40.000 bomen tegen verwoestijning in Ethiopië

man-aanplanting_Bert-Reubens_TreesforFarmers.jpg

Aanplanting in Ethiopië © Bert Reubens, Trees For Farmers

zaterdag 10 juni 2017 12:58

Het noorden van Ethiopië is sterk ontbost. In 2017 willen we een boomkwekerij opstarten én 40.000 boompjes plantklaar maken. De volgende vijf jaar herbebossen we 200 ha gedegradeerde vegetatie. Investeer jij mee?

Ja, ik help mee

Het is nodig, want in de provincie Tigray lijden landloze boeren onder een groeiend water- en voedseltekort. De klimaatverandering speelt daarbij zeker een rol. Maar de grootste oorzaak ligt bij de mensen: de omliggende hooglanden werden kaalgekapt.

De gevolgen zijn bekend: het schaarse regenwater stroomt de hellingen af en spoelt de bodem weg in brede geulen. Bronnen vallen droog, er is geen irrigatiewater meer, oogsten mislukken, mensen trekken naar de stad, maar ook daar wordt water schaarser.

Site Tigray - © WeForest

Herstel van 200 ha gedegradeerd land

Op basis van lokale expertise en toegepast onderzoek aan de universiteit van Mekelle, hebben BOS+ en hun lokale partnerorganisaties een concreet vijf-jaren-plan om 200 ha gedegradeerde vegetatie te herstellen en duurzaam te beheren, onder de vorm van exclosures ("gesloten gebieden" waar uitsluitend duurzaam gebruik van de vegetatie is toegelaten en vee niet kan grazen).

Daarbij kunnen we rekenen op de lokale bevolking, hun kennis, hun vaardigheden en vooral hun motivatie om samen met ons de degradatie van hun eigen leefmilieu en natuurlijke rijkdommen een halt toe te roepen en zelfs te doen kenteren.

Gemeenschapsvergadering - © WeForest

Sleutel tot succes

Aangepast plantgoed is van kapitaal belang, daarom werken we bijna uitsluitend met inheemse soorten. De bomen die je in deze schrale bodem plant moeten sterk zijn. De zaailingen zullen in optimale omstandigheden worden opgekweekt, zodat ze voldoende veerkracht hebben om in barre condities te overleven.

De keuze van de boomsoorten zal in eerste instantie beantwoorden aan de wensen van de plaatselijke bevolking, en liefst zullen de bomen dus in de toekomst producten en diensten leveren die de bevolking ten goede komen, zoals hout en honing, maar ook erosiecontrole, temperen van een warmer klimaat en een verbeterde waterhuishouding.

Wetenschappelijk onderzoek in deze regio helpt ons de goede praktijken van bosherstel te integreren met de lokale noden en tradities en zo de positieve effecten van deze exclosures te bevorderen. De meest bodemgeschikte boom- en struiksoorten zullen worden aangeplant in strijd tegen verwoestijning.

Boomkwekerij - © Bert Reubens, Trees For Farmers

40.000 robuuste boompjes plantklaar

Om de toekomst te verzekeren van deze rurale gemeenschappen, zal BOS+ investeren in een performante boomkwekerij, in capaciteitsopbouw van het plaatselijk personeel en in begeleiding van de boeren bij de aanplant en het onderhoud van de bomen, aangepast aan deze uitzonderlijke omstandigheden.

Binnen een jaar zullen 40.000 zaailingen klaarstaan zodat ze tijdens het regenseizoen van 2018 (juli-september) op het terrein kunnen worden aangeplant. Zowel het voorbereiden van het terrein, als het planten gebeurt door de lokale bevolking met specifieke aandacht voor kwetsbare groepen.

Aanplanting - © Line Kelders, Trees For Farmers

Investeer jij mee in bomen?

Op dit moment hebben we centen nodig om 8.000 boompjes op te kweken en daardoor een vliegende start te maken voor dit ambitieuze project in Ethiopië.
Met jouw gift van 40 euro* kunnen 40 bomen worden opgekweekt, geplant en verzorgd.

Steun nu

* Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar

In totaal hopen we dit jaar minstens 40.000 bomen op te kweken en te planten. Daarnaast investeren BOS+ en de Ethiopische partners Trees for Farmers, EthioTrees en WeForest Ethiopia in bewustmakingsacties en multidisciplinaire vorming over duurzaam bosbeheer en -herstel, in nauwe samenwerking met de plaatselijke universiteit van Mekelle en de lokale overheidsdiensten.

Meer weten

« Terug