The Northern Forest: een nieuw bos in Engeland

der.pngvrijdag 27 april 2018 14:11

Wanneer de boel geblokkeerd raakt, zijn verfrissende ideeën en ambitieuze plannen nodig. The Northern Forest in Engeland is hiervan een prachtig voorbeeld. Een nieuw bos dat het hele land doorkruist met meer dan 50 miljoen bomen in een land met een sputterend bosbeleid. Een idee dat doet dromen, ook bij hier bij ons.

Wanneer de boel geblokkeerd raakt, zijn verfrissende ideeën en ambitieuze plannen nodig. The Northern Forest in Engeland is hiervan een prachtig voorbeeld. Een nieuw bos dat het hele land doorkruist met meer dan 50 miljoen bomen. Een ambitieus plan in een land met een sputterend bosbeleid. Een idee dat doet dromen, ook bij hier bij ons.

De Engelse bosoppervlakte beleefde de laatste eeuwen zware tijden. Het land verloor het merendeel van zijn bossen. Een erbarmelijke toestand die actie vereiste. En die kwam er. Herbebossings-en bebossingsacties maakten dat de VN in 2010 een positief rapport publiceerde over de bosstaat van Engeland: het land vierde zowaar zijn grootste bosoppervlakte in 250 jaar.

Maar zelfs dan, in 2010, was slechts een luttele 11.8% van het Engelse canvas beschilderd met bos en bomen. Ter vergelijking: het Europese gemiddelde ligt op 44%, de bosoppervlakte in Frankrijk schommelt rond de 33%. Er moest dus nog heel wat werk verzet worden, stilvallen was geen optie. 

Een sputterend bosbeleid

Enkele jaren later sputtert het nationale bosbeleid in Engeland. Bestaande mechanismen zoals de Community Forests (vergelijkbaar met de stadsrandbossen in Vlaanderen maar dan op veel grotere schaal) hebben sterk bijgedragen tot een grotere bosoppervlakte maar staan onder hevige druk. Daarnaast zijn de bebossingscijfers van de laatste jaren ontzettend laag. In 2016 werd er slechts 700 ha aangeplant, terwijl het jaarlijkse doel van de overheid vastligt op zo’n 5000 ha per jaar.

“Engeland verliest bosoppervlakte”, valt er bij Engelse natuurverenigingen te horen. Tijd voor de grote middelen dan maar. In januari van dit jaar sloegen twee natuurverenigingen, The Community Forest Trust en de Woodland Trust, de handen in elkaar en kondigden de geboorte aan van hun nieuw kind: The Northern Forest ofwel het Noordbos.

Het Noordbos wordt een bos van meer dan 50 miljoen bomen en zal zich uitstrekken van Liverpool tot Hull. Met andere woorden, het nieuwe bos zal het hele eiland horizontaal doorkruisen. Niet minder dan vijf Community Forests worden zo met elkaar verbonden.

Nieuwe investeringen en infrastructuurwerken

Liverpool, Manchester, Sheffield, Leeds, Chester en Hull, al deze grootsteden zullen nauw betrokken worden bij het project. Volgens de betrokken organisaties zullen de sociale en economische voordelen gigantisch zijn, om nog maar te zwijgen van de positieve impact op milieu, biodiversiteit en gezondheid. Het project zal nieuwe investeringen en infrastructuurwerken met zich meebrengen in heel het noorden van het land.

Het nieuwe bos zal zowel voor nieuwe bosoppervlakte zorgen als voor de bescherming van bestaande bossen. Het project zorgt ook voor heel wat andere voordelen: een verbeterde luchtkwaliteit in nabijgelegen dorpen en steden, afgenomen overstromingsgevaar, steun voor plattelandseconomie door toerisme, recreatie en houtproductie, een betere gezondheid door het toegankelijk maken van nieuwe groene gebieden en een verbeterde connectie tussen mens en natuur.

Bottom-up en participatief

Hoewel dit initiatief een bottom-up en participatief project is, zal iedereen de handen in elkaar moeten slaan. Samenwerken met overheden zal cruciaal zijn om nieuwe financieringsmechanismes uit te werken.

The Nortern Forest is een ambitieus plan dat contrasteert met de povere toestand van de huidige bossen in de noordelijke regio van het land. De totale bosoppervlakte in Noord-Engeland bedraagt een schamele 7.6%, terwijl vandaag het gemiddelde op het eiland 13% bedraagt. Voeg daarbij een verwachte spectaculaire bevolkingsgroei toe van zo’n 9% in de komende 20 jaar en de druk op het bosareaal zal alleen maar toenemen. De regio kan zo’n bos dus zeer goed gebruiken.

Dat dit project geen kort leven beschoren is, staat buiten kijf. Milieuorganisaties hebben het plan op de nationale politieke agenda kunnen plaatsen en zelfs eerste minister Theresa May vermeldde het plan tijdens een interview op de BBC.

Een tipje van de sluier

Wanneer de boel geblokkeerd raakt, zijn verfrissende ideeën en ambitieuze plannen nodig. Een analyse die zeker opgaat voor het Vlaamse bosbeleid van de laatste jaren. Ook Vlaanderen blijft namelijk waardevolle bossen verliezen en een degelijk bosbeleid laat nu al jaren op zich wachten. In Vlaanderen blijft er, door de verschillende methodieken die de laatste jaren gehanteerd werden, discussie bestaan over de bosoppervlakte. Je kan er echter van uitgaan dat onze bosindex tussen 10 en 11% schommelt; we doen het dus nog minder goed dan Engeland. 

Meer en beter bos, de leuze van BOS+ krijgt steeds meer weerklank bij de publieke opinie in Vlaanderen. Toch vindt ze maar geen ingang in de ruime Vlaamse politieke beleidsvoering. In schril contrast met deze stilstand kiezen BOS+ en steeds meer bosliefhebbers voor de vlucht vooruit.

Voor een grote aankondiging is de tijd nog niet rijp, maar het hoopvolle bericht van het Noordbos in Engeland lichtte wel al een tipje van de sluier:  

BOS+ broedt op een nieuw en ambitieus project. Schrijf dat maar op!

« Terug