Hoe dennenbomen helpen de Noordpool koel te houden

DSC01814.jpgwoensdag 28 maart 2018 09:04

Een recent onderzoek toont aan hoe het selectief uitdunnen van bomen ongezonde dennenbossen kan herstellen en de toenemende klimaatverandering kan indammen.

Een recent onderzoek toont aan hoe het selectief uitdunnen van bomen ongezonde dennenbossen kan herstellen en de toenemende klimaatverandering kan indammen. Onderzoekers beweren ook dat de innovatieve bosbouwkundige behandeling bossen aantrekkelijker maakt voor bezoekers en waardevoller voor de gemeentes.

Bron: LIFE-programe EUhttp://lifeforesmit.com/

In een 'peer-reviewed' artikel dat binnenkort verschijnt in het tijschrift Annals of Forest Research, hebben wetenschappers die werken aan het FoResMit-project, gesteund door LIFE, de impact van verschillende bosbeheermethodes rond steden in Italië en Griekenland onderzocht. Ze besluiten dat het selectief uitdunnen van dennenbomen onder meer de hoeveelheid koolstofdioxide doet stijgen die bossen kunnen absorberen.

Overbegroeid

Eén van de locaties onderzocht in het project is Monte Morello in centraal-Italië. Tijdens de afgelopen 100 jaar hebben inspanningen om de bodemkwaliteit te verbeteren geleid tot de heraanplanting van 1000 hectare land, voornamelijk met zwarte dennen (Pinus nigra). Sindsdien zijn de bossen grotendeels aan hun lot overgelaten, waardoor bomen zeer dicht bij elkaar zijn beginnen groeien.

Volgens dr. Alessandra Lagomarsino van het Italiaanse CREA (Research Council for Agriculture and Economics) kan de strijd om licht en voedingsstoffen onder zulke competitieve omstandigheden de groei van nieuwe bomen verhinderen en volledige ecosystemen kwetsbaar maken. Als onderdeel van haar werk aan het onderzoekscentrum voor agricultuur en milieu in Firenze, Italië, heeft dr. Lagomarsino grond en bomen in de streek onderzocht.

“Deze bossen zijn echt heel ongezond,” zegt dr. Lagomarsino. “Ze bevatten veel dode biomassa die het risico op bosbranden vergroot en koolstofdioxide bij afbraak weer loslaat in de atmosfeer.” Ze voegt eraan toe dat dit een veelvoorkomende situatie is in bossen rondom steden in Italië en de rest van het Middellandse Zeegebied.

De oplossing die getest wordt door FoResMit legt zich toe op het opruimen van oude bomen en rottend hout uit deze ongezonde bossen om de groei van nieuwe, levenskrachtige biomassa te promoten. Dit zou op zijn beurt meer broeikasgassen uit de atmosfeer kunnen halen en opslaan in duurzame boslanden. Dr. Lagomarsino zegt dat de nieuwe aanpak zou kunnen helpen om bronnen van koolstoftoename om te zetten in koolstofdalingen.

Koel houden

Broeikasgassen verspreid door menselijke activiteiten doen de gemiddelde temperatuur nu al zo hard stijgen dat het ijs rond de Noordpool smelt en het zeeniveau stijgt. Momenteel is er maar één manier om broeikasgassen weg te halen uit de atmosfeer en klimaatbeperking in te dammen: door gassen zoals koolstofdioxide in aarde en biomassa af te zonderen. Een EU-regulering die in 2016 voorgedragen werd, moet bosbouw en landbouw vanaf 2021 opnemen in het klimaatactiebeleid van de EU. Maar oplossingen van deze aard vragen gezonde, vruchtbare vegetatie.

De meeste streken rond de Middellandse Zee beheren hun bossen op de traditionele manier door kleine en scheve bomen om te hakken, terwijl dood hout op de grond achtergelaten wordt - waardoor een deel van de koolstof weer in de atmosfeer terecht komt.

Daartegenover staat het selectief uitdunnen waarbij oude bomen die licht tegenhouden worden omgehakt en sommige rottende dode bomen worden verwijderd. Volgens het FoResMit-onderzoek hadden de bomen na het selectief uitdunnen van bos in Monte Morello, centraal-Italië, meer ruimte om fors te groeien en was het nieuwe evenwicht in het ecosysteem beter geschikt om de grond de verrijken.

Selectief uitdunnen in de strijd tegen klimaatverandering

Onderzoekers verwachten dat het selectief uitdunnen de hoeveelheid koolstofdioxide die het lokale bosland per hectare kan opnemen met 30% zal doen stijgen in vergelijking met conventionele bosbouwkundige behandelingen. Als deze resultaten ook van toepassing zijn op grotere gebieden en voor langere periodes, kunnen selectief uitgedunde dennenbossen een groot verschil maken in de strijd tegen klimaatverandering.

“Dit zijn initiële schattingen gebaseerd op eenzijdige metingen,” zegt dr. Alessando Paletto, een andere onderzoeker aan het CREA en de hoofdauteur van het onderzoek. Het project is zijn missie van selectief uitdunnen gestart in november 2016 en zal drie tot vijf jaar nodig hebben om de volledige impact van koolstofopname in de grond en bomen van bossen in stadrandgebieden te documenteren.

Tegen het einde van 2018 hoopt dr. Paletto de eerste FoResMit-richtlijnen voor bosbeheer vrij te geven. Dit document zal bosbeheerders en beleidsmedewerkers helpen om bossen in stadsrandgebieden weer gezond te krijgen - en de wereld tussen het Middellandse Zeegebied en de Noordpool koel te houden.« Terug