6 landbouwers vermoord in Peru

peru-six-peasants-massacred-urgent-protection-needed-for-indigenous-leaders.jpgdonderdag 21 september 2017

Op vrijdag 1 september werden 6 landbouwers vermoord van de Shipibo Konibo gemeenschap in Santa Clara de Uchunya (regio Ucayali) in de Peruviaanse Amazone. De vermoedelijke moordenaars zijn ‘landhandelaars’ die het gebied proberen over te nemen door bedreigingen en intimidatie.

De slachtoffers werden het doelwit van een criminele bende die hun land wou gebruiken om palmolie te produceren, zeggen inheemse leiders.

“Deze landbouwers betaalden de prijs voor het feit dat de staat en de lokale autoriteiten de handel van land niet aanpakken,” zegt Robert Guimaraes, hoofd van de federatie van inheemse gemeenschappen Feconau.

Waarnemers vrezen dat de groei van de palmolie-industrie zal zorgen voor een nieuwe golf van landroof, geweld en ontbossing. De Peruviaanse overheid promoot daarentegen uitbreiding en beweert dat de productie van palmolie geen bedreiging zal vormen voor bossen. Op de VN-klimaattop in september 2014 beloofde Peru de netto-ontbossing terug te brengen tot nul in 2021. Maar helaas zijn sinds begin 2017 al meer dan 120 milieu- en landverdedigers vermoord, vaak gelinkt aan ontbossing en industrie.

Dit is het moment voor alle medestanders van inheemse rechten om actie te ondernemen en aan de Peruviaanse overheid te vragen de veiligheid van inheemse leiders te garanderen en de onderliggende conflicten die tot deze crisis leidden aan te pakken. In juni werden de Peruviaanse overheden dringend opgeroepen om preventieve maatregelen te treffen tegen doodsbedreigingen, om illegale ontbossing in de regio te onderzoeken, en om een rechtszaak te starten tegen oliebedrijf OchoSur. De overheid maakt geen vooruitgang. Jij kan helpen door hier om actie te eisen.

BOS+ is actief in Ucayali, waar partner AIDER samen met de Shipibo gemeenschappen werkt aan duurzame bosexploitatie van FSC-gecertificeerd hout. Met dit project wordt gewerkt aan behoud van bos en aan de levenskwaliteit van de inheemse gemeenschappen, en wordt tegelijk op een duurzame manier hout geproduceerd.

Steun onze werking in het zuiden

Bronnen

The Guardian 
Amazon Watch

« Terug