Behoud en herstel van bossen zorgt voor voedselzekerheid van miljoenen mensen

25294179578_0d1c0c5610_o.jpgdonderdag 21 december 2017 15:32

Dag 2 van het Global Landscapes Forum. Vandaag op het programma: hoe restauratie en herstel van gedegradeerd gebied tegemoet kan komen aan de globale voedselzekerheid. Onze man van BOS+, Pieter Van De Sype, doet verslag.

Van complexe problemen zoals klimaatsverandering naar concrete oplossingen: dat is de opzet van het Global Landscapes Forum. Vandaag op het programma: hoe restauratie en herstel van gedegradeerd gebied tegemoet kan komen aan de globale voedselzekerheid. Onze man van BOS+, Pieter Van De Sype, doet verslag.

Jammer genoeg zijn wereldwijd enorme oppervlaktes bos gedegradeerd. Bossen maken plaats voor activiteiten die de bodem vaak uitputten. Paradoxaal genoeg brengt dit dan weer een opportuniteit met zich mee. Op die bodems kunnen weer grote hoeveelheden bomen en andere vegetatie groeien, die op hun beurt broeikasgassen uit de lucht halen.

Dit kan met bos dat gericht is op het behouden van biodiversiteit, maar ook met bossen met meer productieve doeleinden. De combinatie van bos-en landbouw, kortweg agroforesty, is daarvan een sterk voorbeeld.

Restoration has potential for foodsecurity for 80-100 million people

Quote Joan Carling Secretary of the Asia Indigenous Peoples Pact

De duurzame productie van hout en niet-houtige bosproducten zijn zeer belangrijk. Lokale gemeenschappen kunnen inkomsten halen uit de verkoop van al die producten. Ze genieten ook andere voordelen zoals een betere watervoorziening, bescherming tegen erosie en andere ecosysteemdiensten die bomen hen kunnen bieden.

Snelheid en schaal zijn twee belangrijke voorwaarden om dit mitigatiepotentieel te kunnen benutten. Klimaatsverandering heeft nu al ernstige gevolgen en de broeikasgassen die vandaag de atmosfeer in raken, zullen hun impact nog voor decennia laten voelen. Connecting communities is het motto van dit forum (zie verslag dag 1). Niet geheel toevallig draagt het de volgende ondertitel: accelerating action for a sustainable world. Het  herstel moet sneller en op grotere schaal gebeuren dan nu het geval is.

Moeilijkheden die de implementatie van restauratie op grote schaal in de weg staan zijn van velerlei aard: een gebrekkige capaciteit, een mank beleidskader, een beperkte toegang tot financiering om te investeren in herstel,…

Ook voor BOS+ is herstel cruciaal. Samen met onze Latijns-Amerikaanse partners doen we aan capaciteitsversterking van organisaties en lokale gemeenschappen. Samen werken we aan bosherstel en proberen we invloed te hebben op het beleid. Duurzame waardeketens en agroforestry- en bosproducten maken een belangrijk deel uit van ons werk op het terrein. Tenslotte wordt er ook voor geijverd dat de succesvolle interventies ook in andere gebieden worden toegepast.

Lees hier meer over het Global Landscapes Forum

Lees hier het verslag van dag 1

« Terug