Geef jij invulling aan een boeiende belevingsroute in het Meetjesland?

meetjesland_o.pngdonderdag 26 april 2018 16:37

Ken je een interessant verhaal achter een boom, struik of ander natuurlijk element? Is er een natuurlijk erfgoed element dat extra aandacht verdient omwille van zijn markante vorm of geschiedenis? Laat het ons dan snel weten!

Ken je een interessant verhaal achter een boom, struik of ander natuurlijk element? Is er een natuurlijk erfgoed element dat extra aandacht verdient omwille van zijn markante vorm of geschiedenis? Laat het ons dan snel weten!

Samen met een aantal partners in het Meetjesland wekt BOS+ werkt enkele thematische routes uit die het levend erfgoed en de streekidentiteit in dit gebied belichten. En jij kan deze routes mee vorm geven.

Nomineer jouw gekozen natuurlijk element, stuur een omschrijving door (liefst met foto) en maak kans op een mooie prijs. De geselecteerde elementen worden aan elkaar gekoppeld via een mooie wandelroute die zo het natuurlijk erfgoed in het Meetjesland in de kijker zet. Meer informatie op https://www.bosplus.be/nl/beheerprojecten/routesmeetjesland

Natuurlijk Erfgoedroutes in het Meetjesland

Het doel van dit project is het uitwerken van 5 educatieve wandel- of fietstrajecten die de beleving stimuleren van het natuurlijk erfgoed binnen de perimeter van het wandelnetwerk Meetjeslandse Bossen. Via de thematische wandel- of fietstrajecten zetten we typische elementen uit het levend erfgoed in het zuiden van het Meetjesland in de kijker.

Dit levend erfgoed getuigt van oude en nieuwe praktijken die de streekidentiteit in grote mate bepaald hebben (en nog bepalen), en die bovendien sterk illustreren hoe nauw landbouw en natuurbeheer met elkaar verbonden waren en zijn (bv. de boomkwekerijen).

We hebben ook aandacht voor recente ingrepen die het natuurlijk erfgoed in het landschap versterken (zoals beheerovereenkomsten of landschapsinrichting). Zo draagt dit project niet allen bij tot (meer kennis en sensibilisering over) onze streekidentiteit, maar ook tot een groter inzicht in de rol van landbouw voor behoud, beheer en ontwikkeling van natuurlijk erfgoed.

De routes hebben ook aandacht voor het socio-culturele belang van natuurlijk erfgoed. Het project wordt uitgevoerd door lokale (informele) samenwerkingsverbanden van natuur, toerisme, landschap, landbouw en platteland. Dit project wordt medegefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. 

            

   

                                                            

« Terug