BOS+ trekt naar Afrika. Dit is waarom

Ethiopië.pngzaterdag 20 mei 2017 14:54

Na tien jaar werken in de tropen breidt BOS+ uit naar Afrika. Bos en ontwikkeling staat hoog op de agenda op het continent waar ontbossing het hardst heeft toegeslagen.

BOS+ kijkt verder dan de Vlaamse bossen. Met onze tropische werking zetten we projecten op waarbij duurzaam beheer van bossen en duurzame ontwikkeling van lokale gemeenschappen hand in hand gaan.

Al meer dan tien jaar zijn we actief in Latijns-Amerika, meer bepaald in Ecuador, Peru en Bolivia. Vanaf 2017 trekken we ook naar Afrika.

Waarom Afrika?

In Afrika zijn de ontbossingscijfers twee keer zo hoog als elders te wereld. Het VN-milieuprogramma (UNEP) schat dat er elk jaar 4 miljoen hectare bos verloren gaat, dat komt ongeveer overeen met de oppervlakte van Zwitserland.

Een van de redenen voor de ontbossing is dat 90% van de Afrikaanse bevolking afhankelijk is van hout om te koken en zich te verwarmen. Ook illegale houtkap is een groot probleem.

Economische ontwikkeling en de strijd tegen armoede zijn nog altijd cruciale strijdpunten in Afrika. Zoals op veel plaatsen in het Zuiden kunnen de socio-ecologische problemen niet los gezien worden van het beheer van natuurlijke rijkdommen.

Het momentum

Maar na een periode van ingrijpende ontbossing is de tijd rijp voor een omslag. Na het klimaatakkoord van Parijs engageerden 20 Afrikaanse landen zich in AFR100, een initiatief dat 100 miljoen hectare gedegradeerd land wil herstellen tegen 2020.

Ook op nationaal niveau beseffen overheden dat de tijd daar is om werk te maken van het behoud en herstel van bossen. Dat zorgt er immers voor dat de gevolgen van klimaatverandering gemilderd kunnen worden en dat de landbouwafhankelijke samenlevingen minder lijden onder erosie, landdegradatie en de armoede die ermee gepaard gaat.

BOS+ kan een verschil maken

Op veel plaatsen zijn sinds een decennium voorzichtige pogingen gaande om samen met gemeenschappen aan bosherstel te doen. Er zijn echter nog hindernissen: de coördinatie tussen de gemeenschappen kan op veel plaatsen beter, vaak is er onvoldoende geïnvesteerd in formele trainingen, ook is er verbetering mogelijk in de participatie van de lokale gemeenschappen in het bosbeheer.

BOS+ kan dus een verschil maken. Door de ervaring die we in Latijns-Amerika hebben opgebouwd, kunnen we ook in Afrika actoren samenbrengen, vormingen organiseren en… bomen planten.

Wil je onze opstartende werking in Afrika een duwtje in de rug geven?
Steun ons hier

De landen

BOS+ werkt vanaf 2017 in drie landen: Ethiopië, Tanzania en Oeganda.

Ethiopië is een van de grootste landen van Afrika. Het land lijdt onder landdegradatie en armoede. 85% van de inwoners is afhankelijk van landbouw voor hun levensonderhoud, bovendien laat klimaatverandering zich steeds meer voelen. In Tigray zullen we daarom werken aan community-based landbeheer en bosherstel.

Tanzania heeft ongeveer 38,8 miljoen ha bos, 41% van het totale grondgebied. De druk die op de bossen wordt uitgeoefend leidt tot een ontbossing van naar schatting 91.000 ha per jaar. In de landbouwsector vormen bodemdegradatie en erosie een probleem.

Ook in het westen van Oeganda spelen deze problemen. Landeigenaars hebben langetermijnalternatieven nodig. Daarom zal BOS+ er inzetten op agroforestry en participatief bosbeheer.

« Terug