Essersbos voorlopig veilig

vrijdag 07 juli 2017 08:02

De Raad van State heeft het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor de uitbreiding van de Essers-site in Genk geschorst. Een belangrijke stap in de goede richting. Hiermee zijn de 12 ha Europees beschermd bos nabij Genk echter nog steeds niet definitief gered.

De Raad van State heeft het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor de uitbreiding van de Essers-site in Genk geschorst. Een belangrijke stap in de goede richting. Hiermee zijn de 12 ha Europees beschermd bos nabij Genk echter nog steeds niet definitief gered.

Schorsing

BOS+ stapte samen met Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu en het actiecomité Zonhoverheide naar de Raad van State om de schorsing van het GRUP te eisen. Eind mei kwam er al een advies van de auditeur om het omstreden GRUP te schrappen, de Raad van State volgt nu deze aanbeveling. Dat betekent dat Essers geen bomen kan kappen tot er een uitspraak is over de grond van de zaak. De Raad van State moet zich nu immers nog uitspreken over het al dan niet vernietigen van het GRUP.

Op deze uitspraak kan het nog maanden wachten zijn. Zonder de schorsing kon de transportgigant vanaf september (na de schoontijd) echter wél al beginnen met de kapwerken. We zijn alvast opgelucht dat er voorlopig geen onherstelbare schade kan worden aangericht.

Op 4 juli bevestigde de Raad van State wat wij al geruime tijd zeggen: in de ruimtelijke plannen wordt onvoldoende rekening gehouden met de impact van de eerdere uitbreiding van het bedrijf én met eerder gemaakte afspraken rond natuurbescherming. De plannen zijn gebouwd op juridisch drijfzand.

Bij een eerdere uitbreiding was immers al de (bindende) voorwaarde opgenomen dat het bedrijf aan natuurontwikkeling zou doen in een naastgelegen ‘herstelzone’. De nieuwe uitbreiding wil net deze herstelzone omzetten in bedrijfsterrein. 

Factcheck

Essers reageerde furieus op deze schorsing met een persbericht waarin wordt betreurd “dat dit dossier nu gekelderd wordt door de mogelijke aanwezigheid van de Spaanse Vlag, een bepaald soort vlinder”.

De beslissing van de Raad van State verengen tot een meewarige bedenking over een vlindersoort is makkelijk proberen scoren, maar het doet de waarheid geweld aan. In tegenstelling tot wat Essers beweert, heeft de Raad het vooral moeilijk met het feit dat het bedrijf haar eerdere engagementen en procedures niet heeft nageleefd.

Ook de persreactie van VOKA Limburg liegt er niet om: “Het is hemeltergend dat, ondanks alle natuurontwikkelingen en alle vergunningen de Raad van State nu weer krom gaat voor de groene tirannie die onze provincie teistert”. Straffe woorden, als je weet dat er elke dag meerdere hectare van onze - kostbare - open ruimte onder het beton verdwijnen. Bovendien gaat deze uitspraak compleet voorbij aan de kern van de zaak: ook grote bedrijven moeten de regelgeving respecteren.

BOS+ is helemaal voor jobcreatie. Maar mogen wij het op onze beurt hemeltergend vinden dat, in de regio van Vlaanderen waar de hoogste oppervlakte direct beschikbare bedrijfsgrond ligt, VOKA en Essers het nodig blijven vinden om waardevolle natuur te vernietigen voor een bedrijfsuitbreiding? Door ondanks alle waarschuwingen van de natuurbeweging de eigen eerdere engagementen te negeren, hebben Essers en Vlaams minister Schauvliege zichzelf in een juridisch moeras gemanoeuvreerd en worden zij, zoals voorspeld, nu geconfronteerd met een Raad van State die dat ook vaststelt en deze plannen schorst.

Ook de meest prominente vertegenwoordigers van ons economisch weefsel zouden tot het besef moeten komen dat alle sectoren in Vlaanderen op de limieten van onze ruimtelijke wanorde aan het stoten zijn. En dat we SAMEN werk moeten maken van beterschap. Talloze bedrijven, groot en klein, bewijzen vandaag al dat het mogelijk is om werk te maken van duurzaamheid, en dat de vermeende tegenstelling tussen economie en ecologie vals is.
BOS+ nodigt Essers dan ook uit om deze keer een écht duurzame oplossing uit te werken voor haar uitbreidingsplannen. Eentje met respect voor mens en natuur. Want ook het bedrijfsleven kan en zal een belangrijke rol moeten spelen in hoe we in de toekomst omgaan met onze ruimtelijke ordening.

« Terug