Korte, intensieve oefeningen boosten de hersenkracht van een kind

iStock_Kinderen met boomstam_Large.jpgmaandag 28 augustus 2017 08:37

Bron: Daily Mail

Ouders moedigen kinderen vaak aan om hun computers aan de kant te leggen en actiever te worden.

Nu hebben wetenschappers ontdekt dat hoge-intensiteit-intervaltraining (HIIT) goed voor hen is, omdat het hun hersenkracht stimuleert.

Het is de eerste studie van deze soort en wetenschappers ontdekten dat dit soort inspanningen - die bestaan uit korte uitbarstingen van hoge-intensiteit-activiteiten gevolgd door korte lage-intensiteit-activiteiten (gekend als HIIT) - de cognitieve capaciteiten meer doen toenemen dan normale activiteiten.

Het kan in het bijzonder voordelig zijn voor jongelingen met een zwakker hart of met genetische condities die hen voor mentale uitdagingen plaatsen, zeggen de onderzoekers.

'Eerdere studies suggereren dat lange, volgehouden oefensessies, uitgevoerd tegen een gemiddelde intensiteit voor 30 tot 40 minuten, het meest voordelig zijn voor het leervermogen en het geheugen,' zegt hoofdauteur Dr. David Moreau van de Universiteit van Auckland (Nieuw-Zeeland).

'We wilden zien of korte, intensieve oefeningen ook konden leiden tot relevante cognitieve verbeteringen bij kinderen en of het effect van de oefeningen in het brein verschillend is afhankelijk van de fysieke gezondheid en andere individuele karakteristieken.'

Belangrijkste bevindingen

Om deze vragen te beantwoorden hebben Moreau en zijn team 305 kinderen tussen 7 en 13 jaar bestudeerd, in een gerandomiseerde studie met placebo-controle.

De kinderen kregen eerst zes taken in twee beoordelingscategorieën: werkend geheugen (of kortetermijngeheugen) en cognitieve controle - wat refereert naar het verwerken van informatie en het vermogen van de geest om impulsen te negeren. 

Beide functies zijn gekend als sterke voorspellers voor academisch en professioneel succes.

Nadat ze de taken hadden uitgevoerd, werden de kinderen willekeurig toegewezen aan een HIIT-groep of een actieve placebogroep die leuk en motiverend werkte.

Een volledige oefensessie duurde 10 minuten en werd op weekdagen elke ochtend ingepland en dat gedurende zes weken, in totaal werd er zo vijf uur intensief bewogen.

Na deze periode voerden de kinderen de cognitieve taken opnieuw uit. De onderzoekers vergeleken hun resultaten en vonden relevante verbeteringen, zowel op vlak van hun werkgeheugen als hun cognitieve controle.

Deelnemers in de HIIT-groep toonden grotere verbeteringen in de tweede ronde dan de kinderen in de placebogroep.

'Onze bevindingen wijzen op het potentieel van korte maar intensieve fysieke oefensessies en tonen aan dat aerobe oefening niet de enige manier is om de hersenkracht te verbeteren,' legt Dr. Moreau uit.

'Het is belangrijk om op te merken dat fysieke oefening in het algemeen niet de enige oplossing kan zijn om cognitieve tekorten aan te pakken - in sommige gevallen kunnen meer doelgerichte of individuele interventies nodig zijn.'

'Maar toch is het zo dat fysieke oefening een van de meest voordelige en niet-invasieve manieren is om de cognitie te verbeteren. Daarbij hebben we aangetoond dat dit niet veel tijd hoeft te vragen - amper 5 uur oefening kan al aantoonbare voordelen opleveren.'

Met het project Green Learning Environments zetten we in op de positieve impact van een groene leeromgeving bij kinderen met een mentale beperking, leerstoornissen, aandachtstoornissen (zoals ADHD) en autismespectrumstoornissen.

Steun Green Learning Environments

« Terug