34.745 ha gemeenschapsreservaat in Peru: duurzaam beheer een stap dichter

Yaneshawoensdag 09 augustus 2017 15:25

Sinds enkele jaren werken we in en rond het Yanesha gemeenschapsreservaat in de Peruaanse Amazone. De afgelopen twee jaar werkte lokale organisatie DRIS er met de steun van het Vlaams Fonds Tropisch Bos. Dit zijn de resultaten.

Het Yanesha gemeenschapsreservaat is een gebied van 34.745 ha in het centrum van Peru. Van 2014 tot en met 2016 werkten we er aan de versterking van capaciteiten voor het behoud en duurzaam beheer van de natuurlijke rijkdommen van het Yanesha gemeenschapsreservaat en haar bufferzone.

Amarcy is de koepelorganisatie van Yanesha-gemeenschappen die in de bufferzone van het reservaat leven. De versterking van Amarcy en haar leden is cruciaal om tot een duurzaam beheer van het gebied te komen. Gedurende twee jaar werd de organisatie institutioneel versterkt (onder meer op vlak van strategie, financieel beheer en organisatorische duurzaamheid).

DRIS werkte samen met 3 inheemse gemeenschappen: Santa Rosa de Pichanaz, Alto Iscozacín en 7 de Junio. Op een participatieve manier werd het “levensplan voor het welzijn van de gemeenschap” opgesteld dat onder meer richtlijnen bevat voor het beheer van het grondgebied. De 3 ontwikkelingsplannen werden ook gevalideerd en gepresenteerd aan de nationale overheid. Op deze manier ontvangen de gemeenschappen een incentive van de overheid voor het behoud van het gemeenschapsbos.

Tot slot werden er in de 3 gemeenschappen ook concrete acties opgezet die kaderen binnen de ontwikkelingsplannen en die erop gericht zijn de waardeketen van cacao te verbeteren. 50 cacaoboeren werden opgeleid, 40 cacao-producerende gezinnen uit de 3 gemeenschappen beheren hun cacao-agroforestry percelen aan de hand van goede praktijken, er werden machines aangekocht voor de oogst en verwerking van cacao en er werd een regionaal cacao-forum opgericht.

Meer weten

Steun onze tropische werking

« Terug