De staat van onze bossen: goed maar er zijn ook werkpunten

gemengd bos (Lauzelle) (2).JPGmaandag 16 oktober 2017

Vorige vrijdag werden de resultaten van de Tweede Vlaamse Bosinventarisatie bekend gemaakt. Het werd een ronduit fascinerende inkijk in de werking van onze Vlaamse bossen.

Vorige vrijdag werden de resultaten van de Tweede Vlaamse Bosinventarisatie bekend gemaakt. Het werd een ronduit fascinerende inkijk in de werking van onze Vlaamse bossen.

Zo is de kans groot dat uw hond zijn poot opheft tegen een Grove den (de meest voorkomende boomsoort in Vlaandern) van exact 27,2 cm dik (de gemiddelde diameter van onze bosbomen).

59% van onze bossen is privé-eigendom, en onze private eigenaars doen het op de meeste ecologische criteria even goed als onze openbare bossen. Een opmerkelijke vaststelling en zeker deels toe te schrijven aan de faciliterende rol van de Bosgroepen.

32% van de meetpunten ligt in een randlocatie. Daarmee is het duidelijk dat de versnippering van ons bosareaal een groot werkpunt is. Een toekomstgerichten visie op bos en natuur hangt onlosmakelijk samen met een goede ruimtelijke ordening.

In vergelijking met de Eerste Vlaamse Bosinventarisatie zijn onze bossen diverser, ongelijkjariger en 'inheemser' geworden, onze bosbomen zijn dikker geworden, en we kappen nog altijd minder dan wat er elk jaar bijgroeit. Dat laatste is een basisvoorwaarde voor duurzame bosbouw is.

Er zijn echter nog werkpunten: we moeten blijven inzetten op meer dood hout (want dat brengt leven in het bos), een betere bescherming van de sterk bedreigde soorten (want vele bevinden zich in een zeer ongunstige staat van instandhouding), en ook de problematiek van stikstof en fosfaat blijft acuut.

Vreemd genoeg is de temperatuur in onze bossen niet toegenomen, maar dat is allicht te wijten aan het feit dat door de beperkte houtkap het licht in de Vlaamse bossen afneemt.

Opmerkelijke laatste vaststelling: onze inlandse eik groeit drie keer zo snel als voorheen werd aangenomen. In de woorden van de onsterfelijke bard Eddy Wally: "Waaw. Geweldig!".

« Terug