Buitentijd voor peuters heeft invloed op cognitieve ontwikkeling en gedrag van kinderen

dinsdag 01 augustus 2017 11:08

Buitentijd in de vroege kinderjaren kan bij kinderen de ontwikkeling van aandachtsvaardigheden ondersteunen en aandachtstekort en hyperactiviteit verminderen.

Een logitudinale studie heeft de mogelijke links onderzocht tussen de tijd die kinderen buiten doorbrengen in de kinderopvang en hun cognitieve ontwikkeling en gedrag in de kleuterschool en het eerste jaar van het lager onderwijs.

Eerder onderzoek toonde reeds aan dat blootstelling aan buitenomgevingen voordelig kan zijn voor de gezondheid en de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Maar tot op heden is er maar weinig gekend over hoeveel tijd in de natuur nodig is om deze voordelen te ervaren en hoe lang de voordelen blijven duren.

De studie werd uitgevoerd in Noorwegen, waar kinderopvang meestal tussen 1 en 9 uur dagelijkse buitentijd bieden. De 28 kinderopvangcentra die deelnamen aan de studie hadden een grote variatie in hoeveel tijd kinderen buiten spendeerden en in het type of de kwaliteit van de omgeving.
In totaal werden 562 kinderen gedurende 4 jaar opgevolgd, met jaarlijkse evaluaties. In die evaluaties werden zowel de kinderen als hun ouders en leerkrachten betrokken. Kinderen werden individueel getest met de 'digit span', een onderdeel van de Weschler Intelligence Scale for Children (WISC IV). De 'digit span' meet functies zoals aandacht en kortetermijngeheugen. Ouders vulden een vragenlijst in over de familie, de persoonlijkheid en het gedrag van het kind. Ook leerkrachten vulden vragenlijsten in over het gedrag van elk kind. Dezelfde evaluaties werden gebruikt tijdens de vier momenten van data-vergaring.

Kinderen met sterke verschillen in kwaliteit en kwantiteit van de buitenuren tijdens de kinderopvang, scoorden niet verschillend op de digit span-test wanneer ze 3 jaar oud waren. Maar vanaf hun 4 jaar tot na hun start op de lagere school (rond 7 jaar), toonden kinderen met een hogere kwaliteit en kwantiteit van buitenuren tijdens de kinderopvang consequent hogere resultaten op de test dan kinderen met lagere 'niveaus' van buitenuren. Bovendien hadden kinderen met hoge niveaus van buitenuren tijdens de kinderopvang minder aandachtsstoornissen en hyperactiviteitsymptomen wanneer ze 4, 5 6 en 7 jaar oud waren. De link was het sterkst wanneer de kindern vijf en zes jaar oud waren en nam af wanneer ze naar de lagere school gingen op de leeftijd van 7 jaar. 

Potentieel verstorende factoren die de studie in rekenschap heeft gebracht zijn gender, kwaliteit van de kinderopvang, temprament van het kind, volwassenheid van het kind, socio-economische status, geestelijke gezondheid van de ouders, harmonie in het gezin en het gebruik van natuur in naschoolse uren.

Deze bevindingen suggereren dus dat buitentijd in de vroege kinderjaren de ontwikkeling van aandachtsvaardigheden kan ondersteunen en aandachtstekort en hyperactiviteit kan verminderen. Kinderopvangcentra in gebieden met veel groen en het aanbieden van meer buitentijd kan dus een effectieve en milieuvriendelijke manier zijn om de zelfregulerende capciteiten en de cognieve ontwikkeling van kinderen te ondersteunen en te verbeteren.

Bron: Children & Nature Network

Meer weten

« Terug