Protest tegen bungalowpark in waardevol bos op Terhills-site in Dilsen-Stokkem

vrijdag 30 maart 2018 12:01

In Dilsen-Stokkem dreigt een waardevol bos plaats te moeten maken voor een vakantiepark. BOS+ stelt zich heel wat vragen bij de economische en ecologische afwegingen die gemaakt worden om dit plan uit te voeren.

In Dilsen-Stokkem dreigt een waardevol bos plaats te moeten maken voor een vakantiepark. BOS+ stelt zich heel wat vragen bij de economische en ecologische afwegingen die worden gemaakt bij beleidsmakers, ondernemers en natuurverenigingen om dit vakantiepark nabij het Nationaal Park Hoge Kempen in Dilsen-Stokkem te ontwikkelen.

Het Terhills-dossier deed zo’n twee weken geleden heel wat stof opwaaien bij de publieke opinie, opiniemakers en natuurverenigingen. De bal werd aan het rollen gebracht door GROEN-politica Elisabeth Meuleman. In haar kritiek richtte zij haar pijlen al snel op de bevoegde minister Schauvliege (CD&V) door haar beleid “zo lek als een zeef” te verklaren.

“Ze beschermt de natuur zoals een boekhouder dat zou doen: hier een stukje weg, daar een stukje bij. Maar zo werkt het helaas niet. Wat er in Dilsen-Stokkem op de schop gaat, krijgen we in geen honderd jaar terug. Natuur verdwijnt, dieren vluchten, en een paar hectare nieuwe bomen lossen dat probleem niet op.”

Pure stemmingmakerij en "niets mee te maken"

Minister Schauvliege vond de kritiek niet terecht en was er dan ook niet mee opgezet. “Dit is een puur Limburgs initiatief, waar de minister niets mee te maken heeft en geen enkele beslissing in heeft getroffen”, klonk het op het kabinet-Schauvliege. “De permanente verwijzing van Groen naar Joke Schauvliege is pure stemmingmakerij”.

Volgens BOS+ ontloopt minister Schauvliege haar verantwoordelijkheid in het Terhills-dossier. 75 miljoen belastinggeld investeren om 30 hectare eeuwenoud bos te vernietigen, en toch wist de minister van niets. Daarenboven had ze vorig jaar dit gebied van haar boskaart geschrapt. 

Vreemd genoeg stond dit gebied een goed jaar geleden nog op die boskaart, dat is de kaart met ecologisch zeer waardevolle bossen die absoluut beschermd moesten worden. Maar die geschiedenis kent u: op de laatste versie van de kaart had men het gebied er al afgelobbyd en daarna heeft men die hele kaart maar in de vuilnisbak gekieperd. Zo kennen wij er nog wel een paar gebieden die hetzelfde lot moesten ondergaan. Of de minister er dus echt niets mee te maken heeft, is voor discussie vatbaar.

Economische return in natuur

Daarnaast vindt BOS+ dat de minister met de 75 miljoen euro belastingsgeld die de Limburgse Reconversiemaatschappij in de ontbossing in Dilsen-Stokkem investeert, ze bv. ook vele honderden hectare (naar schatting 1000 à 2000 hectare) zou kunnen aankopen en er aan grootschalige natuurontwikkeling doen, biolandbouw ondersteunen, ecologisch landschapsbeheer mogelijk maken, duurzame recreatienetwerken verder uitbouwen, enz... Een investering die allicht minstens evenveel of meer duurzame jobs zou helpen realiseren.

Zoals de beheerders van het vlakbijgelegen Nationaal Park Hoge Kempen al meermaals overtuigend aangetoond hebben, is de economische return van investeren in natuur immers substantieel.

"Samenwerking en een positieve natuurbalans"

De Limburgse investeringsmaatschappij LRM is eigenaar van de gronden en ontwikkelt het vakantiepark samen met Pierre & Vacances, het moederbedrijf van Center Parcs. Jeroen Bloemen van LRM wijst er in Het Belang Van Limburg fijntjes op dat de aanleg van het vakantiepark enkel mogelijk is dankzij “samenwerking en een positieve natuurbalans." Hij voegt eraan toe dat er 219 hectare gesaneerd industrieterrein, 100 hectare nieuwe natuur en 40 hectare nieuw bos is voorzien. “Het MER (Milieueffectenrapport, nvdr.) is goedgekeurd”, merkte hij in datzelfde artikel nog op. (Eigenaar Terhills slaat terug na kritiek over verdwijning bos: “Hebben draagvlak bij natuurvereniging”. 17/03/2018, Het Belang Van Limburg). 

Op vakantie naar "Elders"

BOS+ vindt het steeds opmerkelijk om projectontwikkelaars te horen vertellen dat ze “elders” voor hogere natuurwaarden gaan zorgen wanneer ze een eeuwenoud, waardevol bos willen vernietigen. Als we de som zouden maken van al die beloftes dan gaat het met de bossen in Vlaanderen al decennia absoluut fantastisch, want al die projecten gingen “elders” telkens voor meer en véél betere natuur gezorgd hebben. Wij willen dringend eens op vakantie naar "Elders", het moet daar echt geweldig zijn. 

Hier gaat men bv. enkel de waardeloze bomen kappen, de waardevolle blijven staan. We gaan ervan uit dat de soorten die op die waardevolle bomen leven zeer tevreden zullen zijn. Zij zullen allicht geen enkele last ondervinden van de nieuwe waterlopen, de 250 bungalows en de duizenden wagens die elk jaar dit gebied zullen bezoeken. 

In het artikel over het Terhills-dossier op Deredactie.be van 17 maart werd het belang van oudere bossen nog eens benadrukt: 

“Ook onafhankelijke specialisten bosbeheer van de Gentse en Leuvense universiteiten onderstrepen dat je oudere bossen nooit kan compenseren met nieuwe. Een bosbodem is uniek: een nieuw bos kan nooit een oud bijhalen. Onderzoeken hebben zelfs aangetoond dat de ingrepen van de Romeinen van ruim 2000 jaar geleden tot op de dag van vandaag nog altijd hun sporen nalaten in de getroffen bossen: de bodemrijkdom is er gewoon veel minder dan in de bossen die de Romeinen wel met rust hebben gelaten. Dat erkennen ook de natuurverenigingen. En het tij lijkt stilaan te keren: een recent milieueffectenrapport over een ander bedreigd natuurgebied in Limburg neemt zelfs geen compensatie met nieuwe bossen meer op. De ecologische waarde van het verdwenen gebied is gewoon niet te compenseren.” (30 hectare Limburgs bos moet wijken voor luxevakantiepark. 17/03/2018. Deredactie.be)

Dus ja, ja, JA! Groen en de bijna 20.000 Vlamingen die op enkele dagen tijd de petitie tegen deze ontbossingsplannen uit de vorige eeuw ondertekenden, stellen zich zéér terecht vragen bij dit project en bij nog meer bosvernietiging. Er zijn alternatieven!

« Terug