Werk voor de boeg in safari-paradijs Tanzania

Olifanten - Tanzaniamaandag 29 mei 2017 16:23

Tanzania staat bekend als een paradijs voor de safari-toerist. Er leven duizenden olifanten, krokodillen en flamingo’s. De natuurlijke habitats voor deze dieren verbeteren er de laatste decennia niet op. De natuurlijke vegetatie, ook bos, wordt bedreigd.

De lokale bevolking wil de voordelen plukken van deze natuurlijke rijkdommen. Daarom zet BOS+ samen met enkele gemeenschappen in Noord-Tanzania de eerste stappen richting duurzaam bosbeheer.

Selela, aan de voet van de Ngorongoro krater

In Selela leven de mensen van overlevingslandbouw, veeteelt en jacht. Hun landbouwgronden zijn uitgeput en bodemerosie speelt hen parten. Dankzij het water dat van de dicht beboste bergkammen van de vulkanen van het nationaal park Ngorongoro in de richting van hun dorp stroomt, proberen ze het gebrek aan neerslag te compenseren door met irrigatiewater te werken.

Selela beschikt gelukkig zelf nog over een bos van ongeveer 150 ha. Het is gelegen in de onmiddellijke bufferzone van het nationaal park, goed voor 829.200 ha bosrijk gebied. Maar dit nationaal beschermde gebied mag niet worden gebruikt door de plaatselijke bevolking van Selela en van de naburige dorpen.

Nood aan wildlife corridors

Ook al is dit stukje van Afrika een parel van natuurschoon, toch verkleinen en degraderen de territoria van de dieren. Veel diersoorten verkiezen een territorium dat groter is dan het beschermde nationaal park waarin ze leven. Een oplossing is mogelijk: door corridors tussen beschermde gebieden aan te leggen, kunnen de dieren zich over grotere oppervlaktes verplaatsen. Want hoewel er op de landkaart nog grote vlekken groen zijn ingekleurd, is de natuurlijke vegetatie buiten de reservaten heel schaars geworden.

In de marge van de duurzame ontwikkeling van de lokale bevolking, wil BOS+ mee kansen creëren voor deze rijke Afrikaanse fauna.

Harmonie tussen mens en natuur

Een totaalaanpak, met oog voor alle betrokkenen, is absoluut nodig in deze context. BOS+ wil hier een boompje toe bijdragen. Prioritair zetten we in op de bewustmaking van de plaatselijke bevolking en andere betrokkenen over het belang van het bosbehoud en bosbeheer voor elk van hen. Bosbehoud mag geen opgave zijn, maar gebeurt liefst in optimale harmonie met hun dagelijkse activiteiten.

Samen nemen we de rijkdom van het bos onder de loep op vlak van producten en diensten. We inventariseren de producten die hun bos levert, zoals hout natuurlijk, maar ook niet-houtige bosproducten (zoals harsen, vruchten, vezels, noten, medicinale planten) kunnen interessant zijn.

Dan onderzoeken we op basis van de lokale en traditionele kennis van de bevolking, aangevuld met actueel wetenschappelijk onderzoek en ervaring, welke diensten hun bos lokaal en globaal leveren.  

De mensen, ook de jongere generaties, herontdekken en waarderen hun bos. Want ook dit beperkte stukje lokale natuur heeft een belangrijke waarde in het wereldwijde verhaal van het tegengaan van klimaatverandering. Ook dit bos is een schatkamer van biodiversiteit, heeft invloed op de watervoorziening, voedselzekerheid, erosievermindering, en ga zo maar door.

Draag ook je boompje bij

Meer dan 1.000 ha bos in Arusha-district duurzaam beheerd

Er zijn tal van dorpen die net zoals Selela nog over een resterend stukje bos beschikken. In deze gemeenschappen organiseren we workshops samen met onze lokale partners, in functie van de sensibilisering en training van de boseigenaars.

Om dat te kunnen doen zullen ruim twintig leidersfiguren van lokaal verankerde organisaties worden opgeleid en begeleid.

Hoe zien we de toekomst voor de bossen van het Arusha-district? De boseigenaars en -beheerders kennen hun rechten en gaan hun bosrijkdommen geleidelijk aan autonoom beheren zodat ze er zelf de vruchten van plukken. Op die manier vermindert de druk op hun eigen bos en op de natuurlijke vegetatie in de omgeving. Niet alleen de mensen varen er wel bij, maar ook de bomen en de dieren die er leven.

« Terug