Bossen in Europa

B, Namen, Philippeville, Roly 1, Saxifraga-Peter Meininger.JPGmaandag 24 juli 2017 12:54

De EU heeft 182 milljoen hectare bos, goed voor 43% van het landoppervlak. Het oppervlak bos kan sterk variëren tussen de lidstaten. Meer zelfs, amper zeven landen zorgen voor meer van 70% van het bosareaal van de EU: Finland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen, Spaje en Zweden.

In 2015 was 24% van het Belgische grondgebied bos, het leeuwendeel daarvan ligt natuurlijk in Wallonië. In Vlaanderen gaat het om 10,8 tot 13% van het landoppervlak (afhankelijk van welke meetwijze er gebruikt wordt).

Bossen leveren heel wat ecosysteemdiensten: ze helpen de bodem te beschermen tegen erosie, maken deel uit van de watercyclus, beschermen biodiversiteit door habitats te bieden voor vele soorten, en reguleren het lokale klimaat. Gezonde bossen zijn ook cruciaal om wereldwijde klimaatverandering te bestrijden, omdat ze koolstofdioxide uit de atmosfeer opslaan.

Soms wordt bos omgevormd naar landbouwgronden, dat leidt tot de uitstoot van meer broeikasgassen en minder CO2 die uit de atmosfeer wordt gehaald. Op dit moment absorberen bossen in de EU elk jaar het equivalent van 10,9% van de totale uitstoot van broeikasgassen.

Het Europese parlement wil vermijden dat er een uitstoot is als gevolg van ontbossing. Daarom wil het dat elke lidstaat zijn veranderingen in landgebruik compenseert door een beter beheer of een toename van het bosoppervlak.

Meer weten over de voorstellen van het Europees Parlement

Bron: Europees Parlement

« Terug