Herstel van 200 ha gedegradeerde vegetatie in Ethiopië

woensdag 24 mei 2017 16:58

Op de Ethiopische Hooglanden kan je zomaar verliefd worden: er zijn prachtige hoogplateaus en de regio heeft een rijke cultuur die teruggaat op eeuwenoude beschavingen. Maar er is ook een keerzijde: er werd massaal ontbost in dit drukbevolkte, agrarische gebied. Redenen genoeg voor BOS+ om hier vanaf 2017 aan de slag te gaan.

Armoede op het platteland

Armoede is een groot probleem in Ethiopia: 72% van de totale bevolking leeft met minder dan 2US$ per dag. De bevolking is over het algemeen jong en woont op het platteland. Elektriciteit is schaars (2% van de bevolking in landelijke gebieden) en biomassa voorziet nog steeds 90% van de totale energiebehoefte.

Het gevolg? Hoge ontbossingscijfers, een tekort aan hout als brandstof en de degradatie van de landelijke ecosystemen.

© Linda De Volder

Wel landbouw maar geen voedselzekerheid

In Ethiopië werkt bijna 80% van de werkende bevolking in de landbouw. Om de armoede terug te dringen, heeft de Ethiopische overheid een ambitieus beleid om te evolueren naar een duurzame landbouwsector.

Maar het beleid hangt sterk af van buitenlandse investeringen. Al miljoenen hectares landbouwgrond zijn onteigend in het voordeel van buitenlandse investeerders. Het overige land wordt voornamelijk gebruikt voor de teelt van exportgewassen.

Dus: er wordt veel aan landbouw gedaan in Ethiopië, maar dat leidt niet tot voedselzekerheid voor de bevolking waarvan 10% kampt met een chronische tekort aan basisbehoeften.

©WeForest

Druk op natuurlijke rijkdommen

De Ethiopische Hooglanden behoren tot de meest dichtbevolkte agrarische gebieden in Afrika. Alle natuurlijke habitats worden er bedreigd, zijn gefragmenteerd en slecht beschermd. Zwerflandbouw, branden en overbegrazing zijn belangrijke bedreigingen voor de biologische diversiteit van deze ecosystemen. De bevolking groeit snel en Ethiopië ontvangt bovendien meer dan 820.000 vluchtelingen uit de buurlanden.

Kortom: de druk op de natuurlijke rijkdommen is groot. En al deze aspecten zorgen ervoor dat de regio extra kwetsbaar is voor klimaatverandering.

© Oxfam

BOS+ vat de geit bij de horens

De overheid heeft "exclosures" ingericht. Dat zijn gesloten gebieden waar alleen een duurzaam gebruik van de vegetatie is toegestaan. Op deze manier wordt de bodem beschermd  om een productieve basis te behouden en te voorkomen dat de landbouw instort en hongersnood een regelmatig fenomeen wordt.

BOS+ zal inzetten op het herstel en duurzaam beheer van exclosures in het district Degua Tembien. We werken er samen met drie lokale organisaties: Trees for Farmers, WeForest en EthioTrees.

Door de gezamenlijke inspanningen zullen meer dan 1.600 kleine grondbezitters en landlozen, met bijzondere aandacht voor vrouwen en jongeren, voordelen halen uit deze gesloten gebieden. Dat doen we samen met hen 200 ha gedegradeerde vegetatie te herstellen en door hen aangepaste trainingen en begeleiding geven.

Help dit project mee realiseren

Ambitieuze doelstellingen

In Noord-Ethiopië, in Tigray, stellen we ons daarom ambitieuze doelstellingen:

  • De biodiversiteit moet toenemen door het herstel en beheer van exclosures
  • De effecten van klimaatverandering milderen door het herstel van de vegetatie
  • Voordelen genereren voor de lokale gemeenschappen door de brandhout- en veevoedervoorziening te verbeteren en de erosie te doen afnemen. Op termijn zullen ze ook economisch waardevolle producten kunnen oogsten, zoals honing of andere plantextracten (lokale wierook).

Partnervergadering met BOS+ (Hilke Evenepoel, WeForest Belgium (Katrien Delaet) en WeForest Ethiopia (met Aklilu Mekuria),
Bruno Verbist van KLIMOS en 3 studenten-vrijwilligers van de KUL

Meer weten

« Terug