Europees plan om bosverlies te compenseren

maandag 24 juli 2017 13:54

Op 11 juli nam de Milieucommissie van het Europees Parlement (ENVI) het LULUCF-verslag aan. Dat is een plan om de EU-lidstaten te verplichten al het bosverlies te compenseren door nieuwe bossen aan te planten of bestaande bossen, graslanden en akkers beter te beheren.

Waarom?

Om de opname van CO2 uit de atmosfeer stabiel te houden. Vanaf 2030 zou er zelfs meer CO2-absorptie dan CO2-uitstoot moeten zijn. Deze inspanningen kaderen in de engagementen die de Europese Unie heeft opgenomen in het Klimaatakkoord van Parijs.

Het voorstel van het Europees Parlement is om iets te doen aan de effecten van de verandering van landgebruik op bossen. Het is een van de drie voorstellen om de engagementen van de EU in het kader van het Klimaatakkoord van Parijs waar te maken. De algemene doelstelling is om de uitstoot van broeikasgassen in de EU in alle economische sectoren met minstens 40% te doen dalen tegen 2030 ten opzichte van het niveau van 1990.

Wat

LULUCF is een acroniem voor ‘Land use, land-use change and forestry’, ofwel de sectoren landgebruik en bosbouw.

Op dit moment slaan de Europese bossen ongeveer 10% op van de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU. Maar dat aandeel moet flink omhoog, vindt het Europese Parlement. Vanaf 2021 zouden lidstaten verplicht worden om ontbossingen te compenseren, ofwel door nieuwe aanplantingen, ofwel door de koolstopopslag in bestaande bossen of landbouwgrond te verbeteren.


"Landbouw en bosbouw hebben een heel positieve klimaatbalans én nog een groot potentieel. We moeten deze belangrijke bijdrage aan het behalen van onze klimaatdoelstellingen meer waarderen," - parlementariër Norbert Lins (EPP)

De volgende stap

De wet werd goedgekeurd in de Milieucommissie met 53 stemmen tegen 9 (en 6 onthoudingen). In september zal het voltallige parlement stemmen over het plan. Daarna pas kunnen de onderhandelingen met de Raad van Europese milieuministers van start gaan. Het voorstel moet dus nog een hele weg afleggen vooraleer het van kracht wordt. Maar als het van kracht zou worden, zou dit een belangrijke stap voorwaarts zijn in het Vlaamse en Europese bosbehoud.

Meer weten

« Terug