

Zo was er begin deze maand nog de boskap “ter bestrijding van transmigranten” in Ranst.  BOS+ vroeg de Natuurinspectie om vaststellingen te doen waarbij deze vaststelde dat de kappingen illegaal gebeurd waren. Kom hier te weten wat er precies gebeurde op parkings langs de E313 te Ranst.

Maar wie dacht dat het AWV na deze blamage verantwoordelijker te werk zou gaan bij zijn kapbeheer langs wegbermen, komt bedrogen uit. Ook bij de kappingen op het klaverblad E17-E403 in Kortrijk kunnen heel wat vragen gesteld worden. BOS+ heeft opnieuw aan de Natuurinspectie gevraagd om het dossier uit te spitten.  

Il faut le faire

Volgens Bart Caron (GROEN) gaat het in Kortrijk deels om natuurgebied, deels om parkgebied. En 500 meter verder is er volgens de Vlaams Volksvertegenwoordiger nog eens een zone natuurgebied omgehakt “Il faut le faire”, aldus Caron.

Redenen genoeg dus om het AWV duidelijk te maken dat zij BOS+ in geen geval kunnen ‘gebruiken’ om hun onverantwoorde en onbezonnen gedrag goed te praten. Sterker nog, net zoals bij de illegale kap in Ranst vraagt BOS+ de Natuurinspectie om vaststellingen te doen.

BOS+ stelt voor: concrete voorstellen en overleg

In plaats van BOS+ te gebruiken om onverantwoord kapgedrag langsheen wegbermen te vergoelijken, nodigen we het AWV uit om BOS+ te gebruiken voor zijn expertise en constructieve en genuanceerde beleidsvoorstellen rond dit thema. BOS+ herhaalt daarom vandaag een aantal zeer concrete voorstellen rond het duurzaam beheer van wegbermen die we in het verleden al formuleerden.

Lees hier de BOS+ voorstellen voor een duurzaam beheer van bermen van onze gewestwegen.

BOS+ is vragende partij om samen te zitten met het AWV om te bekijken of en hoe deze suggesties kunnen omgezet worden in de beheerpraktijk van het AWV. BOS+ staat open voor overleg, in de hoop en verwachting dat we op die manier tot een duurzamere beheerpraktijk van het groen op onze wegbermen kunnen komen.

« Terug